aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

w UE będzie zakaz „płatności za przepływ zleceń” (PFOF)

30 czerwca 2023
w UE będzie zakaz „płatności za przepływ zleceń” (PFOF)

Unia rynków kapitałowych: Rada i Parlament zgadzają się co do propozycji zwiększenia przejrzystości danych rynkowych. Rada osiągnęła wstępne porozumienie z Parlamentem Europejskim w sprawie zmian w unijnych przepisach handlowych, które zwiększą globalną konkurencyjność unijnych rynków kapitałowych i ułatwią inwestorom dostęp do danych rynkowych niezbędnych do inwestowania w instrumenty finansowe.

Przegląd rozporządzenia w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFIR) i drugiej dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II) ma na celu wzmocnienie pozycji inwestorów, w szczególności poprzez łatwe udostępnianie skonsolidowanych danych rynkowych na poziomie UE.

„Cieszę się, że osiągnęliśmy porozumienie polityczne w sprawie tego przeglądu, które zapewni większą przejrzystość i większą dostępność danych rynkowych. Bardziej przejrzysty i dostępny rynek finansowy poprawi równe warunki działania między inwestorami i wzmocni konkurencyjność UE na poziomie międzynarodowym, z korzyścią dla przedsiębiorstw i obywateli”. - Elisabeth Svantesson, szwedzka minister finansów

Skonsolidowane dane rynkowe

Obecnie dane handlowe są rozproszone na wielu platformach, takich jak giełdy papierów wartościowych i banki inwestycyjne, co utrudnia inwestorom dostęp do dokładnych i aktualnych informacji potrzebnych do podejmowania decyzji.

Uzgodniona dziś rewizja stworzy na poziomie UE „skonsolidowane taśmy” lub scentralizowane źródła danych dla różnych rodzajów aktywów, gromadzące dane rynkowe dostarczane przez platformy, na których instrumenty finansowe są przedmiotem obrotu w UE. Ułatwi to zarówno inwestorom profesjonalnym, jak i indywidualnym dostęp do kluczowych informacji, takich jak cena instrumentów oraz wolumen i czas zawierania transakcji.

Dane rynkowe ze wszystkich platform transakcyjnych zostaną ujęte w skonsolidowanych taśmach, których celem będzie publikowanie informacji jak najbardziej zbliżonych do czasu rzeczywistego. Dzięki temu inwestorzy będą mieli dostęp do aktualnych informacji transakcyjnych dla całej UE.

Płatność za przepływ zamówienia

Osiągnięte dzisiaj porozumienie nakłada ogólny zakaz „płatności za przepływ zleceń” (PFOF), praktyki, w ramach której brokerzy otrzymują płatności za przekazywanie zleceń klientów do określonych platform transakcyjnych. Dzisiejszy kompromis wprowadza również możliwość dla państw członkowskich, w których praktyka PFOF już istniała, zwolnienia firm inwestycyjnych podlegających jego jurysdykcji z zakazu, pod warunkiem, że PFOF jest świadczone wyłącznie klientom w tym państwie członkowskim. Jednak praktyka ta musi zostać wycofana do 30 czerwca 2026 r.

Towarowe instrumenty pochodne

Współprawodawcy osiągnęli również porozumienie w sprawie poprawek zaproponowanych przez Parlament Europejski w sprawie towarowych instrumentów pochodnych.
Następne kroki

Gdy tekst wstępnego porozumienia politycznego zostanie skonsolidowany, będzie musiał zostać formalnie przyjęty zarówno przez Radę, jak i Parlament, zanim będzie można go opublikować w Dzienniku Urzędowym UE i wejść w życie.

Geneza

25 listopada 2021 r. Komisja przedstawiła pakiet środków mających na celu pobudzenie europejskich rynków kapitałowych poprzez poprawę zdolności przedsiębiorstw w UE do pozyskiwania kapitału. Kluczowym elementem pakietu był przegląd rozporządzenia w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFIR) i drugiej dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II), które łącznie regulują usługi inwestycyjne i działalność na rynkach finansowych w UE. Celem przeglądu było zwiększenie przejrzystości na rynkach kapitałowych, poprawa konkurencyjności i zapewnienie równych warunków działania.

Rada uzgodniła swoje podejście ogólne 20 grudnia 2022 r.

Unia rynków kapitałowych: Rada zatwierdza mandat negocjacyjny w sprawie wniosku o zwiększenie przejrzystości rynku (komunikat prasowy z 20 grudnia 2022)

Unia rynków kapitałowych (podsumowanie informacyjne)

oprac. e-mk, ppr.pl na podst źródło: PE


POWIĄZANE

W kolejnym roku gospodarczym (od lipca 2024 roku) Ukraina może wyeksportować pon...

Rada Europy formalnie przyjęła  pierwsze tego rodzaju rozporządzenie w sprawie o...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę