aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1
aaaaaaaaKongres Mięsny

WEI (Warsaw Enterprise Institute) z podsumowaniem 2023r.

16 stycznia 2024
WEI (Warsaw Enterprise Institute) z podsumowaniem 2023r.

Warsaw Enterprise Institute (WEI) przesłał do naszej redakcji dokument, w którym znajduje się list, w którym instytut przedstawia podsumowanie minionego roku ze swojej działalności. Z przyjemnością, poniżej prezentujemy pełną treść.

 

LIST DO PRZYJACIÓŁ I MECENASÓW NA NOWY ROK

Szanowni Przyjaciele i Mecenasi,
Byłoby wspaniale móc napisać, że w 2023 r. wreszcie wpłynęliśmy na spokojniejsze wody i skończył się kilkuletni burzliwy antrakt w wielkim spektaklu budowania dobrobytu opartego na współpracy i wolności. Niestety, wszyscy dobrze wiemy, że tak się nie stało. Geopolityczne wichry wieją jeszcze mocniej. Od tego, jak zabezpieczymy nasz kraj przed ich niszczącym oddziaływaniem, zależy nasza przyszłość.

Wybitny brytyjski konserwatysta i filozof Edmund Burke słusznie zauważał, że „aby zło zatriumfowało, wystarczy, aby prawi ludzie nic nie robili”. W Warsaw Enterprise Institute bierzemy sobie tę konstatację do serca i staramy się robić jak najwięcej, by wyeliminować to, co naszym zdaniem stanowi największe zło w polskim państwie: brak jasnej, spójnej i realistycznej wizji tego, jak ma wyglądać i funkcjonować nasz kraj. Instytucjonalnie jesteśmy już od dawna zachodni. Mentalnie wciąż, niestety, w dużej mierze jesteśmy wschodni, wierząc w siłę kadr bardziej niż w siłę dobrze zorganizowanego systemu. A przecież siła, którą możemy zbudować dzięki dobrej polityce wewnętrznej i mądrze prowadzonym sojuszom, może sprawić, że ten burzliwy czas koniec końców okaże się dla Polski korzystny i staniemy się równorzędnym partnerem dla Niemiec, Francji i innych stolic UE.

REKORDOWY ROK W ZAKRESIE PUBLIKACJI

Rok 2023 r. w WEI wypełniony był działaniami, które miały zainspirować naprawę polskiego systemu polityczno-gospodarczego w najistotniejszych jego obszarach – i bez wątpienia 2023 r. był najbardziej aktywnym w naszej 10-letniej historii. Wydaliśmy 31 raportów, opublikowaliśmy 43 analizy i 12 stanowisk, zorganizowaliśmy 23 debaty, wyemitowaliśmy 21 odcinków podcastów „Wolność w Remoncie” oraz „Rozmowy Sebastiana Stodolaka”, a także 9 odcinków podcastów audio, wyprodukowaliśmy 6 filmów dokumentalnych w serii „Kulawi Władcy”, a także wzięliśmy udział w 15 konferencjach i kongresach.

Ponadto w ramach Wydawnictwa WEI opublikowaliśmy 9 książek, m.in. świetny traktat o ładzie międzynarodowym „Po zwycięstwie” G.J. Ikenberry’ego”, wnikliwą analizę przemian w świecie finansów „Przyszłość pieniądza” E. Prasada, czy nietypowe spojrzenie na problemy społeczne „Dyskryminacja i nierówności” T. Sowella.
REKORDOWY ROK W ZAKRESIE DOTARCIA Z NASZYMI IDEAMI
Wszystko to zostało dostrzeżone przez obywateli oraz media. Z analiz Newton Media wynika, że na podstawie naszych treści ukazało się w sumie ponad 16 tys. publikacji (o 6 tys. więcej niż w 2022 r.), które dotarły do odbiorców aż 177 mln razy. Gdybyśmy chcieli wykupić ten przekaz za pieniądze, jego wartość (AVE) wyniosłaby ponad 177 mln zł! Z naszym przekazem i ideami pojawiamy się w mediach wszystkich tożsamości i nurtów, wierząc, że nasz głos rozsądku zmniejsza, a nie zwiększa podziały społeczne.

PORUSZAMY KWESTIE NAJISTOTNIEJSZE DLA NASZEJ PRZYSZŁOŚCI

Czym zajmowaliśmy się konkretnie? Po pierwsze, bezpieczeństwem. Jesteśmy zdania, że tę kwestię rządzący Polską z oczywistych dziś powodów powinni traktować priorytetowo. Żadna gospodarka nie będzie działać dobrze, jeśli będzie zagrożona agresją i nieprzygotowana na nią. Dlatego opublikowaliśmy „Strategię Bezpieczeństwa Polski 2023” w ramach Agendy Polskiej 2023, czyli projektu realizowanego ze Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców, Forum Konsumentów i portalem Defence24.pl. Publikacje z zakresu budowy odporności kraju publikowaliśmy także pod egidą Centrum Studiów Strategicznych WEI, któremu przewodzi dr Adam Eberhardt. Poruszaliśmy kwestie związane z naszą obecnością w NATO, wpływem Chin na Europę, rosyjską dezinformacją, czy cyberbezpieczeństwem.
Kolejnym zagadnieniem, które traktujemy z wielką atencją, jest dla nas polityka demograficzna. W obliczu spadającej dzietności, deficytów na rynku pracy i niedostosowania instytucji takich, jak ZUS do starzenia się społeczeństwa, problemy z nią związane rzutują na każdą sferę życia kraju. Osobny poświęcony demografii dokument powstał w ramach Agendy Polskiej 2030. Bliźniacze zagadnienie – migracje – podjęliśmy z kolei w raporcie „Migracje: niewykorzystana (na razie) szansa dla Polski”.

Rzecz jasna jednak, w minionym roku najobszerniej analizowanymi przez nas zagadnieniami były problemy gospodarcze. Interesowały nas koszty europejskich polityk klimatycznych takich jak wprowadzenie handlu emisjami od transportu i budownictwa mieszkaniowego (ETS2), czy pakiet dyrektyw Fit for 55. Krytycznie analizowaliśmy idące w miliardy koszty wprowadzenia pozafinansowego raportowania ESG, które naszym zdaniem przewyższają możliwe oczekiwane korzyści. Staraliśmy się przedstawiać nasze poglądy w tej kwestii na forum europejskim – Tomasz Wróblewski uczestniczy bowiem w pracach Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Także wiele opublikowanych przez nas stanowisk dotyczyło europejskiej legislacji. Niektóre plany legislacyjne UE uderzają naszym zdaniem w dobrobyt materialny, jak i w wolność jej obywateli.
Ponadto pisząc o gospodarce, wskazaliśmy na zbyt niskie poziomy konkurencji w wielu branżach polskiej gospodarki (jesteśmy pod tym względem bardzo daleko w światowych rankingach) i analizowaliśmy krępujące ją regulacje (np. ustawę apteka dla aptekarza). W październiku opublikowaliśmy z kolei „Czarną Księgę” wydatków publicznych, czyli zbiór przykładów udokumentowanego marnotrawstwa pieniędzy podatników (którym państwo, jak wyliczyliśmy, zabiera 60 proc. wynagrodzenia brutto). Inicjatywa ta stanowi początek szerszego pakietu działań, które będziemy podejmować w kwestii reformy finansów publicznych w Polsce – zarówno od strony przychodowej, jak i wydatkowej. Wkrótce opublikujemy poświęcony podatkom kolejny dokument z serii Agenda Polska, a także rozstrzygniemy plebiscyt na najbardziej absurdalny wydatek publiczny opisany w „Czarnej Księdze”. Wygrają rozpadające się patriotyczne ławeczki, czy ławki z widokiem na toaletę? A może sama toaleta za bagatela 400 tys. zł? Wiele absurdalnych pomysłów wydatkowych pojawia się na poziomie samorządowym. Polityka samorządowa, z naciskiem na politykę miejską, coraz częściej pojawia się w obszarze zainteresowań WEI – chcemy wspólnie z władzami miast, firmami i mieszkańcami wypracowywać odpowiednie rozwiązania w kwestiach takich, jak transport, budownictwo, czy usługi.

MYŚLIMY GLOBALNIE

W 2023 r. rozpoczęliśmy również bądź kontynuowaliśmy wiele projektów realizowanych z partnerami zewnętrznymi, także międzynarodowymi.

Centrum Studiów Strategicznych koncentrowało się na realizacji projektu „Serwis Odbudowy Ukrainy”, którego intencją było wspieranie polskiego biznesu w poszukiwaniu szans inwestycyjnych na zachodniej Ukrainie. Otworzyliśmy biura w Kijowie, Lwowie, Łucku i Winnicy. Zorganizowaliśmy konferencje oraz spotkania biznesowe w ośmiu miastach zachodniej i centralnej Ukrainy, a także dwie konferencje w Warszawie, w których w sumie uczestniczyło ponad 1200 osób. W mijającym roku dwa razy w miesiącu wydawaliśmy biuletyn odbudowy Ukrainy. Opublikowaliśmy również liczne raporty poświęcone rynkowi ukraińskiemu. Największy z nich, liczący kilkaset stron, raport pt. „Sytuacja gospodarcza i inwestycyjna na zachodniej Ukrainie. Potencjał współpracy polsko-ukraińskiej" został oparty na badaniach sondażowych przeprowadzonych w blisko pięciuset ukraińskich gminach (hromadach).

Zrealizowaliśmy również duży projekt w zakresie dyplomacji publicznej, promujący na Ukrainie polskie wsparcie w czasie toczącej się wojny. Przygotowane w ramach projektu filmy i publikacje dotarły do 2 mln beneficjentów w Polsce i Ukrainie.
Wierząc, że 2024 rok będzie okazją do wypracowania szerszej strategii rozwoju i wzmacniania geopolitycznych powiązań Polski, ostatnie miesiące roku poświęciliśmy na wypracowywanie relacji z instytucjami pozarządowymi w ramach Trójmorza. W Parlamencie Europejskim w Brukseli zorganizowaliśmy Working Lunch dotyczący współpracy strategicznej państw Morza Bałtyckiego. Interdyscyplinarna współpraca w kwestiach bezpieczeństwa, energetyki, logistyki i współpracy ośrodków portowych, może być jednym z ważniejszych motorów rozwoju Europy Środkowej i całej Europy w kolejnych latach. Współpraca Bałtycka będzie przedmiotem naszych kolejnych konferencji i debat w tym roku.
Bardzo ważnym projektem realizowanym z partnerami z zagranicy przez CSS WEI jest także „Stan Gry”, czyli seria raportów diagnozujących stopień współpracy gospodarczej z gospodarkami regionu Europy Środkowej i Wschodniej oraz Zakaukazia. Z kolei w 2024 r. światło dzienne ujrzy raport nt. barier w sektorze energii, przygotowywany wspólnie z 6 zagranicznymi think-tankami z: Węgier, Słowacji, Czech, Ukrainy, Bułgarii i Rumunii, a jego ustalenia zostaną zaprezentowane na konferencjach w Warszawie, Brukseli oraz w ramach warsztatów online z decydentami ze wspomnianych krajów. Do działań „koalicyjnych”, które zamierzamy kontynuować w 2024 r., należą także nasze wysiłki mające na celu ograniczenie nadużywania aresztowań tymczasowych wymierzonych w przedsiębiorców. Wierzymy, że wraz ze zmianą władzy pojawi się chęć zaadresowania tego problemu, który w ostatnich latach stawał się coraz poważniejszy.

Głównym narzędziem oddziaływania na polskie życie publiczne, które chcemy stosować i dotąd stosowaliśmy konsekwentnie, jest dialog. Chcemy mądrego państwa oraz dobrych rozwiązań i wierzymy, że na tym ogólnym poziomie panuje w Polsce zgoda. To jedyne polityczne stanowisko, jakie przyjmujemy. Dlatego będziemy kontynuować dialog z każdym rządem i administracją publiczną, przedstawiając jej nasze, ale osadzone w nauce i empirii, pomysły na polepszenie dobrobytu Polaków. Przedstawiliśmy je w grudniu w „Bilansie Otwarcia”, raporcie diagnozującym odległość dzielącą nas do Niemiec, a także – w esencjonalnej, skrótowej formie – w „Poradniku reformatora”, który wkrótce trafi na biurka wszystkich ministrów. Będziemy także kontynuować dialog ze społeczeństwem, chętnie wypowiadając się w mediach, tworząc własne treści multimedialne i wchodząc z obywatelami w dialog za pośrednictwem sieci www.

TO DZIĘKI WAM!

Jak zawsze w tym miejscu chcielibyśmy podziękować Państwu - Naszym Przyjaciołom i Mecenasów. Żadne z powyższych działań nie miałoby miejsca, gdyby nie Państwo. Jesteśmy nieustannie otwarci na sugestie co do poruszanych przez nas problemów. To w dużej mierze od Waszych wskazań i przemyśleń zależeć będą nasze dalsze aktywności. Nasze biuro jest dla Was zawsze otwarte! Zachęcamy także do wspierania działań WEI poprzez przekazanie 1,5% podatku na naszą Fundację (KRS: 0000458888). Razem z Państwem bronimy dobrobytu i swobód nas wszystkich dla dobra obecnego i przyszłych pokoleń!

W imieniu Zespołu Warsaw Enterprise Institute:

Tomasz Wróblewski, Piotr Palutkiewicz, Sebastian Stodolak, dr Adam Eberhardt.

oprac, e-red, ppr.pl


POWIĄZANE

Pomimo wielu prób torpedowania, dezinformacji i wrzucania do sieci fake newsów, ...

Na ukraińskich aukcjach sprzedaży przesyłek w transporterach zbożowych CTL wszys...

Unia Europejska zaostrzy kontrolę przestrzegania umów przez przewoźników eksport...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę