aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

URSUS SA - Zawarcie umowy o współpracy z LOTOS Oil sp. z o.o.

2 sierpnia 2017
URSUS SA - Zawarcie umowy o współpracy z LOTOS Oil sp. z o.o.

Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 1 sierpnia 2017 r. pomiędzy URSUS S.A. i LOTOS Oil sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku została zawarta umowa o współpracy, na podstawie której LOTOS Oil sp. z o.o. będzie sprzedawał i dostarczał Emitentowi środki smarne, które będą miały zastosowanie w ciągnikach i maszynach rolniczych oferowanych przez URSUS S.A. 

Powyższa Umowa została zawarta na czas określony, tj. do dnia 31 lipca 2022 r., a jej szacunkowa wartość netto wyniesie 11,8 mln PLN.
Zgodnie z postanowieniami Umowy Strony przewidują również współpracę w zakresie sprzedaży, dystrybucji i marketingu środków smarnych oferowanych przez LOTOS Oil sp. z o.o. na rynku krajowym i rynkach zagranicznych, na których działa Emitent.
Gwarancja dostaw wysokiej jakości produktów LOTOS Oil sp. z o.o., o wymaganych parametrach i w ilościach zgodnych z zapotrzebowaniem, zapewnia Emitentowi pewność zakupu i stabilizację w zakresie zaopatrywania URSUS S.A. w środki smarne zalecane do stosowania w ciągnikach i maszynach rolniczych.
W opinii Emitenta, partnerstwo z LOTOS Oil sp. z o.o. zwiększy możliwości rozwoju Grupy Kapitałowej URSUS w zakresie poszerzenia skali jej działalności i pozyskiwania nowych klientów.
Warunki zawartej Umowy z LOTOS Oil sp. z o.o. nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów o współpracy. Umowa zawiera postanowienia o karach umownych za naruszenie obowiązku zachowania poufności (15% wartości Umowy) oraz za naruszenie zasad wykorzystywania znaków towarowych stron, zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

 Raport bieżący 31/2017

(PAP)


POWIĄZANE

Polacy zadowoleni z transformacji energetycznej. Blisko co drugi badany potwierd...

Mazurska Manufaktura S.A., specjalizująca się w produkcji kraftowych alkoholi mo...

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przypomina, że zbliża się termi...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę