aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Wilki coraz większym problemem w UE

6 września 2023
Wilki coraz większym problemem w UE

Powrót wilka do regionów UE, w których był nieobecny przez długi czas, coraz częściej prowadzi do konfliktów z lokalnymi społecznościami rolniczymi i łowieckimi, zwłaszcza tam, gdzie nie są powszechnie wdrażane środki zapobiegające atakom na zwierzęta gospodarskie.

Przewodnicząca von der Leyen powiedziała: „Skupienie watah wilków w niektórych regionach Europy stało się realnym zagrożeniem dla zwierząt gospodarskich i potencjalnie także dla ludzi. Wzywam władze lokalne i krajowe do podjęcia działań tam, gdzie jest to konieczne. Rzeczywiście obecne prawodawstwo UE już im to umożliwia”.

Komisja rozpoczyna  nowy etap swoich prac nad sprostaniem wyzwaniom związanym z powrotami wilków.

Komisja zaprasza dziś społeczności lokalne, naukowców i wszystkie zainteresowane strony do przedłożenia do 22 września 2023 raktualnych danych na temat populacji wilka i jej skutków. Zachęcamy ich do korzystania z następującego adresu e-mail (aktywnego od dzisiejszego popołudnia): EC-WOLF-DATA-COLLECTION@ec.europa.eu .

Na podstawie zebranych danych Komisja podejmie decyzję w sprawie wniosku dotyczącego, w stosownych przypadkach, zmiany statusu ochrony wilka w UE oraz aktualizacji ram prawnych, wprowadzenia, w razie potrzeby, dalszej elastyczności w świetle ewolucji tego gatunku.

Uzupełni to obecne możliwości, jakie dają władzom lokalnym i krajowym możliwości podejmowania działań w razie potrzeby na mocy prawodawstwa UE, oraz zapewnione na te działania znaczne środki finansowe UE, jak szczegółowo opisano we wspólnym piśmie wysłanym przez komisarza Sinkevičiusa i komisarza Wojciechowskiego do wszystkich ministrów rolnictwa i środowiska UE w listopadzie 2021 r. Niektóre środki okazały się skuteczne w zapobieganiu ryzyku drapieżnictwa lub znacznemu jego ograniczaniu, jeśli zostaną właściwie wdrożone i dostosowane do konkretnego kontekstu, w którym są stosowane.

Przeprowadzony przez Komisję przegląd danych naukowych na temat wilka w UE stanowi integralną część dogłębnej analizy, którą Komisja przeprowadza w odpowiedzi na uchwałę Parlamentu Europejskiego z dnia 24 listopada 2022 r . W kwietniu 2023 r. Komisja rozpoczęła gromadzenie danych od grup ekspertów i kluczowych zainteresowanych stron, a także danych zgłaszanych przez organy krajowe na mocy obowiązującego prawodawstwa UE i międzynarodowego. Jednakże dane te w dalszym ciągu nie dają pełnego obrazu wystarczającego dla Komisji do zaprojektowania dalszych działań, w związku z czym Komisja poszerza obecnie zakres tych konsultacji.

Kontekst,

Komisja jest świadoma, że powrót wilka do regionów UE, w których był nieobecny przez długi czas, może prowadzić do konfliktów z lokalnymi społecznościami rolniczymi i łowieckimi, zwłaszcza tam, gdzie nie są powszechnie wdrażane środki zapobiegające atakom na zwierzęta gospodarskie.

Jako gatunek rodzimy wilk jest integralnym elementem dziedzictwa naturalnego Europy i odgrywa ważną rolę w jej ekosystemach. Zgodnie z dyrektywą siedliskową większość populacji wilków w Europie objęta jest ścisłą ochroną z możliwością odstępstw. System ten wdraża wymogi wynikające z międzynarodowej Konwencji Berneńskiej o ochronie europejskiej dzikiej przyrody i siedlisk przyrodniczych , której UE i państwa członkowskie są stronami.

Platformy unijne i regionalne dotyczące współistnienia umożliwiają zainteresowanym stronom promowanie sposobów minimalizowania konfliktów między interesami ludzkimi a obecnością gatunków dużych drapieżników poprzez wymianę wiedzy i współpracę w sposób otwarty, konstruktywny i oparty na wzajemnym szacunku. Ponadto na mocy dyrektywy siedliskowej państwa członkowskie mogą pod pewnymi warunkami odstąpić od zakazów reżimu ścisłej ochrony, m.in. w celu ochrony interesów społeczno-gospodarczych.

Po więcej informacji

Strona poświęcona dużym mięsożercom

oprac, e-mk ppr.pl


POWIĄZANE

Pelniąacy obowiązki ministra polityki rolnej i żywności Ukrainy Taras Wysocki po...

Jako podało ministerstwo polityki agrarnej Ukrainy, producenci rolni aktywnie an...

15 maja Zarząd Morskiego Portu Gdańsk oficjalnie poinformował o odwołaniu przeta...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę