Bayer_komplet_11.10.19

Wizyta w IUNG-PIB w Puławach

6 maja 2019
Wizyta w IUNG-PIB w Puławach
MRiRW

26 kwietnia 2019 r. podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki odwiedził Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.

Wiceminister uczestniczył w posiedzeniu Rady Naukowej IUNG-PIB w Puławach oraz spotkał się z członkami Komisji Zakładowych NSZZ „Solidarność” w IUNG-PIB oraz w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – PIB.

Obrady Rady Naukowej IUNG-PIB koncentrowały się wokół dwóch głównych grup problemów tj. zaopiniowania sprawozdania z działalności badawczo-rozwojowej Instytutu w 2019 r. oraz awansów naukowych pracowników.

W dyskusji podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki z uznaniem odniósł się do osiągnięć Instytutu i efektów jego pracy w 2019 roku, a także zwrócił uwagę na konieczność doskonalenia transferu wiedzy między nauką a doradztwem i praktyką rolniczą. W swojej wypowiedzi zaakcentował, ze pracownicy IUNG-PIB podejmują i skutecznie realizują nowe wyzwania wynikające z potrzeb resortu oraz praktyki gospodarczej. Potrafią oni również skutecznie ubiegać się o nowe projekty krajowe i międzynarodowe. Stwierdził, że IUNG-PIB w Puławach odgrywa w tej dziedzinie rolę lidera. Pozyskane i racjonalnie wydatkowane środki finansowe przyczyniają się do dywersyfikacji źródeł finansowania działalności i umożliwiają funkcjonowanie Instytutu oraz modernizację jego wyposażenia. Promują też polską naukę w świecie.

Ryszard Zarudzki w swojej wypowiedzi podkreślił także bardzo dobrą partnerską współpracę IUNG-PIB z kierownictwem resortu i poszczególnymi departamentami. Wskazał kilka przykładów tej współpracy, takich jak: realizacja programów wieloletnich, monitoring suszy, ocena skutków środowiskowych WPR, program azotanowy, opracowanie nowych kryteriów i delimitacja obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), aktualizacja strategii rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Zwrócił również uwagę, że IUNG-PIB potrafi w sposób prawidłowy łączyć prace badawczo-rozwojowe oraz działalność ekspercką i współpracę z doradztwem i szkołami rolniczymi z działaniami w zakresie rozwoju i promocji kadr naukowych.

Dziękując wiceministrowi za pozytywną ocenę działalności IUNG-PIB, dyrektor prof. dr hab. Wiesław Oleszek stwierdził, że podejmowanie i realizacja przez Instytut nowych wyzwań są możliwe dzięki zaangażowaniu wszystkich grup pracowników oraz partnerskiej, harmonijnej współpracy ze specjalistami z MRiRW. Wskazał też na konieczność stałej modernizacji bazy badawczej, także w RZD oraz wspierania aktywności pracowników, również tych najmłodszych, którzy będą decydowali o przyszłości instytutu.

W czasie spotkania wiceministra Ryszarda Zarudzkiego z przedstawicielami Komisji Zakładowych NSZZ „Solidarność” poruszano kwestie sytuacji pracowników, możliwości awansów płacowych, a także przyszłości instytutów badawczych, spełniających rolę zaplecza naukowego MRiRW. Omawiano również problemy ograniczeń w działalności instytutów badawczych, związanych ze zmniejszeniem środków budżetowych na realizację programów wieloletnich w 2019 r.

 

MRiRW


POWIĄZANE

Kasa udziela pomocy rolnikom poszkodowanym w wyniku wystąpienia anomalii pogodow...

Jak przekazał przewodniczący PKW Wiesław Kozielewicz, frekwencja była rekordowa ...

EXPORTPojawi się konieczność dopełniania przez przedsiębiorców standardowych for...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę