CTR_80917FestiwalZupSwiata_250817_750

Wniosek o nowelizację ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

30 czerwca 2016
Wniosek o nowelizację ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

W dniu 22.06.2016 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystapił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o nowelizację przepisów ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U.2016.277 z dnia 2016.03.04) w poniższym zakresie:

1) Art. 67 ust 1 ustawy, dotyczący powoływania członków Rady Rolników. Według obecnie obowiązujących przepisów ustawy minister właściwy do spraw rozwoju wsi powołuje członków Rady spośród kandydatów zgłoszonych przez społeczno - zawodowe organizacje rolników i związki zawodowe rolników indywidualnych o zasięgu ogólnokrajowym. Dotychczas Krajowa Rada Izb Rolniczych nie była uznawana za podmiot uprawniony, gdyż interpretacja ministra rolnictwa nie pozwalała na zaliczenie jej do żadnej z wyżej wymienionych grup. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079 z późn. zm. ) - Krajowa Rada Izb Rolniczych tworzy reprezentację krajową izb rolniczych. Ustawą tą powołano samorząd rolniczy działający na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentujący interesy zrzeszonych w nim podmiotów, którego członkami są, z mocy ustawy wszyscy rolnicy - płatnicy podatku rolnego. Krajowa Rada Izb Rolniczych reprezentuje zatem w pełni grupę zawodową rolników. Ponieważ ustawa o izbach rolniczych powołała do życia samorząd rolniczy w 1995 roku, w chwili tworzenia ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników w 1990 r. niemożliwe było wymienienie KRIR wśród podmiotów uprawnionych do reprezentowania rolników w Radzie Rolników przy KRUS.

W związku z powyższym, zdaniem samorządu rolniczego, ustawa o KRUS wymaga nowelizacji w tym zakresie odnośnie uzupełnienia składu Rady Rolników o przedstawicieli zgłaszanych przez KRIR, tak aby uwzględnić samorząd rolniczy do reprezentacji rolników w Radzie KRUS.

2) Z dniem 1 stycznia 2015 roku weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 18.12.2014 r. poz. 1831), która umożliwia pozostanie w KRUS rolnikom, którzy równocześnie pełnią funkcje w radach nadzorczych instytucji około - rolniczych, takich jak np. mleczarnie czy banki spółdzielcze lub wykonują zlecenia dla ochotniczej straży pożarnej. Jednak przychód osiągany z tego tytułu w rozliczeniu miesięcznym nie może przekraczać kwoty równej połowie minimalnego wynagrodzenia za pracę, które obecnie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów (Dz.U.2015.1385 z dnia 2015.09.14) wynosi 1850zł. Oznacza to, że osiągnięcie wynagrodzenia powyżej 925zł miesięcznie powoduje automatyczne wykluczenie z KRUS. Powoduje to w konsekwencji między innymi brak możliwości korzystania z działań PROW lub zwrot dofinansowania z różnych działań PROW, z których rolnicy ( pełniący również obowiązki jako członkowie rad nadzorczych) korzystali. 

W związku w powyższym, wnioskujemy o wprowadzenie zmiany w art. 5b. ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników i podwyższenie kwoty przychodu do wysokości min. minimalnego wynagrodzenia za pracę.

krir.pl


POWIĄZANE

Oszacowaliśmy, że w ciągu pięciu lat w związku z efektem handlowym wdrożenia umo...

Dwie deklaracje: na temat unijnej dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energi...

Dla polskich eksporterów jaj spożywczych w skorupkach pierwszą połowę roku 2017 ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę