WPR 2023-27: Austria i Luksemburg zatwierdzone

14 września 2022
WPR 2023-27: Austria i Luksemburg zatwierdzone

Komisja Europejska zatwierdziła dziś plany strategiczne WPR dla Austrii i Luksemburga. Jest to drugi pakiet zatwierdzający plany strategiczne WPR po zatwierdzeniu 31 sierpnia planów dla Danii, Finlandii, Francji, Irlandii, Polski, Portugalii i Hiszpanii. Nowa Wspólna Polityka Rolna, który ma rozpocząć się 1 stycznia 2023 r., ma na celu kształtowanie przejścia do zrównoważonego, odpornego i nowoczesnego europejskiego sektora rolnego. W ramach zreformowanej polityki fundusze będą bardziej sprawiedliwie rozdzielane między małe i średnie gospodarstwa rodzinne, a także młodych rolników. Ponadto rolnicy otrzymają wsparcie w podejmowaniu nowych innowacji, od rolnictwa precyzyjnego po agroekologiczne metody produkcji. Wspierając konkretne działania w tych i innych obszarach, nowa WPR może stać się podstawą bezpieczeństwa żywnościowego i społeczności rolniczych w Unii Europejskiej.

Nowa WPR obejmuje bardziej wydajny i efektywny sposób pracy. Kraje UE wdrożą krajowe plany strategiczne WPR

WPR skorzysta z 270 mld euro finansowania na lata 2023-2027. Dwa zatwierdzone dziś plany obejmują budżet w wysokości ponad 6,2 mld euro, w tym 2,1 mld euro przeznaczone jest na cele i ekoprogramy w zakresie ochrony środowiska i klimatu. Austriackie ekoprogramy skupiają się na przykład na ochronie gleby i wody, a także na poprawie dobrostanu zwierząt, podczas gdy Luksemburg będzie wspierał powierzchnie i pasy nieprodukcyjne oraz będzie udzielał dotacji rolnikom, którzy ograniczają stosowanie pestycydów.

Oba kraje będą również mocno wspierać praktyki rolnictwa ekologicznego. Finansowanie WPR w Luksemburgu przyczyni się do zwiększenia powierzchni upraw ekologicznych do 20% do 2025 r. Austria ma już jeden z najwyższych udziałów w produkcji ekologicznej w UE. Za pomocą WPR udział ten zostanie dodatkowo zwiększony do 30% gruntów rolnych.

Kluczowym celem obu krajów w ich planach strategicznych WPR jest bardziej sprawiedliwa dystrybucja wsparcia dochodu. Austria skoncentruje się na skuteczniejszym i wydajniejszym ukierunkowaniu płatności bezpośrednich, podczas gdy Luksemburg skoncentruje się na zapewnieniu sprawiedliwszych dochodów producentom rolnym. Austria zwróci szczególną uwagę na małe i górskie gospodarstwa i przeznaczy ponad 60% budżetu na rozwój obszarów wiejskich na cele środowiskowe. Dzięki wsparciu WPR powstanie ponad 11 000 miejsc pracy, a ponad 1800 przedsiębiorstw wiejskich otrzyma wsparcie w Austrii. Luksemburg skoncentruje się na wzmocnieniu konkurencyjności sektora rolnego oraz na wymianie pokoleń. Szczególne wsparcie zostanie udzielone młodym rolnikom w ich zakładaniuw formiepomoc finansowa do 100 000 euro.

***

Tło
Komisja Europejska przedstawiła propozycję reformy Wspólnej Polityki Rolnej 

Termin wyznaczony przez współprawodawców na przedstawienie przez państwa członkowskie planu strategicznego WPR upłynął 1 stycznia 2022 r. Po otrzymaniu planów Komisja wysłała do wszystkich państw członkowskich pisma z uwagami do dnia 25 maja 2022 r. Zostały one opublikowane na stronie internetowej Europa 

Austria i Luksemburg przedstawiły swoje pierwsze propozycje planu strategicznego WPR odpowiednio 30 grudnia 2021 r. i 21 stycznia 2022 r., po konsultacjach z zainteresowanymi stronami. Następnie w dniu 10 sierpnia 2022 r. w przypadku Austrii i 30 sierpnia w przypadku Luksemburga przesłali zweryfikowane wnioski, uwzględniające uwagi Komisji.

Aby zostać zatwierdzonym, każdy plan musi być kompletny i zgodny z prawodawstwem oraz wystarczająco ambitny, aby zrealizować cele WPR oraz zobowiązania UE w zakresie ochrony środowiska i klimatu.

źródło: KE


POWIĄZANE

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości szuka produktów przyszłości, które mog...

18 listopada o godz. 14:00 odbędzie się internetowa debata poświęcona zielonej t...

Unijni decydenci powinni wzmocnić mechanizm ochrony upraw ryżu w UE n w obliczu ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę