GUS_230920_750x100_stat

Rozmawialiśmy z Jerzym Wierzbickim, prezesem zarządu Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego

23 września 2008


Czym charakteryzuje się system jakości wołowiny QMP ?

Jerzy Wierzbicki: - System jakości wołowiny QMP jest nowym systemem jakości żywności, który daje sprzedawcom detalicznym i konsumentom gwarancję i podstawę do większego zaufania wobec jakości polskiej wołowiny. Właściwości wołowiny QMP, takie jak np. kruchość, soczystość w wysokim stopniu spełniają oczekiwania konsumenta. Wołowina System QMP to światowa jakość za atrakcyjną cenę. System QMP jest systemem jakości żywności otwartym na wszystkich producentów bydła, wytwórców pasz, przewoźników żywca, przetwórców mięsa, którzy poddają się kontroli niezależnej jednostki certyfikującej akredytowanej na zgodność z normą PN-EN 45011 i uzyskujących certyfikat zgodności QMP. Wołowina oznaczona wspólnym znakiem towarowym gwarancyjnym "System QMP" jest produkowana w tak zaprojektowanym procesie w gospodarstwie, w wytwórni pasz, w transporcie i w ubojni, aby zapewnić wyższą soczystość i kruchość mięsa znacznie przekraczającą standardy jakości handlowej powszechnie stosowane na polskim rynku. Standardy QMP zostały stworzone z założeniem osiągania wyższej jakości handlowej niż występująca obecnie w całym łańcuchu produkcji i przetwórstwa. Stopień wypełniania standardów QMP, satysfakcja konsumenta będą monitorowane i w konsekwencji standardy QMP będą podlegały doskonaleniu i jakość wołowiny QMP będzie podnoszona na coraz wyższy poziom.
Standard QMP w zakresie znakowania daje możliwość podkreślenia pochodzenia produktu. Mogą być rozwijane oznaczenia regionalne. Pochodzenie produktu nie będzie stanowić pierwszoplanowej cech przekazu, zgodnie w wytycznymi Komisji Europejskiej, a stanowić będzie informację uzupełniającą· Jeśli dana sztuka bydła nie spełnia wymagań co do jakości, mięso z tej sztuki nie otrzyma znaku jakości System QMP.Dlaczego zostają wprowadzane nowe standardy jakości?

Jerzy Wierzbicki: - Producenci mięsa także mają swoje procedury zapewniające odpowiednią jakość obchodzenia się ze zwierzętami (ubój) i procedury obchodzenia się z już przygotowanym mięsem.
Jakość oznacza również standardy samej żywności, kryteria takie zostały zawarte w systemie, aby zapewnić odpowiednie cechy mięsa, jak soczystość, kruchość, jak na przykład wyłączając starsze zwierzęta z cyklu produkcyjnego, obniżenie wieku ubojowego poprzez kontrolę procesu produkcji, wykorzystanie osiągnięć postępu biologicznego dla uzyskania wagi rzeźnej w młodszym wieku. System QMP zwraca uwagę także na wpływ różnych programów krzyżowania towarowego i żywienia mogących pozytywnie wpłynąć na satysfakcję klienta. System QMP dopuszcza także regionalną wołowinę np. (z Bieszczad, z Warmii, z Łąk Nadbużańskich, z Kotliny Kłodzki(~j itd.), stwarza podstawę do rozwijania lokalnych systemów jakości opartych o przestrzeganie standardów produkcji.Czy inne oznaczenia także dają pewność, co do jakości mięsa wołowego?

Jerzy Wierzbicki: - Nie. QMP to jedyny system w Polsce oparty o opracowane standardy produkcji pasz, żywca, transportu, mięsa. Różne parametry, jak choćby wiek mają na celu selekcję najlepszych czynników wpływających na jakość mięsa ce1e.m uniknięcia wprowadzania do obrotu mięsa np. zbyt twardego. Zachęca się do krzyżowania zwierząt różnych ras, aby osiągnąć jak najwyższą jakość mięsa jak naj niższym kosztem.Gdzie będzie można znaleźć tak oznaczone produkty?

Jerzy Wierzbicki: - W większości supermarketów i w niezależnych sklepach mięsnych, które zaopatrują się w wołowinę od producentów mięsa zachowujących standardy QMP. Program ma na celu włączenie do projektu głównych sieci handlowych, a także restauracji.Jak będzie można rozpoznać takie produkty?

Jerzy Wierzbicki: - - Wołowina QMP będzie odpowiednio oznakowana. Aby ją znaleźć na półce najlepiej będzie zapytać sprzedawcy. Wiele sklepów będzie prowadzić akcje promocyjne, które zapewnie pomogą odszukać wołowinę QMP.Czy wołowina produkowana w systemie rolnictwa ekologicznego także może uzyskać znak jakości QMP?

Jerzy Wierzbicki: - Tak, może. Musi tylko spełnić standardy QMP. Możliwość dostaw mięsa ekologicznego produkowanego w systemie jakości QMP wzbudziło duże zainteresowanie odbiorców na targach Biofach 2008. Wypełnienie dodatkowych standardów buduje większe zaufanie do produktu.Czy rozwój produkcji w systemie jakości QMP jest zgodny z polityką UE i polityką Państwa?

Jerzy Wierzbicki: - Tak, jest zgodny, ponieważ Komisja Europejska promuje i wspiera rozwój produkcji rolnej w systemach jakości – Rozporządzenie Komi~ji (WE) NR 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozw~ju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
Nowe standardy jakości zostają wprowadzane, aby ułatwić rozpoznawanie na półkach sklepowych wołowiny wysokiej jakości oznakowanej logiem QMP. Wprowadzając łatwo rozpoznawalne logo System QMP, oparte o kontrolę niezależnej jednostki na zgodność ze standardami damy klientowi gwarancję jakości i pewność wyboru produktu, który go zadowoli. Powinno to zwiększyć wartość dodaną producentom.Jakie są główne korzyści wprowadzenia systemu QMP?

Jerzy Wierzbicki: - Łatwo rozpoznawalne logo System QMP, ma ułatwić klientowi kupno mięsa wołowego wyprodukowanego w systemie. Ma dać zaufanie oraz pewność, że wszystkie produkty noszące takie oznaczenia spełniły surowe kryteria jakości i podlegają łatwej identyfikacji (wymóg UE w niedalekiej przyszłości). Identyfikowalność produktu jest już obowiązującym standardem w sprzedaży detalicznej w wielu krajach UE: Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemczech, Danii, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii, Szwecji, Finlandii. Będzie w przyszłości wprowadzana do sieci sprzedaży takich jak Tesco, Real czy Auchan. Identyfikowalność musi być wprowadzona w produkcji polskiej wołowiny, a system QMP przyspieszy ten proces.Jakie kryteria musi spełnić mięso, aby jego sprzedaż była uznana w systemie jakości wołowiny QMP?

Jerzy Wierzbicki: - Poza spełnieniem kryteriów wynikających ze standardów jakości mięsa, jest także w pełni jawny i kontrolowany łańcuch od wytwórcy, przez ubój, aż po lady w sklepach. Jest to dobrowolny program mający standardy odnośnie rozrodu zwierząt, ich chowu, żywienia, transportu, produkcji mięsa zgodnych z prawem UE i zgodnym z polskimi normami.Dlaczego projekt wprowadza wyższe standardy niż te wynikające z prawa oraz co oznacza, że mięso posiada znak jakości QMP?

Jerzy Wierzbicki: - Niezależnie od warunków dotyczących samej żywności, wysoka jakość systemu oznacza pełną przejrzystość i niezależność kontroli łańcucha produkcyjnego. Budzi to uznanie w oczach UE. QMP tworzy wyższe standardy od wymaganych, ale pozostaje otwarta na producentów, aby zwiększać ich szanse na rynkach.
System zawiera regulacje odnoszące się do warunków dobrostanu dla zwierząt (światło, przestrzeń, woda) powiązane ze zwiększającymi się, ale jednak mniej restrykcyjnymi wymaganiami kodeksów dobrej praktyki rolniczej. Wyższe standardy dadzą korzyści zarówno producentom, jak i zwierzętom w krótkim, średnim oraz długim terminie. Dbałość o względy zdrowia zwierząt (kontakt z ludźmi, innymi zwierzętami, żywienie, kontrole weterynaryjne, kontrole lekarstw) dadzą podobne korzyści producentom, jak i zwierzętom.
Producenci, którzy przystąpią do tego systemu, który pokazuje nie tylko wymagane minimalne standardy, ale znacznie wyższe robią to dobrowolnie. Uczestnictwo w takim programie jasno pokazuje, że producent jest odpowiedzialny za przyszłość swojej produkcji.
Firmy transportowe, które przystąpią do tego programu będą mieć kontrolowane pojazdy, także pod względem wymaganej przestrzeni, funkcjonowania całego wyposażenia, działania systemu pomocy medycznej. Regulacje UE nakładają kontrole zaczynające się już od bramy gospodarstwa. Jest zgodny z polityką Państwa, ponieważ Polska wspiera w ramach PROW 2007-201 rolników uczestniczących w systemach jakości żywności i grupy producentów wytwarzających żywność w systemach jakości.Czy kupno produktów ze znakiem jakości System QMP pomoże producentom?

Jerzy Wierzbicki: - Tak, pomoże. Wszystkie działania zwiększające zapotrzebowanie na produkty mięsne i zmieniające profil produkcji na lepiej dostosowany do potrzeb konsumentów jest korzystne dla producentów. Na zakończenie pragniemy podkreślić, że wszystko, co wspiera produkcję żywności wysokiej jakości jest korzystne dla producentów. Także ze względu na ich możliwości ubiegania się o wsparcie z UE zgodnie z kryteriami PROW 2007-2013. Jakość produktów z polskiej wołowiny ulegnie poprawie dzięki systemowi QMP. Konsumenci zauważą zmiany, wyrobią sobie nowe lepsze opinie na temat wołowiny. Dzięki pozytywnej odpowiedzi na zapotrzebowanie konsumenta System QMP przyczyni się do wzrostu konsumpcji wołowiny w Polsce. Na bazie systemu jakości QMP może być rozwijana produkcja wielu rodzajów wołowiny.


POWIĄZANE

– Możemy robić coś naprawdę wartościowego i pięknego – powiedział minister rolni...

Zbilansowana dieta jest niezwykle ważna dla prawidłowego funkcjonowania organizm...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę