CTR_80917

Wyjazdowe posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa

20 października 2016
Wyjazdowe posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniach 17-18 października przebywała na posiedzeniu wyjazdowym w województwie kujawsko-pomorskim. Pierwszego dnia Komisja obradująca w Zamku Golubskim zapoznała się z:

- informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na temat sytuacji rolnictwa w województwie kujawsko-pomorskim;
- informacją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat trudnej sytuacji mleczarstwa w Polsce;
- informacją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat rolnictwa ekologicznego;
- z problemami rolnictwa ekologicznego na podstawie doświadczeń Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Producentów Ekologicznych „EKOŁAN”;
- informacją Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych na temat sprzedaży i dzierżawy ziemi w latach 2000-2015 – Ocena gospodarowania na gruntach Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Wojewoda kujawsko-pomorski – Mikołaj Bogdanowicz poinformował, że na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego występuje wyraźne zróżnicowanie gleb pod względem jakościowym. Z uwagi na dobre warunki glebowe oraz wysoką kulturę rolną województwo kujawsko-pomorskie przez wiele lat zajmowało czołowe miejsce w produkcji rolnej w skali całego kraju. Region kujawsko-pomorski stawia przede wszystkim na rolnictwo ekologiczne. Dotkliwy niedobór opadów jesienią oraz brak opadów śniegu i niskie temperatury w styczniu br. spowodowały bardzo wysokie straty w uprawach ozimych roślin uprawnych, zwłaszcza jęczmienia, pszenicy i rzepaku.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jacek Bogucki omówił kryzys na rynku mleka i jego przetworów, trwający nieprzerwanie od 2014 r. Zniesienie unijnego systemu kwot mlecznych oraz wzrost światowej podaży mleka i osłabiony popyt na produkty mleczarskie na rynkach krajów rozwijających się, a także embargo rosyjskie na produkty rolno-spożywcze dorowadziły do obniżenia cen skupu mleka i najpoważniejszego kryzysu na tym rynku w ciągu ostatnich lat.

W II i III kwartale 2016 roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pracowało nad projektem „Programu rozwoju głównych rynków rolnych w Polsce”. Podstawowe założenia tego programu to: zwiększenie konkurencyjności krajowego sektora rolnego na rynku Unii Europejskiej i światowym; rozwój poszczególnych sektorów, w tym sektora mleka; poprawa i stabilizacja sytuacji dochodowej krajowego sektora rolnego.

Po posiedzeniu Komisja odbyła:

- wizytację w gospodarstwie trzody chlewnej Lecha Zalewskiego w Okoninie (w powiecie Rypin),
- wizytację w spółdzielni Mleczarskiej ROTR w Rypinie (zwiedzanie zakładu oraz dyskusja z członkami spółdzielni na temat problemów mleczarstwa),
- wizytację w przetwórni żywności ekologicznej „Żywność ekologiczna Bio Food" Sp. z o.o. w Ciechocinie.

Drugiego dnia Komisja zapoznała się z informacją Prezesa Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej na temat sprzedaży bezpośredniej produktów rolno-spożywczych w świetle planowanych zmian ustawowych, a także przeprowadziła dyskusję na temat przyszłości agroturystyki oraz dyskusję o nowych rozwiązaniach dotyczących sprzedaży bezpośredniej. Liczba gospodarstw agroturystycznych w województwie kujawsko-pomorskim wzrosła od 1994 r. z 29 obiektów do 395 w roku bieżącym. Na terenie województwa istnieje 11 tzw. wiosek tematycznych. Dotychczas działające oddzielnie gospodarstwa agroturystyczne łączą siły i wspólnie tworzą markę miejscowości i lokalnych produktów. Ponadto atrakcją turystyczną województwa kujawsko-pomorskiego jest Ekomuzeum Doliny Noteci.

Głównym kierunkiem rozwoju gospodarstw agroturystycznych w województwie kujawsko-pomorskim będzie specjalizacja i łączenie podmiotów w turystyczne produkty sieciowe.  Inną, a zarazem innowacyjną i odpowiadającą na potrzeby społeczeństwa propozycją rozwoju regionu jest działalność gospodarstw opiekuńczych. Gospodarstwo opiekuńcze to gospodarstwo rolne oferujące wsparcie osobom potrzebującym pomocy. Z usług takich gospodarstw mogą korzystać np. osoby starsze, które chcą wypocząć na wsi, ale również te zainteresowane dłuższym pobytem.

W posiedzeniu uczestniczyła podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Ewa Lech.

krir.pl


POWIĄZANE

Polska gospodarka osiągnęła sukces - mówił Hans Timmer z Banku Światowego podcza...

Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew. (KZSM Zw. Rew.) i Krajowe Stow...

Przedstawiciele Ursusa i NSZZ "Solidarność" podpisali porozumienie, na mocy któr...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę