aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Zalecenia EFSA uderzają w polskie drobiarstwo

2 lipca 2024
Zalecenia EFSA uderzają w polskie drobiarstwo

W odpowiedzi na toczone dyskusje dotyczące wprowadzenia zaleceń Europejskiego Urzędu
ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikowanych 21 lutego 2023 r., pragniemy wyrazić nasze głębokie zaniepokojenie i przedstawić perspektywę sektora drobiarskiego.

Podkreślamy, że nikt z nas nie kwestionuje potrzeby wprowadzania zmian.

Niemniej jednak,
zalecenia EFSA koncentrują się wyłącznie na jednym z trzech niezbędnych filarów
zrównoważonego rozwoju: filarze środowiskowym. Pomijane są kluczowe aspekty społeczne
i ekonomiczne, które są niezbędne w procesie transformacji w kierunku zrównoważonego
modelu produkcji oraz oceny wpływu proponowanych zmian na sektor drobiarski w Unii
Europejskiej.
Przyjęcie zaleceń EFSA dotyczących ograniczenia zagęszczenia hodowli oraz tempa wzrostu
brojlerów do 50 g/dzień dramatycznie zmniejszyłoby produkcję mięsa drobiowego w UE o 70%,
co spowodowałoby nie tylko wzrost cen dla konsumentów, zagrożenie bezpieczeństwa
żywnościowego UE, ale również spadek samowystarczalności z obecnego poziomu 113% do
zaledwie 30%. Taka sytuacja uczyniłaby z UE importera mięsa z krajów z niższymi standardami
dobrostanu zwierząt, które nie spełniają wyśrubowanych unijnych norm w tym zakresie,
a emisje gazów cieplarnianych przy produkcji są znacznie wyższe niż w UE.

W konsekwencji
wystąpi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego Polski i Unii Europejskiej.
Gdybyśmy wprowadzili w życie zalecenia EFSA a jednocześnie chcieli utrzymać obecny poziom
produkcji wymagałoby to budowy dodatkowych 116 tys. kurników na terenie całej Unii. Jest to
przedsięwzięcie nie tylko finansowo, ale również logistycznie niewykonalne, biorąc pod uwagę
ograniczenia przestrzenne, wymogi środowiskowe oraz skomplikowane uwarunkowania
formalne, które obecnie obowiązują w państwach członkowskich.

Dodatkowo, przejście na rasy wolno rosnące znacząco zwiększy zapotrzebowanie na zasoby
naturalne takie jak pasze i woda, o około 15,7% oraz wymagać będzie nowych powierzchni
produkcyjnych o 17,8%, czego realizacja w obecnych warunkach prawnych jest niemożliwa. Taka
zmiana spowodowałaby także wzrost emisji CO2 o ponad 12 327 300 ton, co stanowi wzrost
o około 28%. Tym samym, wprowadzenie proponowanych zmian mogłoby w dłuższej
perspektywie przyczynić się do znaczącego obciążenia środowiska, zamiast przynosić
oczekiwane korzyści ekologiczne.
Doceniamy wysiłek EFSA w zbieraniu i analizie danych naukowych, jednakże obecne zalecenia
nie uwzględniają pełnego potencjału zrównoważonej hodowli ani istniejących już programów
hodowlanych, które skutecznie wpływają na poprawę dobrostanu zwierząt.

Apelujemy o przemyślane zrewidowanie proponowanych rekomendacji z uwzględnieniem
rzeczywistych możliwości sektora drobiarskiego oraz konsekwencji społeczno-gospodarczych,
jakie mogą wyniknąć z ich wdrożenia. Niezbędne jest uniknięcie destabilizacji europejskiego
rynku drobiarskiego, która mogłaby mieć dalekosiężne negatywne skutki zarówno dla
gospodarki, jak i dla konsumentów w całej Unii.


Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza


KRAJOWA RADA DROBIARSTWA – IZBA GOSPODARCZA TO WIODĄCA ORGANIZACJA SEKTORA DROBIARSKIEGO W POLSCE
Działa nieprzerwanie od ponad 30 lat i zrzesza ponad 110 członków reprezentujących hodowlę,
reprodukcję i wylęgi, produkcję towarową drobiu i jaj, a także produkcję i sprzedaż mięsa drobiowego
oraz jego przetworów i jaj konsumpcyjnych, produkcję pasz dla drobiu, produkcję towarzyszącą.
Podmioty zrzeszone w KRD-IG posiadają łącznie blisko 70% udziału w rynku krajowym oraz około 90%
udziału w eksporcie. KRG-IG prowadzi szeroką działalność dydaktyczną i naukową związaną z sektorem
drobiarskim.
Celem działalności KRD-IG jest m.in. stały rozwój i unowocześnianie polskiego drobiarstwa, ochrona
interesów hodowców i producentów drobiu oraz przetwórców mięsa drobiowego, ich integracja,
reprezentowanie krajowego drobiarstwa wobec władz państwowych i organizacji pozarządowych.
Ponadto na podstawie upoważnienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi KRD-IG podejmuje zadania
z zakresu konstrukcji i realizacji programów hodowlanych, wykonywania oceny wartości użytkowej
i hodowlanej drobiu, prowadzenia ksiąg hodowlanych i rejestrów mieszańców drobiu.

oprac, e-mk, ppr.pl


POWIĄZANE

Firma Osadkowski jest znana przede wszystkim ze swojej logistyki, a w ostatnim c...

W połowie lipca ceny paliw na stacjach spadają, dzięki temu mniej płacimy za wak...

Uzależnienie od technologii to ryzyko wyłączenia całych gałęzi gospodarki Ogromn...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę