Zbiory zbóż w 2020 r. na rekordowym poziomie*

7 października 2020
Zbiory zbóż w 2020 r. na rekordowym poziomie*

Od trzech lat nieprzerwanie rosną zbiory zbóż w Polsce. Według najnowszych szacunków GUS polscy rolnicy w 2020 r. zebrali rekordowe 33,3 mln ton zbóż wobec 29 mln ton w roku 2019 (wzrost o 15%) – podkreśla Marcin Wroński, Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR.

Wzrost tegorocznych zbiorów uzyskany przez producentów rolnych wynika z lepszych plonów, gdyż powierzchnia zasiewów była zbliżona do notowanej rok wcześniej, tj. około 7,9 mln ha. Do kwietnia występowały niedobory wilgoci w glebie. Opady deszczu, które wystąpiły od końca maja do lipca i nieznaczne straty zimowe zbóż ozimych wpłynęły korzystnie na zwiększenie plonów zaznacza Dyrektor Wroński. Średni plon tych zbóż w Polsce rzeczoznawcy GUS ocenili na 42,3 dt/ha wobec 36,7 dt/ha w 2019 r.

                                Krajowe zbiory zbóż ogółem (z kukurydzą gryką i prosem)

 

Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych GUS.

 

Powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wyniosła około 7,2 mln ha i była o 1% większa niż przed rokiem. Powierzchnia uprawy pszenicy ukształtowała się na poziomie 2,5 mln ha, pszenżyta – 1,3 mln ha, żyta, jęczmienia i mieszanek zbożowych – po około 1 mln ha, a owsa – 0,5 mln ha. Średni plon zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi w Polsce w 2020 r. oceniono na 40,2 dt/ha, o 14% więcej niż rok wcześniej.

Według GUS tegoroczne zbiory zbóż podstawowych z mieszankami (bez kukurydzy, prosa i gryki) ukształtowały się na poziomie 28,9 mln ton wobec 25,1 mln ton w 2019 r. (również o 15% wyższym).

Zbiory pszenicy oszacowano na blisko 12 mln ton wobec 11 mln ton w 2019 r. Pszenżyta mogło zostać zebrane 5,1 mln ton (o 12% więcej), a jęczmienia – 3,8 mln ton (o 13,5% więcej). Zbiory żyta osiągnęły poziom 3,1 mln ton, o 25% wyższy. Większe od ubiegłorocznych szacowane są również zbiory pozostałych zbóż. Zbiory mieszanek zbożowych wzrosły z 2,5 mln ton do 3,3 mln ton (wzrost o 35%), a owsa – z 1,2 mln ton do 1,6 mln ton (wzrost o 29%).

          Szacunek zbiorów zbóż podstawowych z mieszankami w 2020 r. na tle zbiorów z 2019 r.

Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych GUS.

Marcin Wroński, Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR wskazuje, że większe będą również zbiory kukurydzy. Ocenia się, że może zostać zebrane ponad 4 mln ton tego zboża, a ziarno z tegorocznych zbiorów prawdopodobnie będzie wykazywać lepsze parametry biochemiczne niż ze zbiorów w 2019 r.

* Informacja Sygnalna GUS, „Przedwynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2020 r.” opublikowana 30 września 2020 r.KOWR


POWIĄZANE

Dlaczego powinniśmy zainteresować się globalnym Południem? ● Około 768 milionów ...

Ubezpieczyciele notują rekordową liczbę szkód spowodowanych zjawiskami pogodowym...

Aż 40 proc. Polaków deklaruje ograniczenie spożycia mięsa. Prawie połowa Europej...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę