CTR_80917

Zgłaszanie kandydatów do Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników

23 września 2016
Zgłaszanie kandydatów do Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników

30 listopada 2016 r. upływa termin zgłaszania kandydatów do Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników (Rady Rolników) w związku z zakończeniem IX kadencji tej Rady przypadającej na dzień 31 grudnia 2016 r. Komunikat w tej sprawie ogłosił Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w komunikacie nr 1 z dnia 12 września 2016 r., zamieszczonym w BIP KRUS w zakładce Rada Rolników.

Rada Rolników, zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2016 r., poz. 277, z późn m.), składająca się z 25 członków, reprezentuje interesy ogółu ubezpieczonych i świadczeniobiorców, dotyczące ubezpieczenia i działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Radę powołuje, na 3. letnią kadencję, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi spośród kandydatów  zgłoszonych przez społeczno-zawodowe organizacje rolników i związki zawodowe rolników indywidualnych o ogólnokrajowym zasięgu. W chwili rozpoczęcia kadencji Rady co najmniej 15 jej członków powinno podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, a co najmniej 5 członków powinno pobierać emeryturę lub rentę rolniczą.  

Termin zgłaszania kandydatów na nową kadencję Rady Rolników oraz jakie niezbędne informacje powinno zawierać zgłoszenie określa rozporządzenie Ministra  Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  6  października  2006 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz regulaminu i zasad wynagradzania jej członków (Dz. U. z 2006 r. Nr 189, poz. 1394, z późn. zm.) Zgodnie z przepisami tego rozporządzenia  organizacja społeczno-zawodowa rolników lub  związek zawodowy rolników indywidualnych zgłasza  swoich kandydatów do Rady Rolników nowej kadencji, wraz z uzasadnieniem, na piśmie  Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi na co najmniej 30 dni przed upływem kadencji

Zgłoszenie organizacji lub związku zawodowego skierowane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  powinno zawierać następujące dane o kandydacie:

1) imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu;

2) informację o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników lub posiadaniu prawa do emerytury lub renty rolniczej;

3) informacje o wykształceniu i kwalifikacjach zawodowych.

Jeżeli kandydat na członka Rady Rolników podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników, w zgłoszeniu należy podać jednostkę organizacyjną KRUS, w której jest ubezpieczony. Natomiast jeśli  kandydat posiada ustalone prawo do emerytury lub renty rolniczej, w zgłoszeniu należy podać jednostkę organizacyjną KRUS, która wypłaca świadczenie.

Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie, zawierające zgodę każdego kandydata na kandydowanie na członka Rady Rolników.

MRiRW


POWIĄZANE

Polska gospodarka osiągnęła sukces - mówił Hans Timmer z Banku Światowego podcza...

Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew. (KZSM Zw. Rew.) i Krajowe Stow...

Przedstawiciele Ursusa i NSZZ "Solidarność" podpisali porozumienie, na mocy któr...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę