a_bio_expo_Ptak

Zmiana ustawy o nawozach i nawożeniu

10 listopada 2022
Zmiana ustawy o nawozach i nawożeniu

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda 3 listopada br. podpisał ustawę z dnia 29 września 2022 r. o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Co się zmienia?

Ustawa wprowadza następujące zmiany w dotychczas obowiązującej ustawie o nawozach i nawożeniu:

- Dostosowuje zakres i terminologię ustawy do wymagań rozporządzenia nr 2019/1009.

- Wyznacza wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa jako organ nadzoru rynku.

- Wyznacza Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa jako organ wykonujący zadania państwa członkowskiego Unii Europejskiej określone w rozporządzeniu nr 2019/1009.

- Dostosowuje kompetencje organów do obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia nr 2019/100.

- Dodaje przepisy regulujące kwestie związane z wykazem nawozowych produktów mikrobiologicznych, który ma być prowadzony przez ministra właściwego ds. rolnictwa.

- Uzupełnia zadania okręgowych stacji o wykonywanie badań produktów nawozowych UE.

- Wprowadza przepisy dotyczące kar za naruszenie norm rozporządzenia 2019/1009 obowiązujących na jego podstawie.

- Zastępuje dotychczasowe opłaty sankcyjne i kary grzywny za niezgodne z prawem wprowadzanie do obrotu produktów nawozowych systemem administracyjnych kar pieniężnych (nowy system sankcyjny).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 września 2022 r. o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu (podpisana przez Prezydenta).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiające przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003.


Cel ustawy

Celem nowej ustawy o nawozach i nawożeniu jest zapewnienie stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/1009 ustanawiającego przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE.

Rozporządzenie to:

- Rozszerza katalog produktów nawozowych objętych prawem wspólnotowym.

- Nakłada na państwa członkowskie obowiązek organizacji i wyznaczenia w tym zakresie organów nadzoru rynku oraz odpowiedniego systemu sankcyjnego.

W ustawie zostały określone:

- właściwości organów w odniesieniu do obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia nr 2019/1009;

- system sankcyjny za naruszenie jego przepisów.

oprac. e-mk;ppr.pl na podst. źródło: MRiMR


POWIĄZANE

31 marca br. podczas prestiżowego Poznań Motor Show odbędzie się finał XII Ogóln...

Kukurydza niezmiennie jest jednym z najbardziej popularnych gatunków uprawnych w...

W 2022 roku GK Gobarto wypracowała blisko 120 mln zł zysku EBITDA (zysk operacyj...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę