Biometan
a_bio-expo_ptak_750śniadanie_750

Zmiany w przepisach dla gospodarstw rolnych Ukrainy

20 czerwca 2023
Zmiany w przepisach dla gospodarstw rolnych Ukrainy

Przedstawiciele Wszechukraińskiej Rady Agrarnej, Stowarzyszenia "Producenci trzody chlewnej Ukrainy" i Stowarzyszenia Producentów Mleka odbyli spotkanie online z przewodniczącym i deputowanymi Komitetu Rady Najwyższej ds. Finansów, Podatków i Polityki Celnej, przedstawicielami Państwowej Służby Podatkowej, Ministerstwa Finansów Ukrainy oraz Ministerstwa Polityki Rolnej i Żywności Ukrainy.

Podczas spotkania omówiono inicjatywy UAC mające na celu zmianę modelu podatkowego spółdzielni rolniczych, a także kwestie opodatkowania swobodnego transferu systemów rekultywacji do DEC. Szczególną uwagę zwrócono na luki w obecnym systemie licencjonowania magazynowania paliwa.

VAT od przeniesienia własności z państwa do DEC

Po przyjęciu ustawy o stowarzyszeniach użytkowników wody w maju ubiegłego roku, Ukraina aktywnie rozwija tworzenie tych organizacji. Obecnie w całym kraju powstało ponad 20 DEC.

Ustawa stanowi, że państwowe organizacje gospodarki wodnej przekazują obiekty rekultywacji mienia państwowego do DEC bezpłatnie. Jednak zgodnie z przepisami Kodeksu podatkowego Ukrainy, przy takim bezpłatnym transferze państwowe organizacje gospodarki wodnej są zobowiązane do naliczania i płacenia podatku VAT nie niższego niż wartość księgowa. W rzeczywistości państwo musi zapłacić za siebie. Jednocześnie w szacunkach takich państwowych organizacji gospodarki wodnej nie ma środków na zapłatę podatku VAT, co uniemożliwia wdrożenie reformy irygacyjnej i przekazanie państwowych urządzeń rekultywacyjnych do DEC.

Przedstawiciele parlamentu i rządu wspierają wdrażanie reformy nawadniania. Jednocześnie przyjęcie nowych zwolnień podatkowych w Ordynacji podatkowej może stać w sprzeczności ze zobowiązaniami Ukrainy wobec partnerów międzynarodowych do odmowy wprowadzenia nowych ulg podatkowych.

Biorąc pod uwagę, że dla celów przeniesienia własności do DEC zwolnienie z płatności jest przyznawane instytucjom państwowym, nie doprowadzi to do zmniejszenia dochodów budżetowych. W związku z tym postanowiono przeprowadzić dodatkowe konsultacje z partnerami międzynarodowymi i odblokować reformę DEC.

"Reforma trwa od 5 lat. Zmiany te są niezbędne do jego ukończenia i normalnego funkcjonowania DEC. Duże międzynarodowe korporacje i organizacje, w szczególności USAID i EBOR, już przyznają dotacje na rozwój DEC. Po zniszczeniu Kachowki HPP przez agresora, na przywrócenie którego organizacje międzynarodowe również przeznaczą pieniądze, słusznie zostaniemy zapytani, co robi się na Ukrainie dla rozwoju nawadniania?", - powiedział przewodniczący UAC Andrij Dykun.

Problemy z licencjonowaniem magazynowania paliwa dla rolników

Kwestia usprawnienia procedury magazynowania paliwa na potrzeby własnej konsumpcji lub przetwórstwa przemysłowego od dawna niepokoi rolników. Obecny system regulacji paliw zawiera wymagania, których nie można spełnić w praktyce. Prowadzi to do poważnych problemów dla rolników i nieuzasadnionych kar, ponieważ kontrole przepisów dotyczących paliw nie zostały wstrzymane i obecnie aktywnie się odbywają:

Licencja musi wskazywać objętość i lokalizację wszystkich niestacjonarnych pojemników o pojemności większej niż 5 litrów (puszki, małe beczki itp.) - grzywna w wysokości 500 tysięcy rubli. UAH;

Nie zawsze jest możliwe określenie dokładnego adresu lokalizacji zbiorników (często nie ma adresu w terenie) - grzywna w wysokości 500 tysięcy rubli. UAH;

Poza sezonem rolnicy mieszają zarówno zimowy, jak i letni olej napędowy, który zgodnie z wymogami kodeksu podatkowego jest produkcją paliwa bez licencji - grzywną w wysokości ponad 1 miliona rubli. UAH;

Nadmierny poziom kar za przechowywanie paliwa na własne potrzeby bez koncesji (500 tys. UAH za pierwsze naruszenie) nie jest współmierny do ryzyka, jakie stwarza takie magazynowanie paliwa.

W celu poprawy ustawodawstwa w zakresie magazynowania paliw rolnicy, eksperci UAC opracowali projekt ustawy mającej na celu skorygowanie wyżej opisanych luk technicznych w systemie regulacji obiegu paliwa.

Uczestnicy spotkania poparli proponowane zmiany i zgodzili się sfinalizować wszystkie aspekty techniczne z Państwową Służbą Podatkową i Ministerstwem Finansów w ciągu 10 dni, po czym deputowani zarejestrują odpowiedni projekt ustawy w Radzie Najwyższej.

Dywidendy patronackie

Trzecim przedmiotem dyskusji było wprowadzenie dywidend patronackich dla uczestników spółdzielni rolniczych. UAC proponuje przyjęcie projektu ustawy No4457-1, która wprowadza opodatkowanie dywidend patronackich na poziomie członka spółdzielni rolniczej, a nie w spółdzielni.

Eliminuje to podwójne opodatkowanie dochodów członków spółdzielni. Obecnie w rzeczywistości dochód jest opodatkowany jednocześnie zarówno na poziomie spółdzielni, jak i dalej na poziomie jej uczestnika – producenta rolnego, który otrzymuje dywidendy.

W wyniku proponowanych zmian mali i średni producenci rolni, zjednoczeni w spółdzielni, uzyskują te same korzyści, z których korzystają obecnie ich więksi konkurenci, którzy ze względu na swoją wielkość mogą budować własne przetwórstwo, logistykę i marketing.

Ponadto podejście to pozwala spółdzielniom na pełnienie funkcji przetwarzania i sprzedaży produktów członków (handel zbrojny) na takich samych warunkach finansowych, jakie istniałyby, gdyby członkowie spółdzielni samodzielnie przetwarzali, przechowywali i sprzedawali swoje produkty.

W tej kwestii uczestnicy dyskusji zgodzili się kontynuować dyskusję, a w szczególności dalej analizować światowe doświadczenia w zakresie opodatkowania spółdzielni.

"Wojna zaostrzyła problemy ukraińskiego sektora rolnego. Po raz kolejny na pierwszy plan wysuwają się wielkie gospodarstwa rolne, a drobni i średni rolnicy stawiani są na równi z oligarchami. Bogaci płacą podatek raz, a mniejsi dwa razy. Dywidendy patronackie usuwają tę niesprawiedliwość dla tych, którzy jednoczą się w spółdzielniach. Jest to praktyka krajów rozwiniętych, w tym naszych konkurentów na rynku międzynarodowym. Na przykład polskie mleko nadal wypiera nasze na rynku ukraińskim. W tym tempie, za dwa lata, krajowy przemysł mleczarski przestanie istnieć. W tym czasie spółdzielnie mleczarskie mogłyby poprawić tę sytuację – powiedział Andrij Dykun, prezes UAC.

***

e-mk, ppr.pl na podst źródło: URA- VAR


POWIĄZANE

fot, ppr.pl NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność, Samoobrona i OPZZRIOR piki...

28 września – Światowy Dzień Jabłka. Z tej okazji Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolni...

Wraz z nadejściem jesieni rośnie zainteresowanie konsumentów alkoholami mocnymi....


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)śniadanie_750_2
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę