Znaczenie pasów kwietnych w rolnictwie

1 grudnia 2020
Znaczenie pasów kwietnych w rolnictwie

3 grudnia 2020 roku odbędzie się już trzecia konferencja poświęcona pasom kwietnym i ich wpływie na bioróżnorodność oraz wzrost zysków z produkcji rolnej. Wśród uczestników znajdują się eksperci z Polski i zagranicy.


Celem dorocznych konferencji jest upowszechnianie i aktualizacja wiedzy eksperckiej na temat stosowania pasów kwietnych w rolnictwie. Badania prowadzone na całym świecie od wielu dekad pokazują, że pasy kwietne stanowią środowisko życia wielu gatunków organizmów, w tym owadów zapylających rośliny oraz naturalnych wrogów szkodników roślin uprawnych. Dzięki temu pasy kwietne sprzyjają zmniejszaniu ilości stosowanych insektycydów, co także przyczynia się do podwyższania różnorodności biologicznej. Mają wpływ na lepsze plonowanie oraz wzrost efektywności ekonomicznej gospodarstw rolnych.


Termin tegorocznej konferencji przypada na czas ustalania kształtu Krajowego Planu Strategicznego w ramach Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2021-27, który jest kontynuacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2014-2020). Przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawi stan przygotowań planu na lata 2021-27 oraz propozycje dotyczące uwzględnienia pasów kwietnych w tym planie. Mamy nadzieję, że konferencja będzie istotnym głosem w sprawie wprowadzenia finansowego wsparcia stosowania pasów kwietnych w polskim rolnictwie.


Podczas tegorocznego spotkania odbędzie się wykład gościa specjalnego, dr. Bena Woodcocka z Centre for Ecology and Hydrology w Wielkiej Brytanii. Jego główne zainteresowania badawcze dotyczą pogodzenia intensywnej gospodarki rolnej z utrzymaniem i poprawą rodzimej różnorodności biologicznej. Jest on autorem około 100 publikacji naukowych, z których najwięcej dotyczyło owadów zapylających i pestycydów.


W programie konferencji znajdują się także referaty polskich ekspertów prezentujące wyniki badań nad pasami kwietnymi, prowadzonych w Polsce w latach 2018-2019, a także wykład na temat stosowania upraw współrzędnych i pasów kwietnych w sadownictwie.


Tegoroczna konferencja pod tytułem „Znaczenie pasów kwietnych w rolnictwie” odbędzie się pod patronem honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego, a jej organizatorami są Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk i Stowarzyszenie Demeter Polska.


* * *

Istotą działania pasów kwietnych jest przeznaczenie ok. 5-10% gruntów pod uprawę roślin kwitnących. Są onewartościowym elementem krajobrazu o stosunkowo dużej różnorodności biologicznej oraz istotnym narzędziem w ochronie roślin uprawnych. Są schronieniem, miejscem rozrodu oraz źródłem pokarmu zarówno dla naturalnych wrogów szkodników roślin uprawnych, jak i dla dziko występujących owadów zapylających rośliny. Pasy kwietne sprzyjają utrzymaniu wilgotności gleby poprzez tworzenie zwartych zacienionych łanów roślin. Polepszają także fizyczne i chemiczne właściwości gleby. Tworzą też barierę i naturalny filtr dla zanieczyszczeń obszarowych związanych z nawożeniem pól oraz stosowaniem środków ochrony roślin uprawnych. Powodują znaczący wzrost plonów nie generując znaczących kosztów.


Więcej informacji: https://pasykwietne.pl

 


Biuro prasowe lakikwietne.pl


POWIĄZANE

Dlaczego powinniśmy zainteresować się globalnym Południem? ● Około 768 milionów ...

Ubezpieczyciele notują rekordową liczbę szkód spowodowanych zjawiskami pogodowym...

Aż 40 proc. Polaków deklaruje ograniczenie spożycia mięsa. Prawie połowa Europej...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę