informacje
o stosowaniu
® zarejestrowana nazwa ADAMA Polska

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Dystrybucja ofert wypoczynku.

4 maja 2007
Postępowanie zgodne z zasadami marketingu, to nie tylko zbudowanie ciekawej oferty turystycznej dla określonych grup nabywców, lecz również stworzenie możliwości efektywnej jej sprzedaży. Służyć temu winna polityka dystrybucji. Jedną z ważniejszych barier agroturystyki jest właśnie brak strategii dystrybucji ofert wypoczynku na polskiej wsi. Wydaje się, że koncepcja dystrybucji produktów agroturystycznych winna zakładać równoczesne działanie na kilku kierunkach.

Zasadniczy - to bezpośrednie kanały dystrybucji, uruchomione poprzez stworzone przez regionalne stowarzyszenia agroturystyczne biura informacji, rezerwacji i sprzedaży oferty, które następnie w systemie wzajemnej współpracy (także ze stowarzyszeniami agroturystycznymi z innych krajów) mogłyby stworzyć potężną sieć sprzedaży. Pierwsze doświadczenia w tym zakresie nielicznych jeszcze stowarzyszeń są wielce obiecujące. Lokalne centra informacji turystycznej, prowadzące również usługi w zakresie rezerwacji i sprzedaży ofert wypoczynku na wsi mogłyby powstawać również na terenie gmin turystycznych, przy wsparciu samorządów i lokalnych kwaterodawców.

Drugi kierunek działań to dystrybucja pośrednia oferty poprzez wyspecjalizowanych touroperatorów. Jest on wykorzystywany obecnie w szczątkowym wymiarze z kilku powodów. Po pierwsze same firmy turystyczne nie są specjalnie zainteresowane pośrednictwem ze względu na relatywnie niewielkie zyski z takich transakcji, brak pewności czy zawarte umowy będą przez kwaterodawców wiejskich dotrzymane oraz poważne trudności w stałym kontaktowaniu się z właścicielami obiektów agroturystycznych. Równocześnie sami kwaterodawcy podchodzą raczej nieufnie do współpracy z biurami podróży, obawiając się ich niesolidności oraz przejmowania nieuzasadnienie wysokich zysków.

Trzeci rodzaj działań dystrybucyjnych - to wykorzystanie w procesach dystrybucji elektronicznych środków przekazu informacji. Pojedyncze stowarzyszenia agroturystyczne korzystają z możliwości przekazywania informacji o ofercie w telegazecie- niewielka liczba gospodarstw agroturystycznych informuje o swojej ofercie w systemie INFOTOUR, coraz liczniejsze regionalne organizacje agroturystyczne i poszczególne obiekty wykorzystują INTERNET do informowania o swojej bazie noclegowej. Przedłużają się niestety prace nad stworzeniem narodowego, zintegrowanego systemu komputerowej rezerwacji i dystrybucji usług turystycznych, w którym winno się również znaleźć miejsce dla usług agroturystycznych. Wspomniane systemy, bądź ich projekty wymagają jednak dalszego doskonalenia, a co najważniejsze aprobaty i odpowiedniego przygotowania samych wiejskich kwaterodawców. Istotnym warunkami ich uruchomienia jest także stworzenie bazy danych o usługach agroturystycznych i zapewnienie stałej jej aktualizacji oraz zasadnicza modernizacja i rozbudowa sieci telekomunikacyjnej na terenach wiejskich.

Opracowano na podstawie publikacji dr Leszka Strzembickiego, "Uwarunkowania rozwoju agroturystyki i usług towarzyszących na obszarach wiejskich" zamieszczonej na rcd.wroc.plPOWIĄZANE

Odkrywanie lokalnej kuchni jest bez wątpienia jednym z najprzyjemniejszych aspek...

W tym roku przypada 20. rocznica powstania Stowarzyszenia Roter Hahn (tłum. niem...

12 placówek agroturystycznych zostało we wtorek laureatami konkursu "Na wsi najl...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę