aaa_TSW_2023
CTR_2023

Na rozwój agroturystyki

2 czerwca 2004

Większość środków, którymi gospodaruje Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, przeznacza się na wspieranie poprawy wiejskiej infrastruktury. Jednak część pieniędzy wydawana jest na inne cele, między innymi na rozwój agroturystyki.

Ten rodzaj działalności pozarolniczej może być szczególnie ważnym źródłem dodatkowych dochodów dla właścicieli niewielkich gospodarstw na terenach górskich, na wschodzie kraju i na pojezierzach, czyli tam, gdzie panują trudniejsze warunki gospodarowania. Zapewnienie odpowiedniego standardu usług wymaga inwestycji, które nie sposób sfinansować z własnych środków. Ponadto świadczenie tego typu usług może, przy większej skali przedsięwzięcia, wiązać się z tworzeniem nowych miejsc pracy. A to przy wysokim bezrobociu na wsi jest bardzo ważne. Rolnicy, którzy chcą zająć się dodatkowo agroturystyką, mogą liczyć na dogodne kredyty. Udziela je Fundusz. Kredyty te mogą być przeznaczone na sfinansowanie nakładów związanych z uruchomieniem działalności w tym zakresie. Wydatki te powinny być przeznaczone na zakup, budowę, rozbudowę, modernizację, adaptację oraz wyposażenie obiektów, które będą służyć świadczeniu usług agroturystycznych. Chodzi o tworzenie bazy noclegowej, gastronomicznej oraz rekreacyjno–sportowej i kulturowej. O kredyt na ten cel mogą ubiegać się:
– rolnicy i członkowie ich rodzin, inne osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
– spółki handlowe, o których mowa w art. 1,par. 2 ustawy z 15 września 2000 r. – kodeks spółek handlowych,
– organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia) posiadające osobowość prawną,
– gminy i związki międzygminne.
W ramach tego programu pożyczki mogą być udzielane w dwóch plafonach, w zależności od wysokości kwoty kredytu:
– w plafonie A – do 50 tys. zł, nie więcej niż 80 proc. wartości kosztorysowej zadania,
– w plafonie B – do 150 tys. zł, nie więcej niż do 70 proc. wartości kosztorysowej przedsięwzięcia.

Kredyty będą przyznawane na okres do 5 lat, wliczając w to okres karencji w spłacie kwoty nie przekraczający 1 roku. Ich oprocentowanie jest zmienne i wynosi w stosunku rocznym:
– w plafonie A – 0,9 stopy redyskonta weksli NBP, jednak nie mniej niż 4 proc. rocznie,
– w plafonie B – oprocentowanie jest równe stopie redyskonta weksli NBP, jednak nie może być niższe niż 4 proc. rocznie.
Podstawą udzielenia pożyczki na działalność agroturystyczną jest złożenie w banku kredytującym stosownego wniosku. Należy dołączyć do niego dokumenty uzupełniające. Tak, by bank miał pełną informację o inwestycji. Ostateczną decyzję o przyznaniu kredytu podejmuje samodzielnie bank. Regulamin kredytowania oraz sam wniosek dostępne są w banku, a także w siedzibie Funduszu.

Bankami obsługującymi tę linię kredytową są:
– Bank Ochrony Środowiska S.A. i jego oddziały terenowe,
– Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. wraz z jego oddziałami terenowymi i zrzeszonymi bankami spółdzielczymi.

Mikrokredyty W ramach tego programu udzielane są preferencyjne pożyczki na uruchomienie (prowadzenie) pozarolniczej działalności gospodarczej. Adresowany jest przede wszystkim do ludzi młodych i mniej zasobnych mieszkańców wsi. Tę linię kredytową obsługują banki spółdzielcze w następujących województwach: dolnośląskie, kujawsko–pomorskie, lubelskie, lubuskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.

Mikrokredyty mogą być udzielane na sfinansowanie wszelkich nakładów związanych z uruchomieniem nowych lub rozwojem istniejących pozarolniczych przedsięwzięć w dziedzinie handlu ( nie obejmuje obrotu alkoholem), produkcji i usług. Skorzystać z nich mogą osoby ze wsi i z miast do 20 tys. mieszkańców.

O kredyt mogą ubiegać się:
– rolnicy i członkowie ich rodzin,
– bezrobotni i inne osoby fizyczne rozpoczynające lub prowadzące działalność gospodarczą,
–spółki osobowe, o których mowa w art.4, par.1 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

Pożyczki będą udzielane w wysokości do 20 tys. zł na okres do 24 miesięcy, wliczając w to okres karencji w spłacie nie przekraczający 3 miesięcy. Oprocentowanie jest równe stopie redyskonta weksli NBP, jednak nie może być niższe niż 4 proc. rocznie. Podstawą przyznania kredytu jest złożenie w banku spółdzielczym (wyznaczonym w danym województwie) odpowiedniego wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami. Powinny one zawierać pełną informacje o planowanej inwestycji oraz o możliwościach spłaty zaciągniętej pożyczki. Decyzja o przyznaniu wsparcia należy wyłącznie do banku. Oceni on przedsięwzięcie pod względem formalnym i merytorycznym. Przeprowadzi analizę planu rzeczowo–finansowego inwestycji. Na przykład sprawdzi popyt na zbyt proponowanych towarów i usług, a także oceni zabezpieczenie spłaty kredytu.

Do obsługi tej linii kredytowej zostały wyznaczone następujące banki:
Bank Spółdzielczy w Oławie (dolnośląskie), Bank Spółdzielczy w Brodnicy i Kujawsko Dobrzyński bank Spółdzielczy we Włocławku (kujawsko–pomorskie), Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim i Bank Spółdzielczy w Krasnym stawie (lubelskie), Bank Spółdzielczy we Wschowie (lubuskie), Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie i Bank Spółdzielczy w Poddębicach (łódzkie), Bank Spółdzielczy w Przysusze (mazowieckie), Bank Spółdzielczy w Namysłowie (opolskie), Bank Spółdzielczy w Sanoku (podkarpackie), Bank Spółdzielczy w Suwałkach, Bank Spółdzielczy w Szepietowie, Bank Spółdzielczy w Brańsku (podlaskie), Bank Spółdzielczy w Sztumie (pomorskie), Bank Spółdzielczy w Niegowie, Bank Spółdzielczy w Konopiskach (śląskie), Oddział Gospodarczego Banku Wielkopolskiego w Lesznie (wielkopolskie), Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku, Bank Spółdzielczy w Gryficach (zachodniopomorskie).


POWIĄZANE

Rozpoczyna się II edycja konkursu „Na wsi najlepiej – 12 dobrych praktyk w turys...

Co  dziesiąte jabłko uprawiane w Europie pochodzi z Południowego Tyrolu, z tego ...

Włochy od lat cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem Polaków, a Rzym, Mediolan...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę