Targi_china_210519-750

Generalna zasada rolnictwa ekologicznego

24 marca 2009

Generalną zasadą rolnictwa ekologicznego jest szacunek dla wszelkich form życia: od najmniejszych mikroorganizmów żyjących w glebie, po najpotężniejsze drzewa, nie zapominając o człowieku.
Każdy element w łańcuchu ekologicznej produkcji żywności jest nastawiony na zachowanie, a jeśli jest to możliwe, na zwiększanie różnorodności roślin i zwierząt. Utrzymanie wysokiego poziomu różnorodności biologicznej jest często rezultatem dobrych ekologicznych praktyk rolniczych, jak również działań przewidzianych we Wspólnotowym Rozporządzeniu w sprawie rolnictwa ekologicznego.
Pojęcie ,,różnorodności biologicznej" w kontekście rolnictwa ekologicznego nie oznacza wyłącznie, że utrzymywanych jest więcej gatunków roślin uprawnych i ras zwierząt, ale również to, że więcej rodzimych roślin i zwierząt bytuje na danym terenie w naturalny sposób. Szczególną uwagę przywiązuje się do ochrony zagrożonych gatunków zwierząt i roślin.
Wiele praktyk stosowanych w rolnictwie ekologicznym ma pozytywny wpływ na różnorodność biologiczną.Na przykład:
1. Stosowanie nawozów naturalnych zwiększa w glebie populację mikroorganizmów, dżdżownic i innych bezkręgowców glebowych.
2. Stosowanie właściwego płodozmianu i odpowiednich odmian roślin zdolnych konkurować z chwastami i odpornych na choroby i szkodniki zwiększa szanse roślin uprawnych względem gatunków niepożądanych.
3. Rozbudowany płodozmian oznacza poszerzenie listy upraw o gatunki o znaczeniu towarowym, rośliny motylkowate i paszowe.
4. Priorytetowe traktowanie lokalnych odmian roślin i ras zwierząt podtrzymuje różnorodność biologiczną w regionie.
5. Wprowadzanie naturalnych wrogów szkodników i chwastów zamiast stosowania pestycydów wzbogaca różnorodność świata zwierzęcego.
Rolnicy ekologiczni podejmują również inne działania sprzyjają zachowaniu różnorodności biologicznej i równowagi biologicznej na terenie gospodarstw ekologicznych i w ich otoczeniu. Do tych działań zalicza się:
1. Zakładanie zadrzewień śródpolnych i żywopłotów, sadzenie drzew.
2. Utrzymywanie starych łąk.
3. Utrzymywanie naturalnych cieków wodnych.
4. Ochrona drzew i innej lokalnej roślinności.
Wprowadzenie zakazów stosowania sztucznych nawozów, syntetycznych pestycydów i innych syntetycznych środków produkcji oznacza też, że przed potencjalnym zanieczyszczeniem spływającym z pól chronione są cieki wodne i żyjące w nich organizmy. Ograniczenia przyczyniają się także do zmniejszania zagrożeń bio-akumulacji, co ma miejsce wtedy, gdy wiele drapieżników, na przykład ptaki drapieżne, ginie na skutek spożycia toksyn pochodzących z zanieczyszczeń, a których ilość wzrasta w kolejnych ogniwach łańcucha żywnościowego.


 


POWIĄZANE

Rolnictwo ekologiczne rozwija się we Francji bardzo wyraźnie. W 2018 r. pięć tys...

Zwycięzcami etapu krajowego konkursu Fundacji WWF Polska na Rolnika Roku regionu...

Blisko 400 przedstawicieli najważniejszych podmiotów skupionych wokół polskiego ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę