aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Maleją wpływy ekologiczne

2 lipca 2004

Zmalały wpływy z tytułu opłat ekologicznych. W ubiegłym roku były one o 16,4 proc. niższe niż rok wcześniej. Mniejsze były także wpływy z tytułu kar za nieprzestrzeganie przepisów w zakresie ochrony środowiska. Nie oznacza to jednak, że firmy nie naruszają przepisów i nie zanieczyszczają środowiska. Główną przyczyną jest obniżenie stawek związanych z korzystaniem ze środowiska.

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły w ub.r. 1 444,4 mln zł i spadły w stostunku do roku 2002 o 245,9 mln zł. Na konta urzędów marszałkowskich wpłynęło więc 85,4 proc. sumy z roku 2002. Odnotowano znaczny spadek opłat od dużych firm przewozowych eksploatujących samochody ciężarowe. Spowodowała to obniżka opłat za gazy lub pyły wprowadzone do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach samochodów ciężarowych posiadających dokument Euro 2 oraz Euro 3.

Spadły także stawki opłat za pobór wody na cele socjalno-bytowe, do produkcji żywności i wyrobu farmaceutyków oraz opłaty za odprowadzenie ścieków. Ponadto z 500 proc. do 100 proc. obniżony został poziom stawki za brak pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza oraz za pobór wody lub ścieków bez wymaganego pozwolenia. Na zmniejszenie poziomu wpływów za korzystanie ze środowiska wpływa także słaba kondycja jednostek wnoszących te opłaty oraz wzrastająca liczba upadłości przedsiębiorstw. Nie bez wpływu na ten stan rzeczy jest także niedoskonały system kontroli i egzekwowania opłat ekologicznych.

Mimo niższych opłat, podobnie jak w poprzednich latach, najwyższe były wpływy z tytułu opłat za zanieczyszczanie powietrza, które wyniosły 700,2 mln zł. Najbardziej spadły natomiast wpływy z opłat związanych z gospodarką wodną i ochroną wód, które w ub.r. wyniosły 512,2 mln zł, podczas gdy rok wcześniej było to 674,8 mln zł. Najmniej pieniędzy wpłynęło za składowanie odpadów – 232 mln zł, które spadły o 23,3 proc.

Najwyższe wpływy z opłat ekologicznych odnotowano w województwach śląskim (211,9 mln zł), mazowieckim (208,2 mln zł), łódzkim (161,5 mln zł), dolnośląskim (157,3 mln zł) i wielkopolskim, gdzie przekroczyły średnioroczne wpływy, przypadające na jedno województwo i wynoszące 90,3 mln zł. Najniższe wpływy uzyskało województwo podlaskie, w którym wyniosły one 21 mln zł.

Od kilku lat spadają także wpływy z tytułu kar za nieprzestrzeganie przepisów w zakresie ochrony środowiska. W ubiegłym roku inspektoraty ochrony środowiska otrzymały 11,6 mln zł, a jeszcze dwa lata wcześniej kary ekologiczne przyniosły 24,7 mln zł. Najwięcej kar było w województwie dolnośląskim, gdzie wpływy z tego tytułu wyniosły 1,9 mln zł, najniższe w wojewóztwie lubuskim – 147 tys. zł.

Zmalały wpływy z tytułu opłat ekologicznych. W ubiegłym roku były one o 16,4 proc. niższe niż rok wcześniej. Mniejsze były także wpływy z tytułu kar za nieprzestrzeganie przepisów w zakresie ochrony środowiska. Nie oznacza to jednak, że firmy nie naruszają przepisów i nie zanieczyszczają środowiska. Główną przyczyną jest obniżenie stawek związanych z korzystaniem ze środowiska.

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły w ub.r. 1 444,4 mln zł i spadły w stostunku do roku 2002 o 245,9 mln zł. Na konta urzędów marszałkowskich wpłynęło więc 85,4 proc. sumy z roku 2002. Odnotowano znaczny spadek opłat od dużych firm przewozowych eksploatujących samochody ciężarowe.

Spowodowała to obniżka opłat za gazy lub pyły wprowadzone do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach samochodów ciężarowych posiadających dokument Euro 2 oraz Euro 3. Spadły także stawki opłat za pobór wody na cele socjalno-bytowe, do produkcji żywności i wyrobu farmaceutyków oraz opłaty za odprowadzenie ścieków. Ponadto z 500 proc. do 100 proc. obniżony został poziom stawki za brak pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza oraz za pobór wody lub ścieków bez wymaganego pozwolenia. Na zmniejszenie poziomu wpływów za korzystanie ze środowiska wpływa także słaba kondycja jednostek wnoszących te opłaty oraz wzrastająca liczba upadłości przedsiębiorstw.

Nie bez wpływu na ten stan rzeczy jest także niedoskonały system kontroli i egzekwowania opłat ekologicznych.

Mimo niższych opłat, podobnie jak w poprzednich latach, najwyższe były wpływy z tytułu opłat za zanieczyszczanie powietrza, które wyniosły 700,2 mln zł. Najbardziej spadły natomiast wpływy z opłat związanych z gospodarką wodną i ochroną wód, które w ub.r. wyniosły 512,2 mln zł, podczas gdy rok wcześniej było to 674,8 mln zł. Najmniej pieniędzy wpłynęło za składowanie odpadów – 232 mln zł, które spadły o 23,3 proc.

Najwyższe wpływy z opłat ekologicznych odnotowano w województwach śląskim (211,9 mln zł), mazowieckim (208,2 mln zł), łódzkim (161,5 mln zł), dolnośląskim (157,3 mln zł) i wielkopolskim, gdzie przekroczyły średnioroczne wpływy, przypadające na jedno województwo i wynoszące 90,3 mln zł. Najniższe wpływy uzyskało województwo podlaskie, w którym wyniosły one 21 mln zł.

Od kilku lat spadają także wpływy z tytułu kar za nieprzestrzeganie przepisów w zakresie ochrony środowiska. W ubiegłym roku inspektoraty ochrony środowiska otrzymały 11,6 mln zł, a jeszcze dwa lata wcześniej kary ekologiczne przyniosły 24,7 mln zł. Najwięcej kar było w województwie dolnośląskim, gdzie wpływy z tego tytułu wyniosły 1,9 mln zł, najniższe w wojewóztwie lubuskim – 147 tys. zł.


POWIĄZANE

Twierdzenia dotyczące ekologii: podwójne wysiłki weryfikacyjne mogą prowadzić do...

Wszyscy wszystkim składają życzenia. Oto kolejna dawka optymizmu i wspólnoty cel...

Herbatki funkcjonalne Zioła Mnicha – w trosce o zdrowie Chcąc zadbać o prawidłow...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę