Minister Gospodarki zwiększy dostępność biomasy pochodzenia roślinnego

30 października 2009
MG prowadzi prace nad rozszerzeniem definicji biomasy, które umożliwi wykorzystywanie w energetyce ziaren zbóż nie nadających się na zakup interwencyjny oraz nie objętych tym zakupem. Rozwiązanie takie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom producentów rolnych i branży energetycznej.

Proponowana przez MG zmiana umożliwi wykorzystanie w energetyce ziaren zbóż niskiej jakości, nie spełniających wymagań jakościowych w zakupie interwencyjnym jak również tych ziaren zbóż, które obecnie są wykorzystywane w celach konsumpcyjnych w sposób marginalny. Ze względu na specyfikę produkcji rolnej, podatnej na warunki pogodowe, nawet do 10 proc. produkcji roślinnej w Polsce nie nadaje się do wykorzystania na cele konsumpcyjne. W związku z tym istnieje problem ich zagospodarowania. Wykorzystanie słabych jakościowo zbóż na cele energetyczne wydaje się więc w pełni uzasadnione.

Większa ilość biomasy może przyczynić się także do obniżenia jej cen, a w konsekwencji wpłynie na zmniejszenie kosztów wytwarzania energii. Może to być także metoda, która ułatwi rozwiązanie problemu skupu i magazynowania zbóż.

Proponowane przez MG rozwiązanie ułatwi też realizację strategicznego celu Polskiej polityki energetycznej, którym jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii i uzyskanie 7,5 proc. udziału energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii (OZE) w krajowym zużyciu energii elektrycznej brutto w 2010 r. i dalsze jego zwiększanie do 2020 r. Ponadto należy podkreślić, że dla rozwoju wykorzystania OZE zasadnicze znaczenie ma pakiet klimatyczno-energetyczny, będący realizacją konkluzji Rady Europejskiej z marca 2007 r. Jednym z głównych elementów pakietu jest dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE. Zakłada ona m.in. zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energii finalnej Unii Europejskiej do 20 proc. w 2020 r., przy czym dla Polski udział ten ma wynosić 15 proc.
***
Ministerstwo Gospodarki we wrześniu br. rozpoczęło prace nad zmianą rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz. U. Nr 156, poz. 969). Projekt został skierowany do konsultacji międzyresortowych.

POWIĄZANE

Do udziału w konkursie zapraszamy rolników ekologicznych z województwa dolnośląs...

Pora na Pola to internetowy targ naturalnego jedzenia z dostawą do domu, który z...

Ruszyła kolejna edycja konkursu na Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego. Zwyci...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę