aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Minister Gospodarki zwiększy dostępność biomasy pochodzenia roślinnego

30 października 2009
MG prowadzi prace nad rozszerzeniem definicji biomasy, które umożliwi wykorzystywanie w energetyce ziaren zbóż nie nadających się na zakup interwencyjny oraz nie objętych tym zakupem. Rozwiązanie takie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom producentów rolnych i branży energetycznej.

Proponowana przez MG zmiana umożliwi wykorzystanie w energetyce ziaren zbóż niskiej jakości, nie spełniających wymagań jakościowych w zakupie interwencyjnym jak również tych ziaren zbóż, które obecnie są wykorzystywane w celach konsumpcyjnych w sposób marginalny. Ze względu na specyfikę produkcji rolnej, podatnej na warunki pogodowe, nawet do 10 proc. produkcji roślinnej w Polsce nie nadaje się do wykorzystania na cele konsumpcyjne. W związku z tym istnieje problem ich zagospodarowania. Wykorzystanie słabych jakościowo zbóż na cele energetyczne wydaje się więc w pełni uzasadnione.

Większa ilość biomasy może przyczynić się także do obniżenia jej cen, a w konsekwencji wpłynie na zmniejszenie kosztów wytwarzania energii. Może to być także metoda, która ułatwi rozwiązanie problemu skupu i magazynowania zbóż.

Proponowane przez MG rozwiązanie ułatwi też realizację strategicznego celu Polskiej polityki energetycznej, którym jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii i uzyskanie 7,5 proc. udziału energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii (OZE) w krajowym zużyciu energii elektrycznej brutto w 2010 r. i dalsze jego zwiększanie do 2020 r. Ponadto należy podkreślić, że dla rozwoju wykorzystania OZE zasadnicze znaczenie ma pakiet klimatyczno-energetyczny, będący realizacją konkluzji Rady Europejskiej z marca 2007 r. Jednym z głównych elementów pakietu jest dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE. Zakłada ona m.in. zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energii finalnej Unii Europejskiej do 20 proc. w 2020 r., przy czym dla Polski udział ten ma wynosić 15 proc.
***
Ministerstwo Gospodarki we wrześniu br. rozpoczęło prace nad zmianą rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz. U. Nr 156, poz. 969). Projekt został skierowany do konsultacji międzyresortowych.

POWIĄZANE

Twierdzenia dotyczące ekologii: podwójne wysiłki weryfikacyjne mogą prowadzić do...

Wszyscy wszystkim składają życzenia. Oto kolejna dawka optymizmu i wspólnoty cel...

Herbatki funkcjonalne Zioła Mnicha – w trosce o zdrowie Chcąc zadbać o prawidłow...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę