aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Program konferencji ekologicznej – Wrocław 2002

18 marca 2002

Komitet Honorowy Konferencji

Prof. dr hab. Tadeusz Szulc – JM Rektor Akademii Rolniczej we Wrocławiu
Prof. dr hab. Leszek Pływaczyk – Prorektor ds. Studenckich i Nauczania AR we Wrocławiu
Prof. dr hab. Andrzej Kotecki – Dziekan Wydziału Rolniczego AR we Wrocławiu
Prof. dr hab. Tomasz Winnicki – Przewodniczący Państwowej Rady Ochrony Środowiska
Dr hab. Danuta Parylak, prof. nadzw. AR – Kierownik Katedry Ogólnej Uprawy Roli i Roślin
Dr Ewa Mańkowska – Dyrektor Regionalnego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich we Wrocławiu
Mgr inż. Ryszard Pacholik –Wójt Gminy KobierzyceZygmunt Krajewski – Zastępca Wójta Gminy Kobierzyce
Dr inż. Grażyna Szumilak – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Regionalne Biuro Edukacji Ekologicznej
Lek. wet. Janusz Jędrzejczak – Prezes Dolnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia ProducentówŻywności Metodami Ekologicznymi "EKOLAND"
Mgr Grażyna Ciężka – Dyrektor Zespołu Szkolno–Gimnazjalnego Nr 1 w Kobierzycach
Mgr Małgorzata Pęczek – Wicedyrektor ds. pedagogicznych Gimnazjum. Zespół Szkolno–Gimnazjalny Nr 1 w Kobierzycach
Mgr Ewa Leszczyńska – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Biadaczu koło Kluczborka

Komitet Organizacyjny Konferencji
Przewodniczący: dr inż. Roman A. Śniady
członkowie: Miłosz Pęczek, Wojciech Pusz, Łukasz Ziobrowski, Agnieszka Mróz, Bernadetta Kaziów, Klaudia Madejak, Katarzyna Migut, Kinga Kuziela, Ewa Tendziagolska, Agnieszka Węglińska, Katarzyna Radek, Monika Satoła, Marta Stygar, Tomasz Gracz, Anna Leszczyńska

S P O N S O R Z Y
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu,
Akademia Rolnicza we Wrocławiu,
Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa – Oddział Terenowy we Wrocławiu,
Dolnośląskie Browary "PIAST" S.A.,
Agroma Sp. z o. o.,
Herbaciarnia "Świat Chin",
Fundacja imienia Stanisława KarłowskiegoPrzedsiębiorstwo Produkcji Ogrodniczej SIECHNICE Sp. z o.o.

PATRONAT MEDIALNY
Radio RAM na 89,8 FM,
Kurier Gminny, 
Pierwszy Portal Rolny,
Głos Uczelni.

WSPARCIE ORGANIZACYJNE
Akademia Rolnicza we Wrocławiu,
Zespół Szkolno–Gimnazjalny nr 1 w KobierzycachUrząd Gminy w Kobierzycach,
Publiczna Szkoła Podstawowa w Biadaczu koło Kluczborka,
Iwona i Janusz Śliczni – Biadacz,
Marta i Janusz Jędrzejczakowie – "Folwark Polski" – Poręby.

P R O G R A M
I Międzynarodowej i II Ogólnopolskiej Młodzieżowej Konferencji Naukowej
>Europa – Ekorozwój – Młodzież – Edukacja<
"Rolnictwo ekologiczne w krajach Europy Środkowo–Wschodniej i Unii Europejskiej"

19.03.2002 r. (wtorek)

17.00–21.00 Rejestracja uczestników – Biuro Konferencji – Gmach Główny (parter) Akademii Rolniczej we Wrocławiu, ul. Norwida 25

20.03.2002 r. (środa)

od 7.00 Rejestracja uczestników – Biuro Konferencji – Gmach Główny AR we Wrocławiu, ul. Norwida 25
7.15–8.00 Śniadanie – Klub Pracowniczy (piętro I) – Gmach Główny AR

8.15 Otwarcie Konferencji – sala VI R – Gmach Główny AR (II piętro)
Prof. dr hab. Tadeusz Szulc – JM Rektor Akademii Rolniczej we Wrocławiu
Prof. dr hab. Leszek Pływaczyk – Prorektor ds. Studenckich i Nauczania
Prof. dr hab. Andrzej Kotecki – Dziekan Wydziału Rolniczego
8.30 Prof. dr hab. Tomasz Winnicki: Rolnicza edukacja proekologiczna na obszarach górskich i glebach zdegradowanych – plany nowej specjalności Kolegium Karkonoskiego. Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze
8.45 Jarosław Stalenga: Niewspółmierność paradygmatów w naukach rolniczych na przykładzie rolnictwa ekologicznego i konwencjonalnego. IUNG Puławy
9.00 Roman A. Śniady: Rolnictwo ekologiczne w Europie. Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin.AR we Wrocławiu
9.15 Magdaléna Lacko–Bartošová, Pavol Otepka: Production and economic effect of integrated and ecological arable farming systems. Department of Agricultural Systems. Slovak Agricultural University in Nitra
9.30 Wojciech Pusz: Rolnictwo ekologiczne w Czechach ze szczególnym uwzględnieniem Jeseników. Sekcja Rolnictwa Ekologicznego i Ekoturystyki "SIEWCA". AR we Wrocławiu
9.45 Izabela Cichocka 1), Władysław Pieczonka 2): Ekokonsumpcja mieszkańców powiatu rzeszowskiego. Katedra Metod Ilościowych w Ekonomii. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 1); Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Rolniczego. Uniwersytet Rzeszowski 2)
10.00 Kinga Kuziela: Charakterystyka gospodarstw ekologicznych w Szwajcarii i Polsce w regionach graniczących z Niemcami – podobieństwa i różnice. Sekcja Rolnictwa Ekologicznego i Ekoturystyki "SIEWCA". AR we Wrocławiu
10.15 Małgorzata Budkowska, Przemysław Mikołajczak: Gospodarstwa ekologiczne jako alternatywa dla rolnictwa konwencjonalnego. AT-R Bydgoszcz
10.30–11.00 Przerwa na kawę i herbatę – Klub Pracowniczy (I piętro) – Prezentacja Posterów (I piętro – korytarz) – I Ogólnopolska Wystawa Dziecięcych Prac Plastycznych "Kolorowa Ekologia – Kolorowy Świat" (I piętro – korytarz) – Kiermasz Produktów Rolnictwa Ekologicznego – Kiermasz Ekoagroturystczny
11.00 Barbara Stasik, Jacek Uglis: Rola służb doradczych w rozwoju rolnictwa ekologicznego. SKN "Doradztwa Rolniczego". AR we Wrocławiu
11.15 Anna Baturo, Adam Piera: Zdrowotność jęczmienia jarego uprawianego w gospodarstwie ekologicznym i konwencjonalnym. SKN " Ochrony Roślin". AT-R Bydgoszcz
11.30 Zofia Pietryka: Prezentacja Powiatowego Ośrodka Metodyczno-Programowego w Miliczu w aspekcie promowania edukacji ekologicznej. Powiatowy Ośrodek Metodyczno-Programowy w Miliczu
11.45 Agnieszka Gąska, Elżbieta Gorajewska: Wykorzystanie koni huculskich w górskiej turystyce jeździeckiej. SKN Hodowców Koni przy Zakładzie Hodowli Koni i Jeździectwa. AR we Wrocławiu
12.00 Katarzyna Radek: Afrodyzjaki – rośliny miłości. Sekcja Rolnictwa Ekologicznego i Ekoturystyki "Siewca". AR we Wrocławiu
12.15 Kamila Czyżyk: Zadrzewienia śródpolne Turwi i ich rola w zapewnieniu stabilności agrobiocenoz. Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska. SGGW Warszawa.
12.30 Artur Burzyński, Tomasz Maleszewski: Specyfika działalności gospodarstw ekologicznych regionu Puszczy Białowieskiej. Uniwersytet w Białymstoku
12.45 Adam Iwaszko: Program rolno-środowiskowy szansą ekorozwoju gospodarstw wiejskich gmin Warmii, Mazur i Podkarpacia. Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska. SGGW Warszawa.
13.00 Arleta Rogińska, Bogusław Łojewski: Rola informacji w rozwoju rolnictwa. Uniwersytet w Białymstoku
13.15 Katarzyna Nowak, Małgorzata Stoma: Wyposażenie gospodarstw rodzinnych w sprzęt techniczny na przełomie wieków. SKN "Doradztwa Rolniczego". AR we Wrocławiu13.30 Teresa Świeboda: Gospodarstwo ekologiczne jako miejsce edukacji w nauczeniu zintegrowanym. Publiczna Szkoła Podstawowa w Prószkowie koło Opola.
13.45 Agnieszka Hałdys, Ewa Stompor–Chrzan: Propolis w lecznictwie i ochronie roślin. Uniwersytet Rzeszowski
14.00–14.45 Przerwa obiadowa (stołówka – parter) – I Ogólnopolska Wystawa Dziecięcych Prac Plastycznych "Kolorowa Ekologia – Kolorowy Świat" (I piętro–korytarz) – Kiermasz Produktów Rolnictwa Ekologicznego – Kiermasz Ekoagroturystczny
14.45 Joanna Ignor, Piotr Jarocki, Jolanta Janiszewska, Alicja Pabich, Ewa Drwęcka: Wpływ rasy na zrównoważenie nerwowe koni w polskich i niemieckich ośrodkach jeździeckich i agroturystycznych. Katedra Hodowli Koni. AR Szczecin
15.00 Marzena Wańczura, Justyna Wyrwicka: Badania na wpływem ekstraktu łubinowego na wielkość i jakość plonu selera. Koło Naukowe Chemii Rolnej. AT-R Bydgoszcz
15.15 Przemysław Miluć: Gęsi Landes w gospodarstwach wiejskich. Koło Hodowców Drobiu. AR we Wrocławiu
15.30 Monika Dziuba: Problematyka rozrodu bydła mięsnego w hodowli ekstensywnej. SKN Hodowców Bydła. AR we Wrocławiu
15.45 DYSKUSJA
16.00–16.30 Przerwa na kawę i herbatę – Klub Pracowniczy (I piętro)
16.30–17.15 EKOLOGICZNE WARSZTATY EDUKACYJNE, sala VI R – Leszek Telatyński, Aleksander Sokołowski: Ekologiczna uprawa winorośli w polskich gospodarstwach ekoagroturystycznych. Sekcja Winoroślarzy ZSP – Lubin,sala VR – Krzysztof i Marek Patals: Żywność i leki z ekologicznej pasieki. Pasieka "EKO–Barć" 1954
17.30 Przejazd uczestników Konferencji do Kobierzyc – odjazd autokarów spod Gmachu Głównego ul. Norwida 25
18.15 Urząd Gminy Kobierzyce
19.00 Kobierzyckie Spotkanie Wieczorne w Zespole Szkolno–Gimnazjalnym nr 1 w Kobierzycach – m.in. wykład nt. "Historia rolnictwa ekologicznego w Polsce – w zarysie"

POSTERY – korytarz I piętro i parter, w godz. 8.15–16.00

1. Kamila Czyżyk: Zadrzewienia śródpolne. Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska. SGGW Warszawa.
2. Joanna Sowa: Wykorzystanie właściwości antygrzybowych nagietka lekarskiego w ochronie roślin. Uniwersytet Rzeszowski
3. Monika Maciejak, Adrianna Andryszczyk: Zastosowania rzęsy wodnej (Lemna minor) w procesie oczyszczania ścieków. Koło Naukowe Chemii Rolnej, Zakład Nawożenia. AT–R Bydgoszcz
4. Adam Iwaszko: Programy rolno–środowiskowe. Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska, SGGW Warszawa.
5. Joanna Szydłowska: Ekologiczne i gospodarcze znaczenie użytków zielonych w otulinie Jeziora Będgoszcz. Katedra Łąkarstwa. AR Szczecin
6. Sebastian Petelicki: Siew bezpośredni pszenicy ozimej, sposobem na zwiększanie populacji dżdżownic (Lumbricus ssp.). SKN Szczegółowej Uprawy Roślin. AR we Wrocławiu
7. Leszek Lenc, Andrzej Wojcik, Sebastian Ruszewski: Porównanie zdrowotności bulw i kiełków dziewięciu odmian ziemniaka w uprawie ekologicznej. SKN "Ochrony Roślin". AT–R Bydgoszcz
8. Helena Piszczek, Joanna Wojciechowska: Wpływ metali ciężkich na roztocze na przykładzie gatunku testowego Archegozetes Longisetosus Aoki. AT–R Bydgoszcz
9. Alicja Patera, Marta Pisarek: Różne sposoby wykorzystania roślin do ochrony upraw rolniczych i sadowniczych przed szkodnikami. Uniwersytet Rzeszowski
10. Kinga Wawrzyszek: Badania nad populacjami dżdżownic na wyrobisku pożwirowym. Uniwersytet Rzeszowski
11. Małgorzata Piotrowska, Piotr Pańków: Edukacja ekologiczna w szkole średniej. SKN "Doradztwa Rolniczego" AR we Wrocławiu
12. Agnieszka Nawirska, Sylwia Król: Usuwanie jonów metali ciężkich na wytłokach z owoców w układach dynamicznych. Zakład Technologii Owoców i Warzyw. AR we Wrocławiu
13. Krystyna Piosik: Ekologia w szkole. Gimnazjum w Sułowie
14. Agnieszka Słociak, Sylwia Winiarska: Wpływ żywych ściółek na agroekosystem w produkcji ogrodniczej. Katedra Ogrodnictwa. AR we Wrocławiu
15. Małgorzata Rogowska: Kształtowanie postaw proekologicznych u młodzieży na przykładzie sesji "Toksyczna cywilizacja". X LO we Wrocławiu
16. Marta i Janusz Jędrzejczakowie: Folwark Polski – gospodarstwo ekologiczne. Hodowla fryzyjskich owiec mlecznych. "Folwark Polski" – Poręby
17. Marta i Janusz Jędrzejczakowie: Folwark Polski – ośrodek hodowli rodzimych ras zwierząt. "Folwark Polski" – Poręby
18. Agnieszka Mróz: Daniel (Dama dama) – idealne zwierzę do hodowli w gospodarstwach ekologicznych. Sekcja Rolnictwa Ekologicznego i Ekoturystyki "SIEWCA". AR we Wrocławiu
19. Bernadetta Kaziów, Klaudia Madejak, Agnieszka Mróz: Rolnictwo ekologiczne i ekoturystyka w opinii studentów Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Sekcja Rolnictwa Ekologicznego i Ekoturystyki "SIEWCA". AR we Wrocławiu
20. Dorota Chmielowiec, Joanna Lebiedzińska, Maria Centkiewicz: Zielononóżka kuropatwiana w gospodarstwach ekologicznych w Dolinie Baryczy. Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju

21.03.2002 r. (czwartek)

6.30–7.00 Śniadanie – Klub Pracowniczy – Gmach Główny AR
7.05 Wyjazd terenowy (autokarowy) do gospodarstw ekologicznych – Gmach Główny AR przy ul. Norwida 25
9.00 EKO-Drugie-Śniadanie w Publicznej Szkole Podstawowej w Biadaczu koło Kluczborka, zwiedzanie gospodarstwa ekologicznego państwa Iwony i Janusza Ślicznych w Biadaczu-Kamienna Góra
11.30 Przejazd do Poręb koło Goszcza – "Folwark Polski"
13.00 Zwiedzanie gospodarstwa ekologicznego Państwa Marty i Janusza Jędrzejczaków "Folwark Polski" w Porębach, EKO-Obiad w "Folwarku Polskim"
15.00 Zamknięcie Konferencji i odjazd do Wrocławia
16.30 przyjazd do Wrocławia – Dworzec Główny PKP we Wrocławiu

22.03.2002 r. (piątek)

Dla tych uczestników, którzy wyrazili lub wyrażą jeszcze chęć wzięcia udziału w wycieczce – Wycieczka po Dolnym Śląsku (góra Ślęża, Fundacja "Krzyżowa", Zamek Książ, Stadnina Ogierów w Książu) – cena około 30 zł. Prosimy o zgłoszenie zamiaru uczestniczenia w wycieczce w Biurze Konferencji – w czasie rejestracji. Ilość miejsc ograniczona.

PROGRAM

8.00 Wyjazd spod Gmachu Głównego AR we Wrocławiu
Przejazd przez Masyw Ślęży – Pradawne miejsce kultu Słońca i Księżyca słowiańskiego plemienia Ślężan. Od nazwy plemienia Ślężan przyjęła nazwę kraina, w której żyli – Śląsk.
9.00 Zwiedzanie skansenu archeologicznego w Będkowicach – Zrekonstruowana wioska Ślężan. Drewniane chaty kryte strzechą, sprzęty itp.
9.30 Wyjazd ze skansenu
10.30 Zwiedzanie Kompleksu w Krzyżowej – Dawny folwark pułkownika Wehrmachtu, który współorganizował zamach na Hitlera w Kętrzynie. Obecnie odrestaurowany przez fundacje polsko–niemieckie. Miejsce spotkań młodzieży i różnego rodzaju konferencji. To tutaj spotkali się premier Tadeusz Mazowiecki i kanclerz Niemiec Helmuth Kohl.
12.00 Wyjazd z Krzyżowej
12.30 Zwiedzanie Zamku Książ
14.15 Zwiedzanie Stadniny Ogierów w Książu
15.00 Wyjazd z Książa
16.30 Przyjazd do Wrocławia – Dworzec Główny PKP

Pozostałe informacje:
– dojazd z Dworca Głównego PKP do pl. Grunwaldzkiego (300m od Gmachu Głównego AR przy ul. Norwida 25) – tramwaje nr 2 i 0L, 16; autobusy 145, 146.
– nocleg w Domu Studenckim Akademii Rolniczej "ARKA" ul Olszewskiego 25 (tel.0-prefix-71/3481091) – koszt noclegu dla jednej osoby 25 zł + VAT za noc – płatne u Kierownika DS lub w recepcji, dojazd z Dworca Głównego PKP do Domu Studenckiego "ARKA" – tramwaj nr 2,
– dojazd od AR do DS "ARKA" (przystanek przy ul. Curie–Skłodowskiej kierunek Biskupin) tramwajami nr 1, 2, 4, 10 – należy wysiąść na 5 przystanku, jeden 10–piętrowy budynek po prawej stronie,
– cena biletu komunikacji MPK: 2,00 zł (normalny) i 1,00 zł (ulgowy),
– rozkład jazdy tramwajów i autobusów we Wrocławiu oraz inne informacje komunikacyjne – http://www.wroclaw.pl/m/15
– rozkład jazdy pociągów PKP – http://www.pkp.com.pl

Adres Komitetu Organizacyjnego:
Sekcja Rolnictwa Ekologicznego i Ekoturystyki "SIEWCA" AR we Wrocławiu
ul. Norwida 25 50–375 Wrocław
tel. 0-prefix-71/3205465, fax 0-prefix-71/3205215, (0 604 27 67 51 Roman Śniady)
e-mail: sniady@ozi.ar.wroc.pl
Internet: www.siewca.hg.pl 

Już teraz zapraszamy do wzięcia udziału w II Międzynarodowej i III Ogólnopolskiej Młodzieżowej Konferencji Naukowej >Europa–Ekorozwój–Młodzież–Edukacja< nt. "Rolnictwo ekologiczne a rozwój obszarów wiejskich w poszerzonej Europie" oraz w imprezach towarzyszących, w dniach 20-21 marca 2003 roku w AR we Wrocławiu.


POWIĄZANE

Twierdzenia dotyczące ekologii: podwójne wysiłki weryfikacyjne mogą prowadzić do...

Wszyscy wszystkim składają życzenia. Oto kolejna dawka optymizmu i wspólnoty cel...

Herbatki funkcjonalne Zioła Mnicha – w trosce o zdrowie Chcąc zadbać o prawidłow...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę