Agrolok_280518

Program konferencji ekologicznej – Wrocław 2002

18 marca 2002

Komitet Honorowy Konferencji

Prof. dr hab. Tadeusz Szulc – JM Rektor Akademii Rolniczej we Wrocławiu
Prof. dr hab. Leszek Pływaczyk – Prorektor ds. Studenckich i Nauczania AR we Wrocławiu
Prof. dr hab. Andrzej Kotecki – Dziekan Wydziału Rolniczego AR we Wrocławiu
Prof. dr hab. Tomasz Winnicki – Przewodniczący Państwowej Rady Ochrony Środowiska
Dr hab. Danuta Parylak, prof. nadzw. AR – Kierownik Katedry Ogólnej Uprawy Roli i Roślin
Dr Ewa Mańkowska – Dyrektor Regionalnego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich we Wrocławiu
Mgr inż. Ryszard Pacholik –Wójt Gminy KobierzyceZygmunt Krajewski – Zastępca Wójta Gminy Kobierzyce
Dr inż. Grażyna Szumilak – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Regionalne Biuro Edukacji Ekologicznej
Lek. wet. Janusz Jędrzejczak – Prezes Dolnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia ProducentówŻywności Metodami Ekologicznymi "EKOLAND"
Mgr Grażyna Ciężka – Dyrektor Zespołu Szkolno–Gimnazjalnego Nr 1 w Kobierzycach
Mgr Małgorzata Pęczek – Wicedyrektor ds. pedagogicznych Gimnazjum. Zespół Szkolno–Gimnazjalny Nr 1 w Kobierzycach
Mgr Ewa Leszczyńska – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Biadaczu koło Kluczborka

Komitet Organizacyjny Konferencji
Przewodniczący: dr inż. Roman A. Śniady
członkowie: Miłosz Pęczek, Wojciech Pusz, Łukasz Ziobrowski, Agnieszka Mróz, Bernadetta Kaziów, Klaudia Madejak, Katarzyna Migut, Kinga Kuziela, Ewa Tendziagolska, Agnieszka Węglińska, Katarzyna Radek, Monika Satoła, Marta Stygar, Tomasz Gracz, Anna Leszczyńska

S P O N S O R Z Y
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu,
Akademia Rolnicza we Wrocławiu,
Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa – Oddział Terenowy we Wrocławiu,
Dolnośląskie Browary "PIAST" S.A.,
Agroma Sp. z o. o.,
Herbaciarnia "Świat Chin",
Fundacja imienia Stanisława KarłowskiegoPrzedsiębiorstwo Produkcji Ogrodniczej SIECHNICE Sp. z o.o.

PATRONAT MEDIALNY
Radio RAM na 89,8 FM,
Kurier Gminny, 
Pierwszy Portal Rolny,
Głos Uczelni.

WSPARCIE ORGANIZACYJNE
Akademia Rolnicza we Wrocławiu,
Zespół Szkolno–Gimnazjalny nr 1 w KobierzycachUrząd Gminy w Kobierzycach,
Publiczna Szkoła Podstawowa w Biadaczu koło Kluczborka,
Iwona i Janusz Śliczni – Biadacz,
Marta i Janusz Jędrzejczakowie – "Folwark Polski" – Poręby.

P R O G R A M
I Międzynarodowej i II Ogólnopolskiej Młodzieżowej Konferencji Naukowej
>Europa – Ekorozwój – Młodzież – Edukacja<
"Rolnictwo ekologiczne w krajach Europy Środkowo–Wschodniej i Unii Europejskiej"

19.03.2002 r. (wtorek)

17.00–21.00 Rejestracja uczestników – Biuro Konferencji – Gmach Główny (parter) Akademii Rolniczej we Wrocławiu, ul. Norwida 25

20.03.2002 r. (środa)

od 7.00 Rejestracja uczestników – Biuro Konferencji – Gmach Główny AR we Wrocławiu, ul. Norwida 25
7.15–8.00 Śniadanie – Klub Pracowniczy (piętro I) – Gmach Główny AR

8.15 Otwarcie Konferencji – sala VI R – Gmach Główny AR (II piętro)
Prof. dr hab. Tadeusz Szulc – JM Rektor Akademii Rolniczej we Wrocławiu
Prof. dr hab. Leszek Pływaczyk – Prorektor ds. Studenckich i Nauczania
Prof. dr hab. Andrzej Kotecki – Dziekan Wydziału Rolniczego
8.30 Prof. dr hab. Tomasz Winnicki: Rolnicza edukacja proekologiczna na obszarach górskich i glebach zdegradowanych – plany nowej specjalności Kolegium Karkonoskiego. Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze
8.45 Jarosław Stalenga: Niewspółmierność paradygmatów w naukach rolniczych na przykładzie rolnictwa ekologicznego i konwencjonalnego. IUNG Puławy
9.00 Roman A. Śniady: Rolnictwo ekologiczne w Europie. Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin.AR we Wrocławiu
9.15 Magdaléna Lacko–Bartošová, Pavol Otepka: Production and economic effect of integrated and ecological arable farming systems. Department of Agricultural Systems. Slovak Agricultural University in Nitra
9.30 Wojciech Pusz: Rolnictwo ekologiczne w Czechach ze szczególnym uwzględnieniem Jeseników. Sekcja Rolnictwa Ekologicznego i Ekoturystyki "SIEWCA". AR we Wrocławiu
9.45 Izabela Cichocka 1), Władysław Pieczonka 2): Ekokonsumpcja mieszkańców powiatu rzeszowskiego. Katedra Metod Ilościowych w Ekonomii. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 1); Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Rolniczego. Uniwersytet Rzeszowski 2)
10.00 Kinga Kuziela: Charakterystyka gospodarstw ekologicznych w Szwajcarii i Polsce w regionach graniczących z Niemcami – podobieństwa i różnice. Sekcja Rolnictwa Ekologicznego i Ekoturystyki "SIEWCA". AR we Wrocławiu
10.15 Małgorzata Budkowska, Przemysław Mikołajczak: Gospodarstwa ekologiczne jako alternatywa dla rolnictwa konwencjonalnego. AT-R Bydgoszcz
10.30–11.00 Przerwa na kawę i herbatę – Klub Pracowniczy (I piętro) – Prezentacja Posterów (I piętro – korytarz) – I Ogólnopolska Wystawa Dziecięcych Prac Plastycznych "Kolorowa Ekologia – Kolorowy Świat" (I piętro – korytarz) – Kiermasz Produktów Rolnictwa Ekologicznego – Kiermasz Ekoagroturystczny
11.00 Barbara Stasik, Jacek Uglis: Rola służb doradczych w rozwoju rolnictwa ekologicznego. SKN "Doradztwa Rolniczego". AR we Wrocławiu
11.15 Anna Baturo, Adam Piera: Zdrowotność jęczmienia jarego uprawianego w gospodarstwie ekologicznym i konwencjonalnym. SKN " Ochrony Roślin". AT-R Bydgoszcz
11.30 Zofia Pietryka: Prezentacja Powiatowego Ośrodka Metodyczno-Programowego w Miliczu w aspekcie promowania edukacji ekologicznej. Powiatowy Ośrodek Metodyczno-Programowy w Miliczu
11.45 Agnieszka Gąska, Elżbieta Gorajewska: Wykorzystanie koni huculskich w górskiej turystyce jeździeckiej. SKN Hodowców Koni przy Zakładzie Hodowli Koni i Jeździectwa. AR we Wrocławiu
12.00 Katarzyna Radek: Afrodyzjaki – rośliny miłości. Sekcja Rolnictwa Ekologicznego i Ekoturystyki "Siewca". AR we Wrocławiu
12.15 Kamila Czyżyk: Zadrzewienia śródpolne Turwi i ich rola w zapewnieniu stabilności agrobiocenoz. Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska. SGGW Warszawa.
12.30 Artur Burzyński, Tomasz Maleszewski: Specyfika działalności gospodarstw ekologicznych regionu Puszczy Białowieskiej. Uniwersytet w Białymstoku
12.45 Adam Iwaszko: Program rolno-środowiskowy szansą ekorozwoju gospodarstw wiejskich gmin Warmii, Mazur i Podkarpacia. Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska. SGGW Warszawa.
13.00 Arleta Rogińska, Bogusław Łojewski: Rola informacji w rozwoju rolnictwa. Uniwersytet w Białymstoku
13.15 Katarzyna Nowak, Małgorzata Stoma: Wyposażenie gospodarstw rodzinnych w sprzęt techniczny na przełomie wieków. SKN "Doradztwa Rolniczego". AR we Wrocławiu13.30 Teresa Świeboda: Gospodarstwo ekologiczne jako miejsce edukacji w nauczeniu zintegrowanym. Publiczna Szkoła Podstawowa w Prószkowie koło Opola.
13.45 Agnieszka Hałdys, Ewa Stompor–Chrzan: Propolis w lecznictwie i ochronie roślin. Uniwersytet Rzeszowski
14.00–14.45 Przerwa obiadowa (stołówka – parter) – I Ogólnopolska Wystawa Dziecięcych Prac Plastycznych "Kolorowa Ekologia – Kolorowy Świat" (I piętro–korytarz) – Kiermasz Produktów Rolnictwa Ekologicznego – Kiermasz Ekoagroturystczny
14.45 Joanna Ignor, Piotr Jarocki, Jolanta Janiszewska, Alicja Pabich, Ewa Drwęcka: Wpływ rasy na zrównoważenie nerwowe koni w polskich i niemieckich ośrodkach jeździeckich i agroturystycznych. Katedra Hodowli Koni. AR Szczecin
15.00 Marzena Wańczura, Justyna Wyrwicka: Badania na wpływem ekstraktu łubinowego na wielkość i jakość plonu selera. Koło Naukowe Chemii Rolnej. AT-R Bydgoszcz
15.15 Przemysław Miluć: Gęsi Landes w gospodarstwach wiejskich. Koło Hodowców Drobiu. AR we Wrocławiu
15.30 Monika Dziuba: Problematyka rozrodu bydła mięsnego w hodowli ekstensywnej. SKN Hodowców Bydła. AR we Wrocławiu
15.45 DYSKUSJA
16.00–16.30 Przerwa na kawę i herbatę – Klub Pracowniczy (I piętro)
16.30–17.15 EKOLOGICZNE WARSZTATY EDUKACYJNE, sala VI R – Leszek Telatyński, Aleksander Sokołowski: Ekologiczna uprawa winorośli w polskich gospodarstwach ekoagroturystycznych. Sekcja Winoroślarzy ZSP – Lubin,sala VR – Krzysztof i Marek Patals: Żywność i leki z ekologicznej pasieki. Pasieka "EKO–Barć" 1954
17.30 Przejazd uczestników Konferencji do Kobierzyc – odjazd autokarów spod Gmachu Głównego ul. Norwida 25
18.15 Urząd Gminy Kobierzyce
19.00 Kobierzyckie Spotkanie Wieczorne w Zespole Szkolno–Gimnazjalnym nr 1 w Kobierzycach – m.in. wykład nt. "Historia rolnictwa ekologicznego w Polsce – w zarysie"

POSTERY – korytarz I piętro i parter, w godz. 8.15–16.00

1. Kamila Czyżyk: Zadrzewienia śródpolne. Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska. SGGW Warszawa.
2. Joanna Sowa: Wykorzystanie właściwości antygrzybowych nagietka lekarskiego w ochronie roślin. Uniwersytet Rzeszowski
3. Monika Maciejak, Adrianna Andryszczyk: Zastosowania rzęsy wodnej (Lemna minor) w procesie oczyszczania ścieków. Koło Naukowe Chemii Rolnej, Zakład Nawożenia. AT–R Bydgoszcz
4. Adam Iwaszko: Programy rolno–środowiskowe. Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska, SGGW Warszawa.
5. Joanna Szydłowska: Ekologiczne i gospodarcze znaczenie użytków zielonych w otulinie Jeziora Będgoszcz. Katedra Łąkarstwa. AR Szczecin
6. Sebastian Petelicki: Siew bezpośredni pszenicy ozimej, sposobem na zwiększanie populacji dżdżownic (Lumbricus ssp.). SKN Szczegółowej Uprawy Roślin. AR we Wrocławiu
7. Leszek Lenc, Andrzej Wojcik, Sebastian Ruszewski: Porównanie zdrowotności bulw i kiełków dziewięciu odmian ziemniaka w uprawie ekologicznej. SKN "Ochrony Roślin". AT–R Bydgoszcz
8. Helena Piszczek, Joanna Wojciechowska: Wpływ metali ciężkich na roztocze na przykładzie gatunku testowego Archegozetes Longisetosus Aoki. AT–R Bydgoszcz
9. Alicja Patera, Marta Pisarek: Różne sposoby wykorzystania roślin do ochrony upraw rolniczych i sadowniczych przed szkodnikami. Uniwersytet Rzeszowski
10. Kinga Wawrzyszek: Badania nad populacjami dżdżownic na wyrobisku pożwirowym. Uniwersytet Rzeszowski
11. Małgorzata Piotrowska, Piotr Pańków: Edukacja ekologiczna w szkole średniej. SKN "Doradztwa Rolniczego" AR we Wrocławiu
12. Agnieszka Nawirska, Sylwia Król: Usuwanie jonów metali ciężkich na wytłokach z owoców w układach dynamicznych. Zakład Technologii Owoców i Warzyw. AR we Wrocławiu
13. Krystyna Piosik: Ekologia w szkole. Gimnazjum w Sułowie
14. Agnieszka Słociak, Sylwia Winiarska: Wpływ żywych ściółek na agroekosystem w produkcji ogrodniczej. Katedra Ogrodnictwa. AR we Wrocławiu
15. Małgorzata Rogowska: Kształtowanie postaw proekologicznych u młodzieży na przykładzie sesji "Toksyczna cywilizacja". X LO we Wrocławiu
16. Marta i Janusz Jędrzejczakowie: Folwark Polski – gospodarstwo ekologiczne. Hodowla fryzyjskich owiec mlecznych. "Folwark Polski" – Poręby
17. Marta i Janusz Jędrzejczakowie: Folwark Polski – ośrodek hodowli rodzimych ras zwierząt. "Folwark Polski" – Poręby
18. Agnieszka Mróz: Daniel (Dama dama) – idealne zwierzę do hodowli w gospodarstwach ekologicznych. Sekcja Rolnictwa Ekologicznego i Ekoturystyki "SIEWCA". AR we Wrocławiu
19. Bernadetta Kaziów, Klaudia Madejak, Agnieszka Mróz: Rolnictwo ekologiczne i ekoturystyka w opinii studentów Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Sekcja Rolnictwa Ekologicznego i Ekoturystyki "SIEWCA". AR we Wrocławiu
20. Dorota Chmielowiec, Joanna Lebiedzińska, Maria Centkiewicz: Zielononóżka kuropatwiana w gospodarstwach ekologicznych w Dolinie Baryczy. Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju

21.03.2002 r. (czwartek)

6.30–7.00 Śniadanie – Klub Pracowniczy – Gmach Główny AR
7.05 Wyjazd terenowy (autokarowy) do gospodarstw ekologicznych – Gmach Główny AR przy ul. Norwida 25
9.00 EKO-Drugie-Śniadanie w Publicznej Szkole Podstawowej w Biadaczu koło Kluczborka, zwiedzanie gospodarstwa ekologicznego państwa Iwony i Janusza Ślicznych w Biadaczu-Kamienna Góra
11.30 Przejazd do Poręb koło Goszcza – "Folwark Polski"
13.00 Zwiedzanie gospodarstwa ekologicznego Państwa Marty i Janusza Jędrzejczaków "Folwark Polski" w Porębach, EKO-Obiad w "Folwarku Polskim"
15.00 Zamknięcie Konferencji i odjazd do Wrocławia
16.30 przyjazd do Wrocławia – Dworzec Główny PKP we Wrocławiu

22.03.2002 r. (piątek)

Dla tych uczestników, którzy wyrazili lub wyrażą jeszcze chęć wzięcia udziału w wycieczce – Wycieczka po Dolnym Śląsku (góra Ślęża, Fundacja "Krzyżowa", Zamek Książ, Stadnina Ogierów w Książu) – cena około 30 zł. Prosimy o zgłoszenie zamiaru uczestniczenia w wycieczce w Biurze Konferencji – w czasie rejestracji. Ilość miejsc ograniczona.

PROGRAM

8.00 Wyjazd spod Gmachu Głównego AR we Wrocławiu
Przejazd przez Masyw Ślęży – Pradawne miejsce kultu Słońca i Księżyca słowiańskiego plemienia Ślężan. Od nazwy plemienia Ślężan przyjęła nazwę kraina, w której żyli – Śląsk.
9.00 Zwiedzanie skansenu archeologicznego w Będkowicach – Zrekonstruowana wioska Ślężan. Drewniane chaty kryte strzechą, sprzęty itp.
9.30 Wyjazd ze skansenu
10.30 Zwiedzanie Kompleksu w Krzyżowej – Dawny folwark pułkownika Wehrmachtu, który współorganizował zamach na Hitlera w Kętrzynie. Obecnie odrestaurowany przez fundacje polsko–niemieckie. Miejsce spotkań młodzieży i różnego rodzaju konferencji. To tutaj spotkali się premier Tadeusz Mazowiecki i kanclerz Niemiec Helmuth Kohl.
12.00 Wyjazd z Krzyżowej
12.30 Zwiedzanie Zamku Książ
14.15 Zwiedzanie Stadniny Ogierów w Książu
15.00 Wyjazd z Książa
16.30 Przyjazd do Wrocławia – Dworzec Główny PKP

Pozostałe informacje:
– dojazd z Dworca Głównego PKP do pl. Grunwaldzkiego (300m od Gmachu Głównego AR przy ul. Norwida 25) – tramwaje nr 2 i 0L, 16; autobusy 145, 146.
– nocleg w Domu Studenckim Akademii Rolniczej "ARKA" ul Olszewskiego 25 (tel.0-prefix-71/3481091) – koszt noclegu dla jednej osoby 25 zł + VAT za noc – płatne u Kierownika DS lub w recepcji, dojazd z Dworca Głównego PKP do Domu Studenckiego "ARKA" – tramwaj nr 2,
– dojazd od AR do DS "ARKA" (przystanek przy ul. Curie–Skłodowskiej kierunek Biskupin) tramwajami nr 1, 2, 4, 10 – należy wysiąść na 5 przystanku, jeden 10–piętrowy budynek po prawej stronie,
– cena biletu komunikacji MPK: 2,00 zł (normalny) i 1,00 zł (ulgowy),
– rozkład jazdy tramwajów i autobusów we Wrocławiu oraz inne informacje komunikacyjne – http://www.wroclaw.pl/m/15
– rozkład jazdy pociągów PKP – http://www.pkp.com.pl

Adres Komitetu Organizacyjnego:
Sekcja Rolnictwa Ekologicznego i Ekoturystyki "SIEWCA" AR we Wrocławiu
ul. Norwida 25 50–375 Wrocław
tel. 0-prefix-71/3205465, fax 0-prefix-71/3205215, (0 604 27 67 51 Roman Śniady)
e-mail: sniady@ozi.ar.wroc.pl
Internet: www.siewca.hg.pl 

Już teraz zapraszamy do wzięcia udziału w II Międzynarodowej i III Ogólnopolskiej Młodzieżowej Konferencji Naukowej >Europa–Ekorozwój–Młodzież–Edukacja< nt. "Rolnictwo ekologiczne a rozwój obszarów wiejskich w poszerzonej Europie" oraz w imprezach towarzyszących, w dniach 20-21 marca 2003 roku w AR we Wrocławiu.


POWIĄZANE

Kierownictwo resortu rolnictwa przyjęto we wtorek zaktualizowany Ramowy Plan Dzi...

Rolnictwo ekologiczne w Polsce zamiast spodziewanego dynamicznego rozwoju, od ki...

Przedstawiciele państw unijnych przyjęli we wtorek ostatecznie przepisy dotycząc...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę