aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Technologia Efektywnych Mikroorganizmów

8 grudnia 2008
Technologia EM to autentyczna technologia przyszłości, dająca szansę rozwiązania wielu do tej pory prawie nierozwiązywalnych, problemów w rolnictwie, oczyszczaniu ścieków, gospodarce osadowej i na wysypiskach śmieci. Technologia EM tworzy klimat do innego spojrzenia na te zagadnienia i w ślad za tym daje nowe możliwości działania. Ogromne korzyści może uzyskać każdy rolnik uprawiający ziemię i każdy hodowca zwierząt. Wprowadzenie technologii EM jest drogą do produkowania zdrowej żywności.

Technologia Efektywnych Mikroorganizmów (EM) pojawiła się po raz pierwszy w uproszczonej formie w 1968 r. Powstała w wyniku badań mających na celu osiągnięcie poprawy jakości zbiorów oraz opracowanie środków zaradczych zapobiegających problemom związanym z postępującą chemizacją produkcji rolnej. W praktyce na większą skalę technologię EM zastosowano w 1980 r., a produkcję preparatu o określonej formule, z przeznaczeniem do konkretnych celów użytkowych, rozpoczęto w 1982 r. Popyt na Efektywne Mikroorganizmy zwiększał się w miarę wzrostu popularności rolnictwa ekologicznego i nasilających się problemów z degradacją środowiska naturalnego. W chwili obecnej technologię EM wykorzystuje się w ponad 120 krajach świata, między innymi: w krajach europejskich -  największe zastosowanie ma dotychczas w Danii, Holandii, Niemczech i Hiszpanii; poza Europą EM jest znana i użytkowania w USA, Brazylii, Indiach, Pakistanie i krajach Dalekiego Wschodu. Jej pierwsze zastosowanie w Polsce miało miejsce w 1999 r.
EM to kompleks kilkudziesięciu szczepów różnorodnych mikroorganizmów, skompletowany na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku przez profesora ogrodnictwa Teruo Higa z Uniwersytetu w Ryukyus na japońskiej wyspie Okinawa. Opracowanie odpowiedniej formuły preparatu zabrało mu 20 lat pracy. Ponieważ głównymi dziedzinami badań profesora Higi były ogrodnictwo i rolnictwo, pierwotnie preparaty EM stosowano na tych właśnie polach. Wykorzystywano je głównie jako szczepionki do produkcji kompostów i ulepszacze glebowe. Ten stosunkowo młody, w skali geologicznej kontynent ma gleby zdrowe i zasobne w mikroelementy sprzyjające rozwojowi bogatej i różnorodnej mikroflory. Rośliny tam uprawiane są dorodne i smaczne. Mieszkańcy tego obszaru rzadko chorują i co jest niezwykłe dla obszaru podzwrotnikowego, procent osób ponad stuletnich jest tam najwyższy w świecie.
Mikroorganizmy skompletowane przez profesora T. Higę pochodzą z tej niezwykłej gleby jak również ze żwacza krów tam hodowanych, a także mikroorganizmów pozyskanych od mleczarni produkujących przetwory mleczarskie na Okinawie.
EM są skutecznym narzędziem korygowania i nadzoru rozmaitych ekosystemów, albowiem poprawiają jakość i zdrowotność wszystkich systemów biologicznych. Tę właściwość profesor Teruo Higa określił właśnie jako technologię efektywnych mikroorganizmów (Technologia EM), która przez swoją skuteczność jest szansą na zahamowanie degradacji otaczającego nas środowiska.

Efektywne Mikroorganizmy są żółtobrunatną cieczą o pH 3 - 3,5 , słodko kwaśnym smaku i zapachu zakwasu chlebowego, lub fermentującego soku owocowego, wywołują fermentację niskotemperaturową, wypierając gnicie. Oznacza to, że przykry zapach, substancje utleniające i inne szkodliwe substancje nie są wytwarzane w środowisku zdominowanym przez EM.

 Flow Effective Microorganisms EM (www.alibaba.com)
\"\"


EM jako kompleks jest wyposażony w wielką liczbę wyspecjalizowanych narzędzi biologicznych zapewniających im przetrwanie i rozwój nie tylko w glebie, ale również w różnorodnych środowiskach takich jak; wysypiska śmieci, osady denne zbiorników wodnych (jeziora, stawy, oczka itp.) ściółki w pomieszczeniach dla zwierząt, zbiorniki z gnojowicą, kanały ścieków municypalnych i osady pościekowe z oczyszczalni ścieków.
Komplet enzymów wniesionych przez poszczególne szczepy umożliwia degradację materii organicznej. Mikroorganizmy te współdziałając produkują również substancje zapewniające im przetrwanie w agresywnym środowisku wysycanym wrogimi odmianami patogenów grzybowych. EM (wyciągają) ekstrahują efektywnie mikroelementy uwięzione w minerałach, równocześnie przekształcając je w formy łatwo przyswajalne przez rośliny. Tym sposobem tak niezbędne dla procesów metabolizmu minerały w końcu docierają z pokarmem do organizmu zwierząt i ludzi. Wiele szczepów uczestniczących w kompleksie EM jest identycznych z tymi jakie znajdujemy w miejscowych zdrowych glebach i przewodach pokarmowych zdrowych zwierząt. Dlatego też EM uaktywnia również nasze rodzime mikroorganizmy w walce z patogenami.
Niewątpliwie uniwersalne zdolności EM są wynikiem komplementarnego doboru szczepów mikroorganizmów, wyposażonych w narzędzia biologiczne, których trwałe wytwarzanie zostało rozpisane na genach w poszczególnych szczepach. Zatem EM można uznać jako bank genów tworzony z udziałowców reprezentowanych przez szczepy w nim skompletowane. Dlatego też pojedyncze szczepy bakteryjne (oferowane w handlu) dostarczane do gleby nie mogą liczyć na przetrwanie w konkurencyjnym środowisku biologicznym.
Zatem technologia EM powala rozwiązać drogą mikrobiologiczną większość problemów trapiących współczesne rolnictwo. Jest ona również wykorzystywana przy przerobie odpadów organicznych i w wielu podobnych zastosowaniach mających na celu głównie ochronę środowiska. W ciągu ostatnich lat zakres użycia Efektywnych Mikroorganizmów poszerzył się o hodowlę zwierząt. Preparaty EM służą jako probiotyki dodawane do wody pitnej i paszy dla zwierząt oraz do przerobu ich odchodów na kompost i eliminacji odoru w pomieszczeniach hodowlanych.
EM wszechstronnie przetestowano i upewniono się, że są bezpieczne dla ludzi i zwierząt. Departament Rolnictwa USA zaliczył wszystkie mikroorganizmy EM do kategorii GRAS (ogólnie uznane za bezpieczne). Instytut Żywności i Leków USA uznał, że większość z nich może być bezpiecznie spożywana jako pożywienie.
Efektywne mikroorganizmy i związana z nimi technologia jest znana na całym świecie i popierana przez wiele instytucji i organizacji.
W art.wykorzystano materiały:
,,Efektywne Mikroorganizmy": GREENLAND Technologia EM
,,Efektywne Mikroorganizmy", EM - World Polska, Regionalne Centrum Promocji, Namnażania i Dystrybucji w Kutnie
,,Efektywne Mikroorganizmy w uprawie roślin", EM - WORLD Polska Wyłączny Dystrybutor w Polsce


POWIĄZANE

Twierdzenia dotyczące ekologii: podwójne wysiłki weryfikacyjne mogą prowadzić do...

Wszyscy wszystkim składają życzenia. Oto kolejna dawka optymizmu i wspólnoty cel...

Herbatki funkcjonalne Zioła Mnicha – w trosce o zdrowie Chcąc zadbać o prawidłow...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę