Założenia programu rozwoju biogazowni rolniczych

19 lutego 2009
W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy współpracy zespołu ekspertów zostały opracowane Założenia programu rozwoju biogazowni rolniczych, które w ocenie resortu rolnictwa powinny stanowić podstawę do przygotowywanego w Ministerstwie Gospodarki rządowego programu „Innowacyjna Energetyka. Rolnictwo Energetyczne”.
 
Dokument jest realizacją zapowiedzi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o tworzeniu warunków do wykorzystania rolniczego potencjału energetycznego. Opracowanie założeń „Programu” uzasadnia wiele przesłanek, a głównym celem Programu rozwoju biogazowni rolniczych jest:

    *      poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł dostaw i miejsc wytwarzania nośników energii;
    *      realizacja działań zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego;
    *      zabezpieczenie dostaw tego nośnika energii dla mieszkańców wsi i małych miasteczek oddalonych od gazowych sieci przesyłowych i dystrybucyjnych;
    * wykorzystanie dostępnego potencjału energetycznego, jakim dysponuje rolnictwo krajowe;
    *      wytwarzanie istotnych ilości energii z surowców nie konkurujących z rynkiem żywności, określanych jako: produkty uboczne rolnictwa, płynne i stałe odchody zwierzęce oraz produkty uboczne i pozostałości przemysłu rolno-spożywczego nie wymagające termicznego przetworzenia lub utylizacji;
    *      wzrost przychodów rolniczych na skutek wykorzystania produktów, które dotychczas w większości nie miały cech towaru i w wielu przypadkach stwarzały problemy z ich racjonalnym zagospodarowaniem;
    *      zmniejszenie negatywnego wpływu energetyki i rolnictwa na środowisko poprzez ułatwienie realizacji nałożonego na te podmioty obowiązku ochrony środowiska związanego z ograniczaniem emisji gazów cieplarnianych;
    *      pozyskanie znacznych ilości wysokiej jakości przyjaznych dla środowiska nawozów organicznych możliwych do zastosowania lokalnie w formie pozostałości pofermentacyjnych substratu pochodzenia rolniczego oraz w formie granulatu, co stwarza możliwość transportu do odbiorców zlokalizowanych w znacznej odległości od miejsca wytworzenia;
    *      energetyczne wykorzystanie pozostałości i odpadów organicznych, które podlegając niekontrolowanym procesom gnilnym emitują do środowiska gazy określane jako cieplarniane.

Wdrożenie programu pozwoli na zrealizowanie następujących zamierzeń:

    * osiągnięcie do roku 2013 produkcji biogazu na poziomie nie mniejszym niż 1 mld m3 rocznie;
    * osiągnięcie do roku 2020 produkcji biogazu na poziomie nie mniejszym niż 2 mld m3 rocznie;
    * stworzenie warunków do budowy instalacji biogazowych oraz rynku urządzeń, maszyn i usług towarzyszących.

Dokument ma charakter roboczy, jest otwarty i został przekazany do szerokich konsultacji i uzgodnień społecznych. Uwagi prosimy przesyłać do Departamentu Rynków Rolnych.

Założenia Programu rozwoju biogazowni rolniczych stanowią propozycję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazaną Ministrowi Gospodarki do programu „Innowacyjna Energetyka. Rolnictwo Energetyczne”
pobierz plik .pdf 350 KB


POWIĄZANE

Ogólnopolska kampania „Kupuj świadomie PRODUKT EKOLOGICZNY” prowadzona przez Min...

Wartość polskiego rynku żywności ekologicznej szacowana jest na 1,36 mld zł w ce...

Wydaje się, że rolnictwo ekologiczne w Polsce skazane jest na walkę o przetrwani...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę