aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1
aaaaaaaaKongres Mięsny

Założenia programu rozwoju biogazowni rolniczych

19 lutego 2009
W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy współpracy zespołu ekspertów zostały opracowane Założenia programu rozwoju biogazowni rolniczych, które w ocenie resortu rolnictwa powinny stanowić podstawę do przygotowywanego w Ministerstwie Gospodarki rządowego programu „Innowacyjna Energetyka. Rolnictwo Energetyczne”.
 
Dokument jest realizacją zapowiedzi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o tworzeniu warunków do wykorzystania rolniczego potencjału energetycznego. Opracowanie założeń „Programu” uzasadnia wiele przesłanek, a głównym celem Programu rozwoju biogazowni rolniczych jest:

    *      poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł dostaw i miejsc wytwarzania nośników energii;
    *      realizacja działań zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego;
    *      zabezpieczenie dostaw tego nośnika energii dla mieszkańców wsi i małych miasteczek oddalonych od gazowych sieci przesyłowych i dystrybucyjnych;
    * wykorzystanie dostępnego potencjału energetycznego, jakim dysponuje rolnictwo krajowe;
    *      wytwarzanie istotnych ilości energii z surowców nie konkurujących z rynkiem żywności, określanych jako: produkty uboczne rolnictwa, płynne i stałe odchody zwierzęce oraz produkty uboczne i pozostałości przemysłu rolno-spożywczego nie wymagające termicznego przetworzenia lub utylizacji;
    *      wzrost przychodów rolniczych na skutek wykorzystania produktów, które dotychczas w większości nie miały cech towaru i w wielu przypadkach stwarzały problemy z ich racjonalnym zagospodarowaniem;
    *      zmniejszenie negatywnego wpływu energetyki i rolnictwa na środowisko poprzez ułatwienie realizacji nałożonego na te podmioty obowiązku ochrony środowiska związanego z ograniczaniem emisji gazów cieplarnianych;
    *      pozyskanie znacznych ilości wysokiej jakości przyjaznych dla środowiska nawozów organicznych możliwych do zastosowania lokalnie w formie pozostałości pofermentacyjnych substratu pochodzenia rolniczego oraz w formie granulatu, co stwarza możliwość transportu do odbiorców zlokalizowanych w znacznej odległości od miejsca wytworzenia;
    *      energetyczne wykorzystanie pozostałości i odpadów organicznych, które podlegając niekontrolowanym procesom gnilnym emitują do środowiska gazy określane jako cieplarniane.

Wdrożenie programu pozwoli na zrealizowanie następujących zamierzeń:

    * osiągnięcie do roku 2013 produkcji biogazu na poziomie nie mniejszym niż 1 mld m3 rocznie;
    * osiągnięcie do roku 2020 produkcji biogazu na poziomie nie mniejszym niż 2 mld m3 rocznie;
    * stworzenie warunków do budowy instalacji biogazowych oraz rynku urządzeń, maszyn i usług towarzyszących.

Dokument ma charakter roboczy, jest otwarty i został przekazany do szerokich konsultacji i uzgodnień społecznych. Uwagi prosimy przesyłać do Departamentu Rynków Rolnych.

Założenia Programu rozwoju biogazowni rolniczych stanowią propozycję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazaną Ministrowi Gospodarki do programu „Innowacyjna Energetyka. Rolnictwo Energetyczne”
pobierz plik .pdf 350 KB


POWIĄZANE

Twierdzenia dotyczące ekologii: podwójne wysiłki weryfikacyjne mogą prowadzić do...

Wszyscy wszystkim składają życzenia. Oto kolejna dawka optymizmu i wspólnoty cel...

Herbatki funkcjonalne Zioła Mnicha – w trosce o zdrowie Chcąc zadbać o prawidłow...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę