CTR_80917

Złotnicka z dopłatą

28 lipca 2009
570 zł za lochę i 570 zł za knura - takiej dopłaty może się spodziewać hodowca świń rasy złotnickiej pstrej i złotnickiej białej. Dopłaty wynikają z realizacji programu ochrony zasobów genetycznych świń. Program obejmuje także rasę puławską, ale tym razem skupimy się na rasie złotnickiej.

Historia świń złotnickich sięga pierwszych lat powojennych, kiedy profesor Stefan Aleksandrowicz zakupił od przesiedleńców z Wileńszczyzny kilkanaście prymitywnych prosiąt. Zwierzęta te przewieziono do Złotnik pod Poznaniem - stąd nazwa obu ras. Z tej niewielkiej populacji wyhodowano dwie rasy trzody chlewnej: świnię złotnicką białą i świnię złotnicką białą.

Na początku lat pięćdziesiątych z utrzymywanego w Złotnikach pogłowia wyodrębniono linię charakteryzującą się białym umaszczeniem, która służyła do produkcji tuczników bekonowych. W celu poprawy mięsności zastosowano jednorazowy dolew szwedzkiej landarsy. W czasie gdy stosowano tzw. rejonizację w hodowli zwierząt, rasa ta pozostała na terenie Wielkopolski. Do końca lat osiemdziesiątych hodowla tej rasy rozwijała się bez większych problemów. Jednak przełom roku 1989 przyniósł zasadnicze zmiany w polskim rolnictwie: upadły PGR-y, w których utrzymywano świnie złotnickie białe. Pogłowie tej rasy zmalało w sposób dramatyczny: obecnie lochy są utrzymywane tylko w kilku chlewniach (m.in. w Strzeszynie, woj. poznańskie i w Zdbowie, woj. pilskie), dodatkowo w jednym miejscu są utrzymywane knury (Przybroda, woj. poznańskie).

Podobnie jak złotnicka biała tuczniki rasy złotnickiej pstrej charakteryzują się dobrą mięsnością (powyżej 50%) i jakością mięsa. Lochy są dobrymi matkami i mogą być z powodzeniem wykorzystywane do krzyżowania towarowego.

W odróżnieniu innych polskich ras trzody chlewnej, świnia złotnicka pstra jest od początku hodowana w czystości rasy, beż żadnego dolewu krwi innej rasy, czyli jest jedyną w Polsce rodzima rasą świń. Po wprowadzeniu rejonizacji w hodowli trzody chlewnej, rasę tę przeniesiono na tereny północno-wschodniej Polski. Z powodu dużej odporności na niekorzystne warunki środowiskowe była nazywana "świnią pegeerowską". W szczytowym okresie rozwoju rasy liczyła ona około 300 sztuk stada podstawowego.

Wraz z likwidajcją PGR-ów rozpoczął się okres upadku tej rasy. Większość chlewni tej rasy została zlikwidowana, część świń udało się przenieść z powrotem do Wielkopolski. Podobnie jak rasa złotnicka biała, jest on zagrożona wyginięciem. Są to świnie charakteryzujące się wysoką płodnością, dużą odpornością na niekorzystne warunki środowiskowe i bardzo dobrą jakością mięsa. Ta ostatnia cecha szczególnie predysponuje te świnie do stosowania w krzyżowaniu towarowym jako linia mateczna, szczególnie z rasą pietrain, gdyż tuczniki uzyskane z takiego wariantu krzyżowania nie tylko nie wykazują wady mięsa PSE, ale również mają mięso smaczniejsze od innych tuczników krzyżówkowych. Ponadto z uwagi na ciekawy genom, jest używana do badań genetycznych, w tym w projekcie mapowania genomu świńskiego.

Do głównych dostawców mięsa świni złotnickiej pstrej należy m.in. Gospodarstwo Jaworowo, które prowadzi hodowlę genetyczną świń rasy złotnicka pstra. Hodowla realizowana jest pod nadzorem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Świnia rasy złotnickiej pstrej jest średnio duża, o harmonijnej budowie ciała, dobrze związana. Głowa powinna być średniej wielkości, ryj średnio długi i prosty, uszy pochylone do przodu, średniej wielkości. Tułów długi, lekko spłaszczony, dopuszczalna jest lekka karpiowatość grzbietu. Zad dobrze wypełniony, może być lekko spadzisty. Kończyny mocne o grubej kości. Co najmniej 12 prawidłowo rozwiniętych sutek, dopuszczalna jest asymetria jednego sutka. Umaszczenie łaciate, czarno - białe, ponad 50% maści białej. Knury odznaczają się wysokim libido, a lochy dużą troskliwością macierzyńską. Płodność rzeczywista wynosi ok. 11 prosiąt. Masa ciała dorosłych osobników: knury: 300 - 350 kg, lochy: 200 - 300 kg. Tucz jest nieco dłuższy niż u przeciętnej świni i trwa od 7,5 do 9 miesięcy. Świnie tej rasy nie są zbyt wymagające pod względem żywieniowym, zjadają bowiem wszystkie pasze gospodarskie. Są w typie mięsno-słoninowym w kierunku mięsnym, późno dojrzewające, średnim tempie wzrostu. Ma wyjątkowo wysokiej jakości mięso przy dużej zawartości tłuszczu w tuszy. Rasa ta stanowi cenny materiał genetyczny ze względu na wysoką odporność na choroby. Mięso świni złotnickiej pstrej, w porównaniu z mięsem innych ras, cechuje się jasną barwą, specyficzną marmurkowatością wynikającą z większej zawartości tłuszczu śródtkankowego. Ponadto tkanka mięśniowa jest zbudowana z małych komórek, które dobrze wiążą wodę. Mięso przy obróbce termicznej nie traci tak bardzo na objętości. Powyższe cechy oraz doskonałe pH sprawiają, że wyroby wędliniarskie mają dobrą jakość i długotrwałe walory smakowe, a mięso podczas zabiegów kulinarnych uzyskuje wspaniałą kruchość, soczystość i daje doskonały aromatyczny sos.

Poniżej przedstawiamy informację o procedurze i formularz wniosku wniosek przy ubieganiu się o dopłaty.

Procedura
wydawania przez Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy
Zaświadczenia o realizacji programu ochrony zasobów genetycznych świń
w 2009 roku

Zaświadczenie wydawane jest hodowcom / właścicielom stad świń ras: puławska, złotnicka biała i złotnicka pstra, w celu załączenia do wniosku o udzielenie i wypłatę dotacji na utrzymanie świń w populacjach objętych ochrona zasobów genetycznych w roku 2009.

I. Warunki otrzymania Zaświadczenia

 a.. Posiadanie świń rasy: puławska, złotnicka biała lub złotnicka pstra, objętych oceną wartości użytkowej, wpisanych do ksiąg zwierząt hodowlanych oraz spełniających wymagania uczestnictwa w programie ochrony zasobów genetycznych danej rasy.

 b.. Zawarcie z podmiotem prowadzącym księgi (Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS lub Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu) umowy dotyczącej uczestnictwa w programie ochrony zasobów genetycznych danej rasy świń.

 c.. Realizowanie programu ochrony zasobów genetycznych danej rasy świń, zgodnie z założeniami tego programu oraz zaleceniami podmiotu prowadzącego księgę.


II. Tryb postępowania przy wydawaniu zaświadczenia o realizacji w stadzie programu ochrony zasobów genetycznych świń

Zaświadczenia wydawane są dwukrotnie w ciągu roku. Hodowca / Właściciel stada świń spełniających warunki podane w punkcie 1. składa do Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego, ul. Krakowska 1, 32-083 Balice, pisemny wniosek o wystawienie zaświadczenia o realizacji programu ochrony zasobów genetycznych świń rasy puławskiej, złotnickiej białej lub złotnickiej pstrej wraz z załączoną:

 a.. kopią umowy dotyczącej uczestnictwa w programie ochrony zasobów genetycznych danej rasy świń zawartej z Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS lub Akademią Rolniczą im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu - przy wniosku o wydanie zaświadczenia za I półrocze;

 b.. stanem loch i knurów objętych programem ochrony na dzień:

1 czerwca 2009 r. - przy wniosku o wydanie zaświadczeniu za I półrocze,
1 listopada 2009 - przy wniosku o wydanie zaświadczeniu za II półrocze / rok.

Termin składania wniosków do Instytutu Zootechniki:
do 20 czerwca 2009 r. - w przypadku I półrocza,
do 20 listopada 2009 r. - w przypadku II półrocza / roku.

Na podstawie powyższych dokumentów Instytut Zootechniki PIB w terminie 14 dni od daty ich otrzymania wystawi zaświadczenie, które prześle do prowadzącego księgi hodowlane.

Kopia zaświadczenia dołączona będzie do "Wniosku o udzielenie i wypłatę dotacji na utrzymanie zwierząt populacji objętych ochroną zasobów genetycznych".

Dokumenty te wraz z załącznikiem "Rozliczenie kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją" przesyłane będą za pośrednictwem podmiotu prowadzącego księgę, do Dyrektora Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt.


Właściciel / Hodowca

...............................................

Imię, nazwisko

................................................

................................................

adres, telefon                                                        Instytut Zootechniki
                                                 Państwowy Instytut Badawczy
                                           Dział Genetyki i Hodowli Zwierząt
                                                             ul. Krakowska 1
                                                               32-083 Balice


WNIOSEK

Wnioskuję o wydanie zaświadczenia o objęciu stada nr.................
programem ochrony zasobów genetycznych świń rasy ............................................................................


............................... ...........................................

data podpis


Załączniki:

   1.. wykaz loch i knurów objętych programem ochrony zasobów genetycznych według stanu na dzień z okresu 1 luty - 1 marzec roku, w którym Hodowca/Właściciel stada składa wniosek, potwierdzony przez Prowadzącego Księgi Hodowlane

   2.. oraz wykaz loszek hodowlanych pozostawionych na remont stada, które dadzą miot w okresie realizacji pierwszego roku programu rolnośrodowiskowego, potwierdzony przez Prowadzącego Księgi Hodowlane

POWIĄZANE

Na wniosek ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela, Komisja Europejska opracowała...

Do 29 czerwca br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła ro...

Wszystkie dopłaty bezpośrednie za 2016, także rolno-środowiskowo-klimatyczne za ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę