aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Przegląd prawny - czerwiec 2008

27 stycznia 2009

Przegląd prawny – czerwiec 2008

Zestawienie aktów prawnych, które opublikowano w czerwcu 2008 rokuUkazały się:

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)", objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. 2008 nr 110 poz. 704)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20081100704&type=2&name=D20080704.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Renty strukturalne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. 2008 nr 108 poz. 693)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20081080693&type=2&name=D20080693.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii (Dz. U. 2008 nr 108 poz. 692)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20081080692&type=2&name=D20080692.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie podmiotu upoważnionego do realizacji działań w zakresie ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich (Dz. U. 2008 nr 108 poz. 691)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20081080691&type=2&name=D20080691.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenie określone w art. 45a ust. 1 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. 2008 nr 107 poz. 685)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20081070685&type=2&name=D20080685.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia określone w art. 45 ust. 1 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. 2008 nr 107 poz. 684)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20081070684&type=2&name=D20080684.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie stosowania produktu leczniczego weterynaryjnego oraz kryteriów zaliczania produktu leczniczego weterynaryjnego do poszczególnych kategorii stosowania i dostępności (Dz. U. 2008 nr 107 poz. 683)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20081070683&type=2&name=D20080683.pdf • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. 2008 nr 107 poz. 680)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20081070680&type=2&name=D20080680.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie rejestrów prowadzonych przez wnioskodawców, podmioty skupujące i jednostki przetwórcze (Dz. U. 2008 nr 105 poz. 672)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20081050672&type=2&name=D20080672.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla jednostek organizacyjnych prowadzących szkolenia w zakresie obrotu, konfekcjonowania lub stosowania środków ochrony roślin, programów tych szkoleń oraz wzoru zaświadczenia o ukończeniu szkolenia (Dz. U. 2008 nr 105 poz. 671)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20081050671&type=2&name=D20080671.pdf • Oświadczenie Rządowe z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Europejskiej konwencji o ochronie zwierząt hodowlanych i gospodarskich, sporządzonej w Strasburgu dnia 10 marca 1976 r. (Dz. U. 2008 nr 104 poz. 666)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20081040666&type=2&name=D20080666.pdf • Europejska Konwencja o ochronie zwierząt hodowlanych i gospodarskich, sporządzona w Strasburgu dnia 10 marca 1976 r. (Dz. U. 2008 nr 104 poz. 665)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20081040665&type=2&name=D20080665.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 13 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego (Dz. U. 2008 nr 103 poz. 663)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20081030663&type=2&name=D20080663.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie terminów dokonywania przez wnioskodawców, podmioty skupujące i pierwsze jednostki przetwórcze określonych czynności dotyczących płatności do upraw roślin energetycznych (Dz. U. 2008 nr 103 poz. 662)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20081030662&type=2&name=D20080662.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie wymagań, po spełnieniu których ziemniaki pochodzące z Arabskiej Republiki Egiptu mogą być wprowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2008 r. (Dz. U. 2008 nr 103 poz. 661)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20081030661&type=2&name=D20080661.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Funkcjonowania lokalnej grupy działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. 2008 nr 103 poz. 660)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20081030660&type=2&name=D20080660.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. 2008 nr 103 poz. 659)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20081030659&type=2&name=D20080659.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. 2008 nr 103 poz. 658)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20081030658&type=2&name=D20080658.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. 2008 nr 102 poz. 654)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20081020654&type=2&name=D20080654.pdf • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2008/2009 (Dz. U. 2008 nr 102 poz. 653)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20081020653&type=2&name=D20080653.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie metod i sposobu ustalania ilości zebranych roślin energetycznych (Dz. U. 2008 nr 100 poz. 646)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20081000646&type=2&name=D20080646.pdf • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na niezwiązaną z produkcją część płatności uzupełniającej za 2007 r. (Dz. U. 2008 nr 98 poz. 635)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20080980635&type=2&name=D20080635.pdf • Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. 2008 nr 98 poz. 634)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20080980634&type=2&name=D20080634.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków zatwierdzenia podmiotów skupujących i pierwszych jednostek przetwórczych oraz warunków, jakie powinny spełniać te podmioty i jednostki po uzyskaniu zatwierdzenia (Dz. U. 2008 nr 96 poz. 614)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20080960614&type=2&name=D20080614.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii (Dz. U. 2008 nr 96 poz. 613)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20080960613&type=2&name=D20080613.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione (Dz. U. 2008 nr 95 poz. 605)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20080950605&type=2&name=D20080605.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. 2008 nr 95 poz. 604)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20080950604&type=2&name=D20080604.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłat związanych z identyfikacją i rejestracją konia, wydaniem i doręczeniem paszportu konia lub jego duplikatu i opłat za czynności związane z wydaniem i doręczeniem paszportów bydła lub ich duplikatów (Dz. U. 2008 nr 94 poz. 602)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20080940602&type=2&name=D20080602.pdfPOWIĄZANE

Nasz czytelnik, Pan Grzegorz Jedamski, rolnik/emeryt, już w poprzedniej IX kaden...

Nastąpił przełom w reformie unijnego systemu azylowego i migracyjnego w Radzie i...

Akceptacja ustawy ustawy z dnia 29 listopada 2023 r. o zmianie ustawy o świadcze...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę