GUS_230920_750x100_stat Claas_20.11.2020

Przegląd prawny - grudzień 2005

2 grudnia 2005

Zestawienie aktów prawnych, które opublikowano w grudniu 2005 rokuUkazały się:

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. 2005 nr 266 poz. 2234)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20052662234&type=2&name=D20052234.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Instytut Mleczarstwa" w Warszawie (Dz. U. 2005 nr 265 poz. 2221)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20052652221&type=2&name=D20052221.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania zaświadczeń hodowlanych (Dz. U. 2005 nr 261 poz. 2189)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20052612189&type=2&name=D20052189.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2006 r. (Dz. U. 2005 nr 257 poz. 2158)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20052572158&type=2&name=D20052158.pdf • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa agencją płatniczą (Dz. U. 2005 nr 257 poz. 2157)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20052572157&type=2&name=D20052157.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii (Dz. U. 2005 nr 256 poz. 2150)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20052562150&type=2&name=D20052150.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich (Dz. U. 2005 nr 256 poz. 2149)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20052562149&type=2&name=D20052149.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Szkolenia" (Dz. U. 2005 nr 256 poz. 2148)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20052562148&type=2&name=D20052148.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 " w zakresie działania "Wsparcie doradztwa rolniczego" (Dz. U. 2005 nr 256 poz. 2147)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20052562147&type=2&name=D20052147.pdf • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o środkach żywienia zwierząt (Dz. U. 2005 nr 255 poz. 2143)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20052552143&type=2&name=D20052143.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 grudnia 2005 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie powinno spełniać drewno opakowaniowe pochodzące z Kanady, Chińskiej Republiki Ludowej, Japonii i Stanów Zjednoczonych Ameryki (Dz. U. 2005 nr 250 poz. 2111)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20052502111&type=2&name=D20052111.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 grudnia 2005 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania zapobiegających rozprzestrzenianiu się Anoplophora glabripennis (Dz. U. 2005 nr 250 poz. 2110)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20052502110&type=2&name=D20052110.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania "Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych" (Dz. U. 2005 nr 250 poz. 2109)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20052502109&type=2&name=D20052109.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych" (Dz. U. 2005 nr 250 poz. 2108)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20052502108&type=2&name=D20052108.pdf • Ustawa z dnia 21 stycznia 2005 r. o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz. U. 2005 nr 249 poz. 2103)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20052492103&type=2&name=D20052103.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu (Dz. U. 2005 nr 248 poz. 2100)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20052482100&type=2&name=D20052100.pdf • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. 2005 nr 244 poz. 2081)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20052442081&type=3&name=D20052081Lj.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 listopad 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej (Dz. U. 2005 nr 242 poz. 2046)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20052422046&type=2&name=D20052046.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zakresu, sposobu i terminów przekazywania informacji o występowaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania i rejestracji oraz o wynikach monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych, a także związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (Dz. U. 2005 nr 242 poz. 2045)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20052422045&type=2&name=D20052045.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzenie kontroli (Dz. U. 2005 nr 241 poz. 2030)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20052412030&type=2&name=D20052030.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie metod pobierania próbek suszu paszowego i wykonywania badań parametrów jakościowych tego suszu (Dz. U. 2005 nr 241 poz. 2029)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20052412029&type=2&name=D20052029.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie pomocy z tytułu produkcji suszu paszowego (Dz. U. 2005 nr 241 poz. 2028)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20052412028&type=2&name=D20052028.pdf • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie stawki płatności dla producentów surowca tytoniowego (Dz. U. 2005 nr 240 poz. 2021)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20052402021&type=2&name=D20052021.pdf
POWIĄZANE

Rozszerzenie Małego ZUS Plus na większą grupę przedsiębiorców, wprowadzenie dobr...

4 listopada 2020 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował, że trwają pra...

30 września 2020 r. weszły w życie przepisy które nakładają obowiązek prezentowa...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę