EUROPEJSKIE FORUM ROLNICZE 900
aAGROTECH_bilboard

Przegląd prawny - grudzień 2008

27 stycznia 2009

Przegląd prawny – grudzień 2008

Zestawienie aktów prawnych, które opublikowano w grudniu 2008 rokuUkazały się:

 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2008 nr 237 poz. 1657)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20082371657&type=2&name=D20081657.pdf • Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2008 nr 237 poz. 1655)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20082371655&type=2&name=D20081655.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych (Dz. U. 2008 nr 236 poz. 1639)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20082361639&type=2&name=D20081639.pdf • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie stawek płatności za ilość skrobi zawartej w ziemniakach skrobiowych (Dz. U. 2008 nr 236 poz. 1622)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20082361622&type=2&name=D20081622.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie ilości długiego włókna lnianego, które przenosi się z krajowej gwarantowanej ilości długiego włókna lnianego do krajowej gwarantowanej ilości krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego w roku gospodarczym 2008/2009 (Dz. U. 2008 nr 235 poz. 1606)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20082351606&type=2&name=D20081606.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie współczynnika średniej wydajności długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego oraz włókna konopi z 1 ha upraw lnu i konopi włóknistych na rok gospodarczy 2008/2009 (Dz. U. 2008 nr 235 poz. 1605)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20082351605&type=2&name=D20081605.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie połączenia Instytutu Roślin i Przetworów Zielarskich oraz Instytutu Włókien Naturalnych (Dz. U. 2008 nr 235 poz. 1604)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20082351604&type=2&name=D20081604.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie przekazywania przez agencje płatnicze jednostce koordynującej informacji niezbędnych do publikacji wykazu beneficjentów (Dz. U. 2008 nr 235 poz. 1603)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20082351603&type=2&name=D20081603.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie maksymalnej części produkcji lub produktów kwalifikujących się do sprzedaży konsumentom na ich własne potrzeby (Dz. U. 2008 nr 235 poz. 1602)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20082351602&type=2&name=D20081602.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie stawek opłat za przeprowadzenie kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. 2008 nr 230 poz. 1543)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20082301543&type=2&name=D20081543.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu punktów wwozu, przez które można wprowadzać rośliny, produkty roślinne lub przedmioty (Dz. U. 2008 nr 229 poz. 1530)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20082291530&type=2&name=D20081530.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie wzorów formularzy służących do sporządzania kwartalnych i rocznych informacji o liczbie uzyskanych tusz wołowych i wieprzowych w poszczególnych klasach jakości (Dz. U. 2008 nr 228 poz. 1516)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20082281516&type=2&name=D20081516.pdf • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia składów podatkowych (Dz. U. 2008 nr 228 poz. 1511)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20082281511&type=2&name=D20081511.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego (Dz. U. 2008 nr 225 poz. 1498)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20082251498&type=2&name=D20081498.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2009 r. (Dz. U. 2008 nr 225 poz. 1497)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20082251497&type=2&name=D20081497.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieszanek paszowych dietetycznych (Dz. U. 2008 nr 225 poz. 1496)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20082251496&type=2&name=D20081496.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie nabywania akcji lub udziałów w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa przez uprawnionych rolników (Dz. U. 2008 nr 225 poz. 1495)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20082251495&type=2&name=D20081495.pdf • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2009 r. (Dz. U. 2008 nr 225 poz. 1488)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20082251488&type=2&name=D20081488.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie współczynnika przydziału indywidualnych ilości referencyjnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2008/2009 (Dz. U. 2008 nr 224 poz. 1479)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20082241479&type=2&name=D20081479.pdf • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz. U. 2008 nr 221 poz. 1444)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20082211444&type=2&name=D20081444.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych (Dz. U. 2008 nr 221 poz. 1443)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20082211443&type=2&name=D20081443.pdf • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. 2008 nr 220 poz. 1433)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20082201433&type=2&name=D20081433.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione (Dz. U. 2008 nr 218 poz. 1398)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20082181398&type=2&name=D20081398.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt, dla których sporządza się plany gotowości ich zwalczania (Dz. U. 2008 nr 218 poz. 1397)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20082181397&type=2&name=D20081397.pdf • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu produktów leczniczych, w sytuacji gdy brak jest odpowiedniego produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu dla danego gatunku zwierząt (Dz. U. 2008 nr 217 poz. 1388)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20082171388&type=2&name=D20081388.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności w ramach kontroli podmiotów świadczących usługi doradcze w ramach działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. 2008 nr 216 poz. 1375)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20082161375&type=2&name=D20081375.pdf • Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. 2008 nr 216 poz. 1370)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20082161370&type=2&name=D20081370.pdf • Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2008 nr 216 poz. 1368)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20082161368&type=2&name=D20081368.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłaty za prowadzenie oceny wartości użytkowej pszczół i stad zwierząt futerkowych (Dz. U. 2008 nr 215 poz. 1365)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20082151365&type=2&name=D20081365.pdf • Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2008 nr 214 poz. 1349)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20082141349&type=2&name=D20081349.pdf • Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2008 nr 214 poz. 1346)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20082141346&type=2&name=D20081346.pdf • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2008 nr 213 poz. 1342)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20082131342&type=2&name=D20081342.pdfPOWIĄZANE

O wycofanie projektu ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa (UD 480) zwrócili się d...

W środę 1 lutego 2023 r. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Senatu RP rozpatrzyła p...

Nie ustają wysiłki naszego czytelnika, rolnika i emeryta z wojewówdztwa pomorski...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę