GUS_230920_750x100_stat

Przegląd prawny - kwiecień 2005

2 kwietnia 2005

Zestawienie aktów prawnych, które opublikowano w kwietniu 2005 rokuUkazały się:

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej wyrobów kakaowych i czekoladowych (Dz. U. 2005 nr 74 poz. 659)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050740659&type=2&name=D20050659.pdf • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa agencją płatniczą, której udziela się warunkowej akredytacji (Dz. U. 2005 nr 70 poz. 631)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050700631&type=2&name=D20050631.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie wzorów formularzy do przekazywania informacji dyrektorom oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego i dostawcom hurtowym (Dz. U. 2005 nr 69 poz. 617)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050690617&type=2&name=D20050617.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 6 kwietnia 2005 r. w sprawie produkcji oraz umieszczania na rynku niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. 2005 nr 69 poz. 616)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050690616&type=2&name=D20050616.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia współczynników równoważności oraz zakresu zawartości tłuszczu w śmietance (Dz. U. 2005 nr 68 poz. 604)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050680604&type=2&name=D20050604.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. 2005 nr 68 poz. 603)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050680603&type=2&name=D20050603.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia do prowadzenia systemu informatycznego na potrzeby oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt, prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt oraz do publikowania wyników tej oceny (Dz. U. 2005 nr 68 poz. 602)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050680602&type=2&name=D20050602.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie sposobu ustalania numeru identyfikacyjnego zakładów państw trzecich, z których mogą być przywożone środki żywienia zwierząt (Dz. U. 2005 nr 68 poz. 601)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050680601&type=2&name=D20050601.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych" (Dz. U. 2005 nr 68 poz. 600)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050680600&type=2&name=D20050600.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu wykonywania kontroli przez pracowników Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. 2005 nr 61 poz. 547)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050610547&type=2&name=D20050547.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2005 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych dla handlu i przy przywozie świeżego mięsa drobiowego (Dz. U. 2005 nr 61 poz. 546)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050610546&type=2&name=D20050546.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie zwalczania chorób zakaźnych ryb (Dz. U. 2005 nr 60 poz. 528)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050600528&type=2&name=D20050528.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa drobiowego (Dz. U. 2005 nr 60 poz. 527)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050600527&type=2&name=D20050527.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz zakresu etykietowania i plombowania materiału siewnego, rodzajów opakowań materiału siewnego oraz sposobów ich zabezpieczania (Dz. U. 2005 nr 60 poz. 526)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050600526&type=2&name=D20050526.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie wzorów wniosków o rejestrację nazw i oznaczeń produktów rolnych lub środków spożywczych oraz wzoru wniosku o zmianę specyfikacji (Dz. U. 2005 nr 60 poz. 525)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050600525&type=2&name=D20050525.pdf • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa agencją płatniczą, której udziela się warunkowej akredytacji (Dz. U. 2005 nr 60 poz. 522)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050600522&type=2&name=D20050522.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę produktów tradycyjnych (Dz. U. 2005 nr 58 poz. 509)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050580509&type=2&name=D20050509.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektu w zakresie niektórych działań w ramach Sektorowego programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" (Dz. U. 2005 nr 58 poz. 508)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050580508&type=2&name=D20050508.pdf • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz sposobu udostępniania informacji z tego rejestru (Dz. U. 2005 nr 58 poz. 507)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050580507&type=2&name=D20050507.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie wymagań, jakie powinno spełniać świadectwo fitosanitarne wydane przez właściwy organ państwa trzeciego (Dz. U. 2005 nr 57 poz. 498)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050570498&type=2&name=D20050498.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym może być powierzone przeprowadzanie kontroli (Dz. U. 2005 nr 55 poz. 487)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050550487&type=2&name=D20050487.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych dla mięsa mielonego i surowych wyrobów mięsnych (Dz. U. 2005 nr 54 poz. 483)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050540483&type=2&name=D20050483.pdf


POWIĄZANE

30 września 2020 r. weszły w życie przepisy które nakładają obowiązek prezentowa...

Rolnicy!!!! Oto imienne listy posłów, którzy bronili waszych interesów podczas g...

Krajowa Rada Drobiarstwa Izba Gospodarcza  stanowisko zespołu d/s drobiarstwa w ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę