aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Przegląd prawny - lipiec 2007

19 lipca 2007

Zestawienie aktów prawnych, które opublikowano w lipcu 2007 rokuUkazały się:

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. 2007 nr 137 poz. 966)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20071370966&type=2&name=D20070966.pdf • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania płatności do upraw roślin energetycznych oraz wyznaczenia Agencji Rynku Rolnego jako jednostki kontrolującej te warunki (Dz. U. 2007 nr 136 poz. 962)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20071360962&type=2&name=D20070962.pdf • Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną (Dz. U. 2007 nr 134 poz. 946)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20071340946&type=2&name=D20070946.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie sposobu i warunków prowadzenia inwentaryzacji przez wnioskodawców (Dz. U. 2007 nr 133 poz. 929)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20071330929&type=2&name=D20070929.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji dotyczącej materiału siewnego oraz zakresu i terminów składania informacji o obrocie materiałem siewnym (Dz. U. 2007 nr 133 poz. 928)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20071330928&type=2&name=D20070928.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat rejestrowych za czynności związane z wydaniem decyzji dotyczących środków ochrony roślin i substancji aktywnych oraz trybu ich uiszczania (Dz. U. 2007 nr 133 poz. 927)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20071330927&type=2&name=D20070927.pdf • Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. 2007 nr 133 poz. 921)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20071330921&type=3&name=D20070921Lj.pdf • Ustawa z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej (Dz. U. 2007 nr 133 poz. 920)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20071330920&type=2&name=D20070920.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. 2007 nr 132 poz. 919)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20071320919&type=2&name=D20070919.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie stawek opłat za zważenie i pomiar surowców (Dz. U. 2007 nr 132 poz. 918)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20071320918&type=2&name=D20070918.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłat związanych z identyfikacją i rejestracją konia, wydaniem i doręczeniem paszportu konia lub jego duplikatu i opłat za czynności związane z wydawaniem i doręczaniem paszportów bydła lub ich duplikatów (Dz. U. 2007 nr 132 poz. 917)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20071320917&type=2&name=D20070917.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady Ubezpieczenia Społecznego rolników oraz regulaminu i zasad wynagradzania jej członków (Dz. U. 2007 nr 128 poz. 901)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20071280901&type=2&name=D20070901.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich (Dz. U. 2007 nr 128 poz. 900)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20071280900&type=2&name=D20070900.pdf • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Rynku Rolnego akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (Dz. U. 2007 nr 128 poz. 891)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20071280891&type=2&name=D20070891.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, na których może być dokonywana kontrola graniczna pasz i pasz leczniczych (Dz. U. 2007 nr 124 poz. 863)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20071240863&type=2&name=D20070863.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego określonych odmian kukurydzy wpisanych do wspólnotowego katalogu (Dz. U. 2007 nr 124 poz. 862)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20071240862&type=2&name=D20070862.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się tarcznika niszczyciela (Dz. U. 2007 nr 124 poz. 861)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20071240861&type=2&name=D20070861.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii (Dz. U. 2007 nr 123 poz. 855)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20071230855&type=2&name=D20070855.pdf • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. 2007 nr 121 poz. 842)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20071210842&type=3&name=D20070842Lj.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie kontroli granicznej przesyłki pasz oraz sposobu jego wystawiania i wypełniania (Dz. U. 2007 nr 121 poz. 836)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20071210836&type=2&name=D20070836.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie kwalifikacji osób sprawujących opiekę nad zwierzętami doświadczalnymi i osób sprawujących nadzór nad tymi osobami (Dz. U. 2007 nr 121 poz. 835)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20071210835&type=2&name=D20070835.pdf
POWIĄZANE

Nasz czytelnik, Pan Grzegorz Jedamski, rolnik/emeryt, już w poprzedniej IX kaden...

Nastąpił przełom w reformie unijnego systemu azylowego i migracyjnego w Radzie i...

Akceptacja ustawy ustawy z dnia 29 listopada 2023 r. o zmianie ustawy o świadcze...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę