GUS_230920_750x100_stat

Przegląd prawny - marzec 2005

2 marca 2005

Zestawienie aktów prawnych, które opublikowano w marcu 2005 rokuUkazały się:

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" w zakresie operacji "Nabycie własności statku rybackiego" (Dz. U. 2005 nr 53 poz. 479)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050530479&type=2&name=D20050479.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" w zakresie działania "Przetwórstwo i rynek rybny" (Dz. U. 2005 nr 53 poz. 478)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050530478&type=2&name=D20050478.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" w zakresie działania "Modernizacja istniejących statków rybackich" (Dz. U. 2005 nr 53 poz. 477)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050530477&type=2&name=D20050477.pdf • Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. 2005 nr 53 poz. 469)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050530469&type=2&name=D20050469.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" w zakresie działania "Chów i hodowla ryb" (Dz. U. 2005 nr 48 poz. 456)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050480456&type=2&name=D20050456.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji i dla produktów mięsnych oraz innych produktów pochodzenia zwierzęcego umieszczanych na rynku (Dz. U. 2005 nr 48 poz. 455)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050480455&type=2&name=D20050455.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie warunków i trybu gromadzenia oraz przetwarzania danych dotyczących wyników badań laboratoryjnych (Dz. U. 2005 nr 48 poz. 454)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050480454&type=2&name=D20050454.pdf • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zbywania wierzytelności Agencji Rynku Rolnego (Dz. U. 2005 nr 46 poz. 436)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050460436&type=2&name=D20050436.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji i dla produktów z mięsa zwierząt łownych umieszczanych na rynku (Dz. U. 2005 nr 44 poz. 430)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050440430&type=2&name=D20050430.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" w zakresie działania "Rybacka infrastruktura portowa" (Dz. U. 2005 nr 44 poz. 429)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050440429&type=2&name=D20050429.pdf • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. 2005 nr 44 poz. 423)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050440423&type=2&name=D20050423.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji świeżego mięsa z bydła, świń, owiec, kóz i domowych zwierząt jednokopytnych, umieszczanego na rynku (Dz. U. 2005 nr 43 poz. 420)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050430420&type=2&name=D20050420.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin (Dz. U. 2005 nr 43 poz. 419)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050430419&type=2&name=D20050419.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny poszczególnych grup roślin lub gatunków (Dz. U. 2005 nr 42 poz. 410)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050420410&type=2&name=D20050410.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" w zakresie operacji "Utrata miejsca pracy na statku rybackim" (Dz. U. 2005 nr 41 poz. 391)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050410391&type=2&name=D20050391.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Instytut Maszyn Spożywczych" w Warszawie (Dz. U. 2005 nr 41 poz. 390)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050410390&type=2&name=D20050390.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie wysokości ryczałtowego wynagrodzenia, jakie przysługuje członkom Rady do Spraw Tradycyjnych i Regionalnych Nazw Produktów Rolnych i Środków Spożywczych (Dz. U. 2005 nr 41 poz. 389)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050410389&type=2&name=D20050389.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania oraz jakości materiału siewnego (Dz. U. 2005 nr 41 poz. 388)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050410388&type=2&name=D20050388.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków utrzymywania zwierząt w hodowlach zwierząt laboratoryjnych oraz w jednostkach prowadzących doświadczenia lub testy (Dz. U. 2005 nr 39 poz. 374)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050390374&type=2&name=D20050374.pdf • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa agencją płatniczą, której udziela się warunkowej akredytacji (Dz. U. 2005 nr 39 poz. 371)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050390371&type=2&name=D20050371.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać niektóre rośliny, produkty roślinne lub przedmioty przemieszczane przez strefę chronioną (Dz. U. 2005 nr 38 poz. 361)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050380361&type=2&name=D20050361.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie przeprowadzenia urzędowej kontroli roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów w celu ustanowienia i utrzymania strefy chronionej (Dz. U. 2005 nr 38 poz. 360)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050380360&type=2&name=D20050360.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie stawek opłat za przeprowadzenie granicznej kontroli fitosanitarnej (Dz. U. 2005 nr 38 poz. 359)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050380359&type=2&name=D20050359.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie stawek za dojazd do miejsca oceny, czynności związane z dokonaniem oceny, badania laboratoryjne i wydawanie świadectw jakości handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat (Dz. U. 2005 nr 38 poz. 358)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050380358&type=2&name=D20050358.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" w zakresie operacji "Przekwalifikowanie zawodowe rybaków lub podjęcie przez nich okołorybackiej działalności gospodarczej" (Dz. U. 2005 nr 38 poz. 357)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050380357&type=2&name=D20050357.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych przy przywozie i przemieszczaniu koniowatych (Dz. U. 2005 nr 37 poz. 334)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050370334&type=2&name=D20050334.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji świeżego mięsa z bydła, świń, owiec, kóz i domowych zwierząt jednokopytnych, umieszczanego na rynku (Dz. U. 2005 nr 37 poz. 333)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050370333&type=2&name=D20050333.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do niektórych gatunków zwierząt (Dz. U. 2005 nr 37 poz. 332)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050370332&type=2&name=D20050332.pdf • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie rodzajów roślin objętych płatnościami uzupełniającymi w 2005 r. (Dz. U. 2005 nr 37 poz. 327)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050370327&type=2&name=D20050327.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań utrzymywania gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej (Dz. U. 2005 nr 36 poz. 326)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050360326&type=2&name=D20050326.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Inwestycje w gospodarstwach rolnych" (Dz. U. 2005 nr 36 poz. 325)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050360325&type=2&name=D20050325.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o przyznanie pomocy finansowej na wspieranie grup producentów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. 2005 nr 36 poz. 324)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050360324&type=2&name=D20050324.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie stawek opłat za dokonanie niektórych czynności związanych z rejestracją nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. U. 2005 nr 36 poz. 323)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050360323&type=2&name=D20050323.pdf
POWIĄZANE

30 września 2020 r. weszły w życie przepisy które nakładają obowiązek prezentowa...

Rolnicy!!!! Oto imienne listy posłów, którzy bronili waszych interesów podczas g...

Krajowa Rada Drobiarstwa Izba Gospodarcza  stanowisko zespołu d/s drobiarstwa w ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę