Biometan
a_bio-expo_ptak_750śniadanie_750

Przegląd prawny - październik 2008

27 stycznia 2009

Przegląd prawny – październik 2008

Zestawienie aktów prawnych, które opublikowano w październiku 2008 rokuUkazały się:

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego (Dz. U. 2008 nr 195 poz. 1208)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20081951208&type=2&name=D20081208.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nazw i siedzib oraz ramowego statutu wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego (Dz. U. 2008 nr 195 poz. 1207)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20081951207&type=2&name=D20081207.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2008 r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy krajowej ilości referencyjnej w roku kwotowym 2008/2009 (Dz. U. 2008 nr 195 poz. 1206)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20081951206&type=2&name=D20081206.pdf • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. 2008 nr 195 poz. 1201)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20081951201&type=2&name=D20081201.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 października 2008 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (Dz. U. 2008 nr 193 poz. 1193)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20081931193&type=2&name=D20081193.pdf • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży wierzytelności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. 2008 nr 193 poz. 1189)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20081931189&type=2&name=D20081189.pdf

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 10 października 2008 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu sprawowania nadzoru nad podmiotami, które wykonują jako delegowane zadania instytucji zarządzającej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. nr 191, poz. 1175)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20081911175&type=2&name=D20081175.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie sektora akwakultury (Dz. U. 2008 nr 190 poz. 1167)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20081901167&type=2&name=D20081167.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 7 października 2008 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej (Dz. U. nr 190, poz. 1166)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20081901166&type=2&name=D20081166.pdf • Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 października 2008 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. nr 190, poz. 1160)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20081901160&type=2&name=D20081160.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym (Dz. U. 2008 nr 183 poz. 1140)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20081831140&type=2&name=D20081140.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2008 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej (Dz. U. 2008 nr 183 poz. 1139)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20081831139&type=2&name=D20081139.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2 października 2008 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć wykonywanie czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. nr 183, poz. 1138)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20081831138&type=2&name=D20081138.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań instytucji zarządzającej wykonywanych przez niektóre podmioty jako zadania delegowane oraz sposobu ich wykonywania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. 2008 nr 183 poz. 1137)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20081831137&type=2&name=D20081137.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 29 września 2008 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału siewnego (Dz. U. nr 183, poz. 1136)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20081831136&type=2&name=D20081136.pdf • Rozporządzenie Ministra Finansów z 14 października 2008 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. nr 183, poz. 1134)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20081831134&type=2&name=D20081134.pdf • Ustawa z dnia 19 września 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. 2008 nr 182 poz. 1121)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20081821121&type=2&name=D20081121.pdf • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zakresu i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych oraz społeczno-zawodowych organizacji rolników w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej (Dz. U. 2008 nr 176 poz. 1091)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20081761091&type=2&name=D20081091.pdf
POWIĄZANE

Na wznowionej sesji 30 sierpnia Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europ...

Komisja przyjęła dziś wniosek dotyczący uprawnień do połowów na Morzu Bałtyckim ...

Pytania i odpowiedzi dotyczące wniosku Komisji dotyczącego uprawnień do połowów ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)śniadanie_750_2
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę