a_bio_expo_Ptak

Przegląd prawny - sierpień 2008

27 stycznia 2009

Przegląd prawny – sierpień 2008

Zestawienie aktów prawnych, które opublikowano w sierpniu 2008 rokuUkazały się:

 • Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. 2008 nr 158 poz. 989)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20081580989&type=2&name=D20080989.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniająca oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. 2008 nr 157 poz. 987)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20081570987&type=2&name=D20080987.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na kierowanie stajnią wyścigowa, licencji na trenowanie koni, dosiadanie (powożenie) koni oraz pełnienie funkcji sędziego wyścigowego (Dz. U. 2008 nr 157 poz. 986)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20081570986&type=2&name=D20080986.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. 2008 nr 157 poz. 985)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20081570985&type=2&name=D20080985.pdf • Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zniesieniu Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej, o zmianie ustawy o Inspekcji Handlowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2008 nr 157 poz. 976)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20081570976&type=2&name=D20080976.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się grzyba Synchytrium endobioticum (Dz. U. 2008 nr 156 poz. 975)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20081560975&type=2&name=D20080975.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. 2008 nr 156 poz. 974)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20081560974&type=2&name=D20080974.pdf • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. 2008 nr 156 poz. 968)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20081560968&type=2&name=D20080968.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie współczynnika zabezpieczającego przed wypłatą płatności związanej w nadmiernej wysokości (Dz. U. 2008 nr 154 poz. 961)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20081540961&type=2&name=D20080961.pdf • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tymczasowej akredytacji jako agencji płatniczej, w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. 2008 nr 153 poz. 954)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20081530954&type=2&name=D20080954.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. 2008 nr 149 poz. 943)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20081490943&type=2&name=D20080943.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" (Dz. U. 2008 nr 149 poz. 942)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20081490942&type=2&name=D20080942.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedterminowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. 2008 nr 146 poz. 930)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20081460930&type=2&name=D20080930.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie sposobu rozliczania przez zakłady ubezpieczeń dotacji oraz zakresu i trybu składania sprawozdań (Dz. U. 2008 nr 145 poz. 921)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20081450921&type=2&name=D20080921.pdf • Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. 2008 nr 145 poz. 918)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20081450918&type=2&name=D20080918.pdf • Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2008 nr 145 poz. 916)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20081450916&type=2&name=D20080916.pdf • Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. 2008 nr 145 poz. 915)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20081450915&type=2&name=D20080915.pdf • Rozporządzenie Ministra i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów wyprowadzanych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. 2008 nr 144 poz. 910)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20081440910&type=2&name=D20080910.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 18 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin (Dz. U. 2008 nr 144 poz. 909)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20081440909&type=2&name=D20080909.pdf • Ustawa z dnia 26 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o paszach (Dz. U. 2008 nr 144 poz. 899)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20081440899&type=2&name=D20080899.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie procedur urzędowych kontroli produktów pochodzenia zwierzęcego przeprowadzanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. 2008 nr 143 poz. 895)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20081430895&type=2&name=D20080895.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy znakowaniu produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze zwierząt poddanych ubojowi w ramach krajowych programów zwalczania niektórych chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2008 nr 141 poz. 889)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20081410889&type=2&name=D20080889.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. 2008 nr 139 poz. 883)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20081390883&type=2&name=D20080883.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" (Dz. U. 2008 nr 139 poz. 882)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20081390882&type=2&name=D20080882.pdf • Ustawa z dnia 12 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników, ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych oraz ustawy o izbach rolniczych (Dz. U. 2008 nr 139 poz. 876)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20081390876&type=2&name=D20080876.pdfPOWIĄZANE

12 największych organizacji rolniczych w Polsce popiera zmianę ustawy o ochronie...

Znikniecie z rekomendacji – niebezpiecznie rozporządzenie UE. Jeszcze w tym roku...

Niebanalne imiona dla dziecka - inspiracje z różnych kultur i języków. Weź udzia...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę