aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Przegląd prawny - sierpień 2009

8 września 2009

Zestawienie aktów prawnych, które opublikowano w sierpniu 2009 rokuUkazały się:

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla jednostek organizacyjnych prowadzących szkolenia w zakresie obrotu, konfekcjonowania lub stosowania środków ochrony roślin, programów tych szkoleń oraz wzoru zaświadczenia o ukończeniu szkolenia (Dz. U. 2009 nr 141 poz. 1152)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20091411152&type=2&name=D20091152.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się grzyba Synchytrium endobioticum (Dz. U. 2009 nr 141 poz. 1151)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20091411151&type=2&name=D20091151.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin (Dz. U. 2009 nr 138 poz. 1128)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20091381128&type=2&name=D20091128.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. 2009 nr 138 poz. 1127)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20091381127&type=2&name=D20091127.pdf • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie stawek rekompensat stosowanych dla poszczególnych województw (Dz. U. 2009 nr 137 poz. 1125)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20091371125&type=2&name=D20091125.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych (Dz. U. 2009 nr 134 poz. 1106)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20091341106&type=2&name=D20091106.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. 2009 nr 133 poz. 1100)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20091331100&type=2&name=D20091100.pdf • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia od podatku rolnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego (Dz. U. 2009 nr 132 poz. 1088)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20091321088&type=2&name=D20091088.pdf • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatności niezwiązane dla producentów ziemniaków skrobiowych za rok gospodarczy 2008/2009 (Dz. U. 2009 nr 132 poz. 1085)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20091321085&type=2&name=D20091085.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału siewnego (Dz. U. 2009 nr 130 poz. 1071)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20091301071&type=2&name=D20091071.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu dokonywania wydatków związanych z realizacją programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (Dz. U. 2009 nr 129 poz. 1065)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20091291065&type=2&name=D20091065.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 - Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (Dz. U. 2009 nr 129 poz. 1064)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20091291064&type=2&name=D20091064.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. 2009 nr 129 poz. 1063)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20091291063&type=2&name=D20091063.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie wysokości pomocy do plantacji trwałych w 2009 r. (Dz. U. 2009 nr 129 poz. 1062)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20091291062&type=2&name=D20091062.pdf • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce w szkole" w roku szkolnym 2009/2010 (Dz. U. 2009 nr 129 poz. 1059)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20091291059&type=2&name=D20091059.pdf • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2009 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracowników Inspekcji Handlowej oraz trybu jej wydawania i wymiany, oraz wzorów protokołu kontroli, protokołu oględzin i protokołu rozprawy (Dz. U. 2009 nr 127 poz. 1056)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20091271056&type=2&name=D20091056.pdf • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie przekazywania sprawozdań albo informacji dotyczących pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie z wykorzystaniem aplikacji (Dz. U. 2009 nr 127 poz. 1053)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20091271053&type=2&name=D20091053.pdf • Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. (Dz. U. 2009 nr 126 poz. 1040)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20091261040&type=2&name=D20091040.pdf • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. 2009 nr 125 poz. 1038)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20091251038&type=2&name=D20091038.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lipca 2009 r. uchylające niektóre rozporządzenia w sprawie wymagań weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. 2009 nr 123 poz. 1024)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20091231024&type=2&name=D20091024.pdf • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany (Dz. U. 2009 nr 123 poz. 1021)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20091231021&type=2&name=D20091021.pdf


POWIĄZANE

Nasz czytelnik, Pan Grzegorz Jedamski, rolnik/emeryt, już w poprzedniej IX kaden...

Nastąpił przełom w reformie unijnego systemu azylowego i migracyjnego w Radzie i...

Akceptacja ustawy ustawy z dnia 29 listopada 2023 r. o zmianie ustawy o świadcze...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę