Przegląd prawny - styczeń 2005

2 stycznia 2005

Zestawienie aktów prawnych, które opublikowano w styczniu 2005 rokuUkazały się:

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o pomoc finansową na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej (Dz. U. 2005 nr 17 poz. 153)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050170153&type=2&name=D20050153.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie wzorów rejestrów prowadzonych przez wstępnie uznaną grupę i uznaną organizację producentów owoców i warzyw oraz przez zatwierdzonego przetwórcę (Dz. U. 2005 nr 17 poz. 152)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050170152&type=2&name=D20050152.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" w zakresie działania "Przeniesienie statków do krajów trzecich lub zmiana ich przeznaczenia (Dz. U. 2005 nr 17 poz. 151)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050170151&type=2&name=D20050151.pdf • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. 2005 nr 17 poz. 142)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050170142&type=2&name=D20050142.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie materiałów paszowych wprowadzanych do obrotu (Dz. U. 2005 nr 16 poz. 137)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050160137&type=2&name=D20050137.pdf • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa agencją płatniczą, której udziela się warunkowej akredytacji (Dz. U. 2005 nr 16 poz. 135)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050160135&type=2&name=D20050135.pdf • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. 2005 nr 15 poz. 124)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050150124&type=2&name=D20050124.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2005 r. w sprawie odmian winorośli przeznaczonych do uprawy w celu pozyskiwania winogron do wyrobu win gronowych (Dz. U. 2005 nr 14 poz. 121)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050140121&type=2&name=D20050121.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o pomoc finansową na działanie "wspieranie gospodarstw niskotowarowych" (Dz. U. 2005 nr 14 poz. 120)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050140120&type=2&name=D20050120.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie kategorii materiałów paszowych (Dz. U. 2005 nr 14 poz. 119)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050140119&type=2&name=D20050119.pdf • Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. 2005 nr 14 poz. 115)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050140115&type=2&name=D20050115.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji i dla produktów rybołówstwa (Dz. U. 2005 nr 13 poz. 105)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050130105&type=2&name=D20050105.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu rozdysponowania krajowej rezerwy (Dz. U. 2005 nr 13 poz. 104)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050130104&type=2&name=D20050104.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie zwalczania wścieklizny (Dz. U. 2005 nr 13 poz. 103)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050130103&type=2&name=D20050103.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać świadectwa zdrowia dla przywożonych zwierząt i produktów akwakultury (Dz. U. 2005 nr 13 poz. 102)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050130102&type=2&name=D20050102.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie pomocy finansowej oraz rodzajów dokumentów potwierdzających poniesione wydatki z tytułu przygotowania programu operacyjnego (Dz. U. 2005 nr 13 poz. 101)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050130101&type=2&name=D20050101.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte planem rozwoju obszarów wiejskich, oraz doradzania tym podmiotom (Dz. U. 2005 nr 13 poz. 100)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050130100&type=2&name=D20050100.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie wskaźników redukcji, sposobu określania wartości owoców i warzyw sprzedanych oraz okresów referencyjnych stosowanych przy określaniu wartości owoców i warzyw sprzedanych (Dz. U. 2005 nr 11 poz. 82)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050110082&type=2&name=D20050082.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 stycznia 2005 r zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn dla Przetwórstwa Płodów Rolnych" w Pleszewie (Dz. U. 2005 nr 10 poz. 77)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050100077&type=2&name=D20050077.pdf • Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. 2005 nr 10 poz. 68)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050100068&type=3&name=D20050068Lj.pdf • Ustawa z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. 2005 nr 10 poz. 64)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050100064&type=2&name=D20050064.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów (Dz. U. 2005 nr 7 poz. 55)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050070055&type=2&name=D20050055.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego (Dz. U. 2005 nr 6 poz. 49)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050060049&type=2&name=D20050049.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób ubiegających się o stanowisko dyrektora jednostki doradztwa rolniczego oraz warunków i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora tej jednostki (Dz. U. 2005 nr 6 poz. 48)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050060048&type=2&name=D20050048.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do zarodków bydła (Dz. U. 2005 nr 4 poz. 25)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050040025&type=2&name=D20050025.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia świń (Dz. U. 2005 nr 4 poz. 24)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050040024&type=2&name=D20050024.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania opakowań niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych nieprzeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta (Dz. U. 2005 nr 4 poz. 23)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050040023&type=2&name=D20050023.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" (Dz. U. 2005 nr 2 poz. 7)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050020007&type=2&name=D20050007.pdf
POWIĄZANE

Proponowane przepisy zostały opublikowane przez Rządowe Centrum Legislacji. Odno...

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk poinformował, że ...

Zmarginalizować Konfederację i odebrać im elektorat – ostatnia nadzieja dla PiS-...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę