GUS_230920_750x100_stat Claas_20.11.2020

Przegląd prawny - wrzesień 2006

7 października 2006

Zestawienie aktów prawnych, które opublikowano we wrześniu 2006 roku



Ukazały się:

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powierzenia związkom hodowców i innym podmiotom upoważnionym do prowadzenia ksiąg zwierząt hodowlanych zadań w zakresie oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt (Dz. U. 2006 nr 171 poz. 1229)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20061711229&type=2&name=D20061229.pdf



 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 września 2006 r. w sprawie upoważnienia wojewódzkich inspektorów jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych do wykonywania zadań w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych (Dz. U. 2006 nr 171 poz. 1228)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20061711228&type=2&name=D20061228.pdf



 • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2006 nr 171 poz. 1225)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20061711225&type=3&name=D20061225Lj.pdf



 • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. 2006 nr 169 poz. 1199)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20061691199&type=3&name=D20061199Lj.pdf



 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. 2006 nr 167 poz. 1188)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20061671188&type=2&name=D20061188.pdf



 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin (Dz. U. 2006 nr 167 poz. 1187)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20061671187&type=2&name=D20061187.pdf



 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie sposobu oznaczania i zabezpieczenia owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży uniemożliwiającego wprowadzenie tych owoców i warzyw do obrotu lub bezpośredniej konsumpcji (Dz. U. 2006 nr 161 poz. 1140)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20061611140&type=2&name=D20061140.pdf



 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat rejestrowych za czynności związane z wydaniem decyzji dotyczących środków ochrony roślin i substancji aktywnych oraz trybu ich uiszczania (Dz. U. 2006 nr 161 poz. 1139)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20061611139&type=2&name=D20061139.pdf



 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. 2006 nr 161 poz. 1136)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20061611136&type=2&name=D20061136.pdf



 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz. U. 2006 nr 160 poz. 1132)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20061601132&type=2&name=D20061132.pdf



 • Międzynarodowy Traktat o zasobach genetycznych roślin dla wyżywienia i rolnictwa, sporządzony w Rzymie dnia 3 listopada 2001 r. (Dz. U. 2006 nr 159 poz. 1128)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20061591128&type=2&name=D20061128.pdf



 • Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. 2006 nr 158 poz. 1124)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20061581124&type=2&name=D20061124.pdf



 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie współczynnika zabezpieczającego przed wypłatą płatności w nadmiernej wysokości (Dz. U. 2006 nr 156 poz. 1117)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20061561117&type=2&name=D20061117.pdf




POWIĄZANE

Rozszerzenie Małego ZUS Plus na większą grupę przedsiębiorców, wprowadzenie dobr...

4 listopada 2020 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował, że trwają pra...

30 września 2020 r. weszły w życie przepisy które nakładają obowiązek prezentowa...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę