Biometan
a_bio-expo_ptak_750śniadanie_750

Przegląd prawny - wrzesień 2009

6 października 2009
Zestawienie aktów prawnych, które opublikowano we wrześniu 2009 rokuUkazały się:

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, w ramach programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (Dz. U. 2009 nr 162 poz. 1292)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20091621292&type=2&name=D20091292.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania zadań instytucji zarządzającej przez samorząd województwa (Dz. U. 2009 nr 162 poz. 1291)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20091621291&type=2&name=D20091291.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 (Dz. U. 2009 nr 161 poz. 1286)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20091611286&type=2&name=D20091286.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 3 - Środki służące wspólnemu interesowi, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013" (Dz. U. 2009 nr 161 poz. 1285)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20091611285&type=2&name=D20091285.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. 2009 nr 160 poz. 1271)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20091601271&type=2&name=D20091271.pdf • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2009 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. 2009 nr 160 poz. 1269)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20091601269&type=2&name=D20091269.pdf • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych (Dz. U. 2009 nr 160 poz. 1266)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20091601266&type=2&name=D20091266.pdf • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację przedsięwzięć wydawniczych promujących eksport lub sprzedaż na Jednolitym Rynku Europejskim (Dz. U. 2009 nr 160 poz. 1265)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20091601265&type=2&name=D20091265.pdf • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim (Dz. U. 2009 nr 160 poz. 1264)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20091601264&type=2&name=D20091264.pdf • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację branżowych projektów promocyjnych w zakresie eksportu lub sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim (Dz. U. 2009 nr 160 poz. 1263)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20091601263&type=2&name=D20091263.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 września 2009 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków komisji zarządzających funduszy promocji produktów rolno-spożywczych oraz sposobu ich wyboru (Dz. U. 2009 nr 159 poz. 1259)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20091591259&type=2&name=D20091259.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. 2009 nr 159 poz. 1258)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20091591258&type=2&name=D20091258.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. 2009 nr 159 poz. 1257)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20091591257&type=2&name=D20091257.pdf • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2009 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatności niezwiązane za 2009 r. (Dz. U. 2009 nr 159 poz. 1256)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20091591256&type=2&name=D20091256.pdf • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2009 r. w sprawie maksymalnej stawki płatności związanej dla producentów surowca tytoniowego za 2009 r. (Dz. U. 2009 nr 159 poz. 1255)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20091591255&type=2&name=D20091255.pdf • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Rynku Rolnego akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (Dz. U. 2009 nr 156 poz. 1238)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20091561238&type=2&name=D20091238.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych, na których może być dokonywana kontrola graniczna pasz i pasz leczniczych (Dz. U. 2009 nr 147 poz. 1195)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20091471195&type=2&name=D20091195.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii (Dz. U. 2009 nr 147 poz. 1194)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20091471194&type=2&name=D20091194.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 2 - Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (Dz. U. 2009 nr 147 poz. 1193)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20091471193&type=2&name=D20091193.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2009 r. w sprawie podziału środków finansowych na realizację programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" na lata 2007-2013 (Dz. U. 2009 nr 147 poz. 1192)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20091471192&type=2&name=D20091192.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania przez instytucję zarządzającą kontroli w odniesieniu do instytucji pośredniczących oraz operacji realizowanych w ramach programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (Dz. U. 2009 nr 147 poz. 1191)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20091471191&type=2&name=D20091191.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie ilości długiego włókna lnianego, które przenosi się z krajowej gwarantowanej ilości długiego włókna lnianego do krajowej gwarantowanej ilości krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego za rok gospodarczy 2007/2008 (Dz. U. 2009 nr 146 poz. 1187)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20091461187&type=2&name=D20091187.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie współczynnika średniej wydajności długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego oraz włókna konopi z 1 ha upraw lnu i konopi włóknistych za rok gospodarczy 2007/2008 (Dz. U. 2009 nr 146 poz. 1186)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20091461186&type=2&name=D20091186.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania sprawozdań oraz trybu i zakresu rozliczeń w ramach programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (Dz. U. 2009 nr 142 poz. 1163)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20091421163&type=2&name=D20091163.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej oraz metod analiz kazein spożywczych i kazeinianów spożywczych (Dz. U. 2009 nr 142 poz. 1162)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20091421162&type=2&name=D20091162.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz. U. 2009 nr 142 poz. 1161)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20091421161&type=2&name=D20091161.pdf

POWIĄZANE

Na wznowionej sesji 30 sierpnia Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europ...

Komisja przyjęła dziś wniosek dotyczący uprawnień do połowów na Morzu Bałtyckim ...

Pytania i odpowiedzi dotyczące wniosku Komisji dotyczącego uprawnień do połowów ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)śniadanie_750_2
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę