Biometan
a_bio-expo_ptak_750śniadanie_750

Bezpieczna żywność, środowisko chronione i jakość zarządzania – w Zintegrowanym Systemie Zarządzania.

12 marca 2007
WR-SRH SA Bronisze jako pierwszy w Polsce rynek hurtowy otrzymał certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania w oparciu o wymagania 3 norm ( ISO 9001 - zarządzania jakością, ISO 14001 - zarządzania środowiskiem i  DS. 3027 E:2002 - bezpieczeństwa żywności).
Ponad 100 najemców powierzchni handlowych odebrało certyfikaty systemu HACCP – bezpieczeństwa żywności. Zapewnienie bezpiecznego obrotu żywnością jest jednym z priorytetowych działań Rynku Hurtowego Bronisze.


Stu dziewięciu producentów i handlowców Rynku Hurtowego Bronisze legitymuje się certyfikatem bezpiecznego obrotu żywnością. Świadectwo ważne jest do końca października 2009 roku.
W tym czasie firmy będą oceniane przez audytorów, zgodnie z wymaganiami normy. Audytorzy będą musieli przeprowadzać okresowe kontrole.
Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej wdrożenie systemu HACCP stało się konieczne dla wszystkich firm zajmujących się produkcją i dystrybucją żywności.
Wprowadzenie zasad bezpieczeństwa żywności ma na celu eliminowanie i przeciwdziałanie potencjalnym zagrożeniom, które mogą występować zarówno w procesie produkcji jak i dystrybucji żywności.

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) to system  zabezpieczeń,  które  mają zapobiegać wystąpieniu zagrożenia. W procesach przyjętych na podstawie opracowań merytorycznych dbałość o bezpieczeństwo żywności przejawia się w niedopuszczeniu do pojawienia się zagrożenia. Nie chodzi tu bowiem o usuwanie skutków, ale wykrycie i eliminowanie potencjalnych niebezpieczeństw.
Elementami bezpieczeństwa żywności  są m.in. :
GMP (Good Manufacturing Practice) – Dobra Praktyka Produkcyjna
GHP (Good Higiene Practice) - Dobra Praktyka Higieniczna
Podstawowym dokumentem, w którym podane są zasady HACCP jest Codex Alimentarius (Kodeks Żywnościowy).

Dokumentacja HACCP została przygotowana w oparciu o zasady  GMP - Dobra Praktyka Produkcyjna  i GHP - Dobra Praktyka Higieniczna. Obejmuje ona analizę zagrożeń, plan HACCP oraz procedury systemu.

Zaangażowanie Rynku w prace związane z otrzymaniem przez najemców świadectw potwierdzających bezpieczny obrót żywnością, znacznie obniża koszty ponoszone przez firmy, bowiem część wydatków przyjął na siebie Rynek Hurtowy Bronisze. Dzięki wdrożeniu systemu HACCP  wzrosła konkurencyjność najemców z Bronisz w stosunku do  handlowców z podobnych obiektów na terenie Polski.

Wartym podkreślenia jest fakt, że w związku z wymaganiami HACCP Rynek Hurtowy Bronisze wybudował oddzielne budynki do handlu kiszoną kapustą i kwaszonymi ogórkami. W tych pomieszczeniach spełnione są specyficzne warunki higieniczno - sanitarne wymagane dla tej grupy produktów.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W UE podstawą do wdrożenia systemu HACCP jest Dyrektywa Rady 93/43/EEC z 14 czerwca 1993 w sprawie higieny środków spożywczych.
Początek stosowania HACCP w UE to lata siedemdziesiąte ubiegłego stulecia. W styczniu 2000 roku opublikowano Białą księgę, w której określono strategie Unii Europejskiej w zakresie Bezpieczeństwa żywności, priorytety stanowienia prawa i harmonizacji realizacji.
System HACCP opiera się na siedmiu podstawowych zasadach (etapach)  począwszy od analizy potencjalnych zagrożeń, a skończywszy na opracowaniu systemu dokumentacji zawierającej wszystkie procedury i zapisy odpowiednie dla wymienionych  zasad i ich stosowania.
Gwoli uściślenia należy dodać, że etap I został rozszerzony, bowiem nie dla wszystkich był zrozumiały, stąd dziś mówimy o 12 etapach systemu HACCP, z których 6 jest etapami przygotowawczymi.

Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA Bronisze dysponuje kapitałem akcyjnym w wysokości 120 milionów złotych, a wartość rynkowa obiektu to 260 milionów złotych. Większościowym udziałowcem jest Skarb Państwa (59,3%), producenci i przedsiębiorcy mają 22,5% akcji. Ponad 850 osób fizycznych i prawnych jest akcjonariuszami.
Budowę Rynku rozpoczęto we wrześniu 1997 roku, otwarcie nastąpiło w maju 1999 roku. Koszty budowy wyniosły 57 milionów dolarów.
Umowy najmu ma około 600 najemców oferujących owoce, warzywa, kwiaty i artykuły spożywcze. Powierzchnia zabudowana to 35 hektarów z możliwością rozbudowy. Rocznie na teren rynku wjeżdża około 1,5 miliona samochodów.
Szacuje się, że roczna sprzedaż owoców i warzyw w Broniszach to ponad 1 milion ton. Przychód za 2006 rok wyniósł 38 milionów złotych, a zysk z działalności operacyjnej 14 milionów złotych.

POWIĄZANE

W dobiegającym końca tygodniu ropa naftowa i dolar rosły w tym samym czasie, co ...

Państwowy nabywca zboża z Bangladeszu ogłosił międzynarodowy przetarg na zakup 5...

Pszenica w Chicago wzrosła w poniedziałek z powodu obaw o suszę w kluczowych eks...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)śniadanie_750_2
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę