300 tys. zł na rolnika

16 sierpnia 2004

Rolnicy złożyli 11 tys. 105 wniosków o przyznanie renty strukturalnej w zamian za przekazanie ziemi. Wnioski o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych w ramach unijnych środków będzie można składać od poniedziałku. Maksymalna wysokość pomocy dla jednego rolnika nie może przekroczyć 300 tys. złotych.

Zainteresowanie tą formą pomocy nie jest już tak duże, jak w pierwszych dniach. O ile w pierwszych dniach biura przyjmowały nawet po 2 tys. wniosków, obecnie ich liczba ustabilizowała się na poziomie 500 wniosków dziennie. Najwięcej wniosków wpłynęło z woj. mazowieckiego - ponad 2 tys. Dużo chętnych było także w woj. podlaskim (ponad 1,5 tys.), łódzkim (ok. 1,5 tys.) i kujawsko-pomorskim (1,2 tys). Zdecydowanie najmniej rolników wyraziło chęć zamiany ziemi na rentę w woj. lubuskim (98) oraz śląskim (168). "Najprostszą jest sprawą, gdy rolnicy mają uregulowaną sytuację własnościową i chcą przekazać ziemię dzieciom" - powiedziała rzecznik. Jej zdaniem, rolnicy powinni przekalkulować, czy opłaca się przekazanie ziemi, gdyż w niedługim czasie zostanie uruchomionych sporo środków pomocowych. Musiał także zwróciła uwagę, że rolnik powinien sprawdzić, czy po 10 letnim okresie otrzymywania renty strukturalnej będzie mógł automatycznie przejść na emeryturę. Rzecznik zauważyła, że wielu rolników składa niekompletne wnioski. Agencja je przyjmuje, ale w ciągu 40 dni rolnik musi je uzupełnić. Po kompletnym uzupełnieniu dokumentów, Agencja ma 40 dni na wydanie decyzji o tym, czy rolnikowi przysługuje renta. Od momentu wydania postanowienia o przyznaniu renty, rolnik ma 6 miesięcy na przekazanie gospodarstwa i zaprzestanie działalności rolniczej. Dopiero po dokonaniu tych formalności, od tego miesiąca otrzyma rentę strukturalną. A więc do wypłacania pierwszych rent może upłynąć nawet pół roku - zaznaczyła Musiał. O renty strukturalne mogą ubiegać się rolnicy, którzy ukończyli 55 lat. (Wiek ten jest taki sam dla mężczyzn i dla kobiet.) Warunkiem uzyskania renty jest prowadzenie gospodarstwa rolnego przez 10 lat, ubezpieczenie w KRUS (w okresie 5 lat) oraz przekazanie gospodarstwa. A gospodarstwo musi mieć co najmniej 1 ha powierzchni. Na finansowanie rent na lata 2004-2006 zaplanowano środki w wysokości 640 mln euro. Kwota ta, według szacunku resortu rolnictwa, wystarczą na wypłaty rent dla 70 tys. rolników.

Wnioski o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych w ramach unijnych środków pomocowych będzie można składać od poniedziałku, 16 sierpnia br., w oddziałach regionalnych Agencji restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - poinformowała w piątek rzecznik ARiMR Iwona Musiał. Dofinansowanie realizowane będzie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO). Obejmować ma projekty, które przyczyniają się do poprawy konkurencyjności gospodarstw rolnych przez wzrost jakości i ilości produkcji rolnej przy zachowaniu wymogów w zakresie ochrony środowiska i warunków utrzymania zwierząt. Rzecznik wyjaśniła, że jest to kontynuacja programu przedakcesyjnego SAPARD. "To wsparcie finansowe jest przeznaczone dla rolników i przetwórców, aby mogli oni konkurować ze swoimi produktami na rynku europejskim". Na to działanie przeznaczone zostanie 604 mln euro (z czego 325 mln euro z unijnego budżetu) na lata 2004-2006. Pomoc będzie udzielana w formie refundacji części poniesionych przez beneficjenta kosztów kwalifikowanych w wysokości od 50 proc. W przypadku, gdy beneficjent jest młodym rolnikiem, refundacja może dotyczyć 55 proc. kosztów. Jeżeli modernizowane gospodarstwo jest położone na terenach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, przysługuje zwrot kosztów do 60 proc., natomiast młodym rolnikom gospodarującym na takich terenach - do wysokości 65 proc. Za młodego rolnika, uznaje się osobę, która rozpoczęła samodzielnie gospodarowanie nie wcześniej niż w ciągu 5 lat przed datą przyznania pomocy oraz w chwili rozpoczęcia samodzielnej działalności nie przekroczyła 40 lat. Maksymalna wysokość pomocy dla jednego rolnika nie może przekroczyć 300 tys. złotych. Pomocą finansową mogą zostać objęte koszty np. budowy budynków gospodarczych lub ich modernizacji, zakupu lub instalacji maszyn oraz urządzeń do produkcji rolniczej, zakupu gruntów rolnych, zakupu budynków inwentarskich, zakładania sadów lub plantacji wieloletnich, wyposażania pastwisk, zakupu stada podstawowego zwierząt hodowlanych itd.


POWIĄZANE

W dniu 9 czerwca 2022 r., Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych realizucjąc wniose...

W czwartek w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się organizowana przez Funda...

Inflacja w maju przyspieszyła do tempa najszybszego od przeszło 24 lat. Dwie głó...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę