Formularze

21 stycznia 2004

Formularz PIT-36

Formularz PIT-37

Załącznik PIT/O

Załącznik PIT/D

Załącznik PIT/D

Ściągnij załącznik PIT/D 
Pobierz program do rozliczenia PITu '2003

Załącznik PIT/D przeznaczony jest dla podatników, którzy w zeznaniu podatkowym za 2003 r. dokonują odliczeń z tytułu wydatków poniesionych:

1. na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) mieszkaniowego - szerzej o tym odliczeniu w opisie do części B.1 załącznika,

2. na kontynuację inwestycji rozpoczętych w latach poprzednich, z tytułu których - w tych latach - korzystali z odliczeń od dochodu, przychodu lub podatku. Do inwestycji tych zalicza się:

  • budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego, z przeznaczeniem znajdujących się w nim lokali mieszkalnych na wynajem, bądź kontynuację wydatków na zakup działki pod budowę tego budynku lub udziału we współwłasności tej działki,
  • zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego,
  • budowę budynku mieszkalnego,
  • wkład budowlany lub mieszkaniowy wniesiony do spółdzielni mieszkaniowej,
  • zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej,
  • nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne,
  • przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne,
  • wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu,
  • systematyczne gromadzenie oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową,

3. na spłatę wraz z odsetkami kredytu bankowego lub pożyczki z zakładu pracy, przeznaczonych na wydatki poniesione w latach 1992-1993 na budowę budynku wielorodzinnego z lokalami na wynajem oraz na własne cele mieszkaniowe,

4. na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie tytułu prawnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, utworzonych na podstawie odrębnych przepisów,

5. w latach ubiegłych na cele mieszkaniowe, jeżeli wydatki te nie znalazły pokrycia odpowiednio w dochodzie (przychodzie) lub podatku za te lata.

Małżonkowie rozliczający się indywidualnie oraz małżonkowie wnoszący o łączne opodatkowanie dochodów, jeżeli dokonują odliczeń z tytułu wydatków mieszkaniowych, składają jeden załącznik PIT/D. Zasada ta nie dotyczy małżonków, w stosunku do których sąd orzekł separację. Formularz ten należy dołączyć do zeznania składanego przez jednego z małżonków (PIT-28, PIT-36, PIT-37), bądź do wspólnego zeznania małżonków (PIT-36 lub PIT-37).

Podatnicy, którzy w zeznaniu podatkowym za 2003 r. dokonują odliczeń wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) mieszkaniowego wraz z załącznikiem PIT/D składają oświadczenie PIT-2K. Oświadczenie PIT-2K należy dołączyć do tego samego zeznania, przy którym został złożony załącznik PIT/D.

Ściągnij załącznik PIT/D 
Pobierz program do rozliczenia PITu '2003


POWIĄZANE

Projekt nowelizacji prawa górniczego posłów Prawa i Sprawiedliwości może pozbawi...

1.10.2019 r. upłynął wyznaczony przez Europejski Urząd Patentowy termin kończący...

Na pracę bez ograniczeń we wszystkich krajach Unii Europejskiej trzeba będzie je...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę