aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1
aaaaaaaaKongres Mięsny

Korzystniejsze zasady wsparcia na działalność pozarolniczą dla poszkodowanych

3 grudnia 2015
Nowe-korzystniejsze zasady wsparcia na działalność pozarolniczą dla gospodarstw poszkodowanych przez powodzie i osunięcia ziemi
Obok prac nad uruchomieniem nowej formy pomocy dla rolników poszkodowanych przez powodzie którym będzie nowe działanie o nazwie: "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" objętego PROW na lata 2007-2013, minister rolnictwa Marek Sawicki wprowadził już dla nich korzystniejsze zasady i ułatwienia w otrzymaniu wsparcia z działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej". Będzie to możliwe dzięki podpisanej 7 września przez ministra nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach tego działania. Zmiana polega na tym, że wnioskodawcy, w których gospodarstwach odnotowano zniszczenia spowodowane powodziami lub osunięciami ziemi, mogą ubiegać się o podwyższony z 50% do 80% poziom dofinansowania na realizację operacji związanej z prowadzeniem działalności nierolniczej. Bez zmian pozostaje przy tym maksymalna kwota jaką można uzyskać na wsparcie takiej działalności finansowanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, która dla jednego beneficjenta wynosi 100 tys. złotych w całym okresie realizacji tego Programu.

Z wyższego poziomu dofinansowania będą mogli skorzystać rolnicy ich małżonkowie i domownicy, gdy łączna wartość szkód w budynkach, budowlach, maszynach, urządzeniach służących do produkcji rolnej, sadach lub plantacjach wieloletnich, stadach podstawowych zwierząt gospodarskich jest nie mniejsza niż 10 000 zł oraz jeśli wysokość szkody w uprawach rolnych i zwierzętach gospodarskich wynosi powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda. Te dwa warunki muszą być spełnione łącznie, aby możliwe było przyznanie podwyższonego do 80% poziomu pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej".
Potwierdzeniem wystąpienia zniszczeń w gospodarstwie, jest dostarczenie opinii wojewody, wskazującej wysokość szkód, powstałych w wyniku powodzi lub osunięcia ziemi, oszacowanych przez komisję powołaną przez właściwego wojewodę.

Nabór wniosków o wsparcie z działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" rozpoczął się 24 sierpnia br. i część rolników, których gospodarstwa zostały zniszczone przez tego typu klęski żywiołowe złożyła już wnioski o przyznanie pomocy do ARiMR. W takich przypadkach będą oni musieli dostarczyć do "swojego" oddziału regionalnego informację o wystąpieniu zdarzenia wraz z opinią wojewody. W przypadku gdy wnioskodawca nie posiada jeszcze takiej opinii, możliwe będzie dostarczenie tego dokumentu w terminie późniejszym. Na poinformowanie "swojego" oddziału regionalnego o wystąpieniu zniszczeń wywołanych powodziami i osunięciami ziemi, wnioskodawcy mają do 60 dni, od momentu wejścia w życie przepisów znowelizowanego rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej".


POWIĄZANE

Komisja Europejska przyjęła wczoraj wniosek określający nowe wspólne rozwiązanie...

Rząd Ukrainy wprowadził zmiany w procedurze weryfikacji eksporterów rolnych w st...

Sądy wciąż będą puchnąć od nowych spraw. Wzrost rdr. będzie nawet 30-proc. W 202...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę