FestiwalZupSwiata_250817
CTR_80917

Kredyt na zakup gruntów rolnych

19 czerwca 2002

Kredyt przeznaczony jest na zakup gruntów rolnych celem utworzenia nowego gospodarstwa rolnego o powierzchni nie mniejszej od średniej w danym województwie wg danych GUS, lub powiększenia gospodarstwa rolnego do powierzchni nie mniejszej od średniej w danym województwie wg danych GUS. Przy ustalaniu powierzchni gospodarstwa rolnego należy brać pod uwagę wyłącznie powierzchnię gruntów stanowiących własność podmiotu wnioskującego o kredyt. W przypadku zakupu gruntów rolnych w celu utworzenia lub powiększenia gospodarstwa, które prowadzić będzie działy specjalne produkcji rolnej lub rybołówstwo i rybactwo, jego powierzchnia może być mniejsza od średniej w danym województwie.

Z kredytowania wyłączone są m. in.: zakup tej części gruntu, która spowoduje przekroczenie powierzchni gospodarstwa rolnego ponad 100 ha przeliczeniowych gruntów rolnych, zakup gruntów rolnych, które były już przedmiotem obrotu z zastosowaniem preferencji państwowych, refundacja nakładów poniesionych przed datą podpisania umowy kredytu, zakup gruntów pomiędzy rolnikiem a następcą związany z ubieganiem się o emeryturę (rentę) rolniczą w pełnej wysokości lub powodujący podział istniejącego gospodarstwa rolnego.

O kredyt mogą ubiegać się osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem emerytów i rencistów, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Kwota kredytu nie może przekroczyć 2 mln zł na gospodarstwo rolne oraz poziomu średnich cen rynkowych gruntów w danym województwie ustalonych przez GUS. Minimalny udział środków własnych kredytobiorcy wynosi 20% wartości przedsięwzięcia.

Okres kredytowania nie może przekroczyć 15 lat, w tym karencja w spłacie kapitału nie może być dłuższa niż 2 lata.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne. Obecnie oprocentowanie płacone przez kredytobiorcę wynosi 3,00% w skali roku.

Procedura ubiegania się o kredyt:

  • przygotowanie planu przedsięwzięcia,
  • uzyskanie pozytywnej opinii ośrodka doradztwa rolniczego właściwego dla miejsca realizacji przedsięwzięcia,
  • złożenie w Banku współpracującym z ARiMR wniosku o kredyt wraz z planem przedsięwzięcia, opinią ODR i innymi dokumentami wymaganymi przez Bank.
Źródło: www.arimr.gov.pl

POWIĄZANE

Do 24 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przy...

Ponad 25 mld euro ma wynieść w tym roku wartość eksportu polskiej żywności - mów...

Grupa Azoty kosztem 320 mln zł uruchomiła nową Wytwórnię Poliamidów II w Zakłada...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę