Biometan
a_bio-expo_ptak_750śniadanie_750

Kredyt w ramach ''Branżowego programu mleczarskiego'' (BR/15)

19 czerwca 2002

Kredyt przeznaczony jest na realizację przedsięwzięć polegających na zakupie krów i jałowic hodowlanych posiadających świadectwo pochodzenia zgodnie z obowiązującą dokumentacją hodowlaną, zakupie i montażu dojarek, stacji udojowych i urządzeń chłodniczych, zakupie urządzeń do zbioru i przygotowania pasz dla bydła w tym: ciągnika, silosokombajnu, kombajnu zbożowego, kombajnu buraczanego, zakupie deszczowni do nawadniania łąk, pastwisk i pól, modernizacji obór poprzez m.in. tworzenie nowych stanowisk dla krów, zakupie i montażu urządzeń do zadawania pasz, pojenia, agregatu podciśnieniowego, agregatu chłodzącego, agregatu prądotwórczego, wentylacji oraz urządzeń do usuwania obornika, budowie zbiorników na gnojowicę wraz z kanałami pod oborą, budowie płyty gnojowej ze zbiornikiem na gnojówkę do odcieku, zakupie lub budowie biogazowni, zakupie i montażu urządzeń, budowie obiektów służących do zasilania w wodę i uzdatniania wody w obrębie gospodarstwa rolnego, zakupie maszyn i urządzeń do gospodarki odchodami zwierzęcymi, rozbudowie i budowie obór wraz z infrastrukturą.

Z kredytowania wyłączone są m. in.: zakup maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych, które zostały wyprodukowane wcześniej niż trzy lata przed datą zakupu lub były już przedmiotem obrotu z zastosowaniem preferencji państwowych, refundacja nakładów poniesionych przed datą podpisania umowy kredytu, finansowanie kosztów dokumentacji projektowej.

Podmioty realizujące przedsięwzięcia w gospodarstwach rolnych produkujących mleko krowie zobowiązane są do:

  • sporządzenia planu przedsięwzięcia zawierającego m. in. wiarygodny program rozwoju gospodarstwa doprowadzający do uzyskania certyfikatu (licencji) sanitarno-weterynaryjnego, uprawniającego do produkcji i sprzedaży mleka, najpóźniej do końca 2003 r., pozytywnie zaopiniowanego przez Inspekcję Weterynaryjną a następnie realizowanego w oparciu o kredyt z dopłatą do oprocentowania ARiMR,
  • prowadzenia rachunkowości rolnej od dnia 1 stycznia następnego roku po otrzymaniu kredytu do końca okresu kredytowania,
  • uczestniczenia w szkoleniu z zakresu prowadzenia rachunkowości rolnej, które zorganizuje Ośrodek Doradztwa Rolniczego, zwany dalej ODR, właściwy dla miejsca realizacji przedsięwzięcia. Z uczestnictwa w szkoleniu zwolnieni są rolnicy, którzy ukończyli szkołę rolniczą, w której rachunkowość rolna była przedmiotem obowiązkowym prowadzenia oceny wartości użytkowej bydła,
  • zawarcia umów długoterminowych z podmiotem przetwarzającym mleko lub z podmiotem prowadzącym wyłącznie skup mleka na okres realizacji programu, ale nie krócej niż 5 lat.


O kredyt mogą ubiegać się osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem emerytów i rencistów, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Kwota kredytu nie może przekroczyć 80% wartości nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne, nie więcej jednak niż 2 mln zł.

Okres kredytowania nie może przekroczyć 8 lat, w tym karencja w spłacie kapitału nie może być dłuższa niż 3 lata.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne. Obecnie oprocentowanie płacone przez kredytobiorcę wynosi od 3,45% do 3,75% w skali roku.

Procedura ubiegania się o kredyt:

  • przygotowanie planu przedsięwzięcia,
  • uzyskanie pozytywnej opinii ośrodka doradztwa rolniczego właściwego dla miejsca realizacji przedsięwzięcia,
  • złożenie w Banku współpracującym z ARiMR wniosku o kredyt wraz z planem przedsięwzięcia, opinią ODR i innymi dokumentami właściwymi dla programu branżowego lub wymaganymi przez Bank.
Źródło: www.arimr.gov.pl

POWIĄZANE

Na wznowionej sesji 30 sierpnia Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europ...

Komisja przyjęła dziś wniosek dotyczący uprawnień do połowów na Morzu Bałtyckim ...

Pytania i odpowiedzi dotyczące wniosku Komisji dotyczącego uprawnień do połowów ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)śniadanie_750_2
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę