a_konopie_targi_2023
EUROPEJSKIE FORUM ROLNICZE 750

Rok 2005 powinien być rokiem inwestycji

3 stycznia 2005

Według wicepremiera Jerzego Hausnera, maksymalny ostateczny efekt planu oszczędności wyniesie zapewne około 40 mld zł, czyli 75 proc. z planowanych na 2004-2007 rok 54 mld zł oszczędności.

Przekroczyliśmy już 50 proc. realizacji planu, ale patrząc realnie na to, co jest możliwe jeszcze do przeprowadzenia, myślę, że maksymalnie możemy osiągnąć wskaźnik 75 proc., czyli około 40 mld zł. Ale gdyby okazało się, że to nie będzie 75 proc., ale 2/3 to ten poziom też będzie zadowalający powiedział PAP w czwartkowym wywiadzie Hausner.

Wicepremier poinformował, że deficyt budżetowy na koniec 2004 roku może wynieść 40 mld zł wobec planowanych 45,3 mld zł, a dzięki wdrażaniu planu oszczędności wciąż możliwe jest obniżenie deficytu poniżej 3 proc. w 2007 roku, aby spełnić jedno z kryteriów z Maastricht.

Prawdopodobne jest zejście do 3 proc. deficytu w 2007 roku, choć to nie jest przesądzone. Ale cel był jasno postawiony i było nim właśnie spełnienie kryteriów z Maastricht w 2007 roku. Jesteśmy na tej ścieżce powiedział Hausner.

Przygotowany przez wicepremiera Hausnera plan oszczędności wydatków budżetowych na lata 2004-2007 miał przynieść 54 mld zł oszczędności, czyli 5,5 proc. PKB. Parlament nie zakończył jeszcze prac nad czterema ustawami z całego pakietu. Sejm odrzucił niedawno dwie ustawy z planu oszczędnościowego, różnicującą składki na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców oraz dotyczącą zmian zasad łączenia zarobkowania i pobierania rent i emerytur.

Rząd jednak przedstawił nowe wersje odrzuconych ustaw, szacując oszczędności na kwotę łącznie 886,8 mln zł. Według Hausnera, dwie skorygowane przez rząd ustawy mają większe szanse powodzenia niż ustawy dotyczące KRUS i PFRON. Rząd przedstawił także reformę ubezpieczeń społecznych rolników i nowelizację zasad zatrudniania niepełnosprawnych. Projektami zajmuje się obecnie Sejm.

Istotną regulacją przynoszącą budżetowi oszczędności, około 1 mld zł rocznie, jest właśnie ustawa o KRUS. Różnicuje ona m.in. wysokości składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla rolników. Dodatkowo parlament pracuje nad ustawą o wspieraniu zatrudnienia oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Efekt finansowy tych rozwiązań to 513 mln zł. Hausner poinformował także, że na razie zostały zawieszone prace nad zmianami stawek podatku VAT.

Żaden premier, nawet Marek Belka dobrze rozumiejący procesy ekonomiczne i przekonany o pozytywnych aspektach zmiany stawek VAT, nie będzie wprowadzał do parlamentu projektów, które nie mają szans poparcia powiedział wicepremier.

Cel strategiczny planu oszczędności osiągnięty

Zdaniem wicepremiera, cel strategiczny planu oszczędności jakim było spowolnienie narastania długu publicznego i uniknięcie przekroczenia poziomu 60 proc. długu do PKB został osiągnięty.

Ten plan miał zapobiec przekraczaniu kolejnych progów ostrożnościowych. Nieuchronne wydawało się bowiem przekroczenie w 2006 roku relacji 60 proc. długu do PKB, ale istniała groźba, że to może nastąpić już w 2005 roku powiedział Hausner. Na koniec 2003 roku dług publiczny wyniósł 51,3 proc. PKB.

Jest pewne, że po 2004 roku relacja długu do PKB będzie nie gorsza niż po 2003 roku, a wysoce prawdopodobne jest, że w 2005 roku nie przekroczymy 55 proc. –  powiedział Hausner. Nawet jak ktoś powie, że dług wciąż będzie narastał, to nie będzie już "efektu kuli śniegowej" i niekontrolowanego narastania długu. A jeżeli polska gospodarka pozostanie na ścieżce szybkiego wzrostu to przy utrzymaniu tej linii polityki gospodarczej możemy definitywnie cofnąć się poniżej 50 proc. długu do PKB – powiedział wicepremier. Ta ekipa nie zakończy programu naprawy finansów publicznych, ale program jest na tyle zaawansowany, że następny rząd będzie mógł kontynuować program bez podejmowania bardzo radykalnych działań dodał.

Rok 2005 powinien być rokiem inwestycji

Według wicepremiera Jerzego Hausnera, 2005 roku będzie rokiem przyspieszenia dynamiki inwestycji i popytu wewnętrznego, a mniejszą rolę będzie odgrywał eksport.

W 2005 roku będziemy obserwowali inne proporcje między czynnikami determinującymi wzrost gospodarczy. Spadnie rola eksportu, a wzrośnie wyraźnie waga inwestycji. Większą rolę powinien odgrywać popyt wewnętrzny, w tym konsumpcyjny, także w wyniku realnego wzrostu płac powiedział wicepremier. Moim faworytem muszą być inwestycje i choć obecnie mamy do czynienia z przyspieszeniem dynamiki inwestycji, to nie jest to jeszcze zadawalający poziom dodał.

W III kwartale 2004 roku raportowany przez GUS wzrost inwestycji wyniósł 4,1 proc.

Przyszły rok będzie rokiem ożywienia inwestycyjnego i w tym upatruję czynnika pozwalającego ze spokojem przyjmować założenia, że wzrost gospodarczy wyniesie przynajmniej 5 proc. –  powiedział Hausner. Wicepremier podtrzymał prognozę, według której na koniec 2005 roku stopa bezrobocia obniży się do poniżej 17 proc. z 18,9 proc. prognozowanych na koniec 2004 roku.

Patrząc na dane po połowie grudnia podtrzymuję prognozę poniżej 3 mln osób na koniec 2004 roku, co przekłada się na stopę bezrobocia na poziomie 18,9 proc. To wydaje się bardzo realistyczne, a jeśli się pomylę to może to być 19 proc. i niewiele powyżej 3 mln bezrobotnych. Jednak po połowie grudnia 2004 roku jest zdecydowanie lepiej niż po połowie grudnia 2003 roku –  powiedział Hausner. Podtrzymuję też swoją prognozę zakładającą spadek liczby bezrobotnych w 2005 roku o 400 tys. osób do poniżej 2,6 mln osób i stopy bezrobocia do poniżej 17 proc. –  dodał.

Zdaniem Hausnera, w 2005 roku inflacja po przejściowym wzroście w I kwartale do około 5 proc. znajdzie się potem blisko celu inflacyjnego, czyli 2,5 proc. Problemem będzie pierwszy kwartał. Jednak od II kwartału rok 2005 będzie rokiem obniżenia się poziomu inflacji i dlatego cel 2,5 proc. jest realistyczny, możliwy do osiągnięcia w połowie roku powiedział wicepremier.


POWIĄZANE

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy Weterynarii „Bezpieczeństwo Żywności i Zdr...

W zeszłym miesiącu, Sejm RP przegłosował ustawę o fundacji rodzinnej po poprawka...

Dla ułatwienia osobom zainteresowanym pogłębieniem wiedzy w zakresie rzetelności...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę