aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

2 września 2003

z dnia 12 maja 2003 r.

w sprawie metod analiz wyrobów winiarskich do celów urzędowej kontroli pod względem jakości handlowej

Na podstawie art. 29 pkt 2 ustawy z dnia 25 lipca 2001 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich oraz obrocie tymi wyrobami (Dz. U. Nr 128, poz. 1401) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Analizę aromatyzowanych napojów winiarskich i wyrobów winiarskich gronowych pod względem jakości handlowej przeprowadza się, stosując nie mniej niż jedną z następujących metod do:

1) oznaczania gęstości i ciężaru właściwego w temperaturze 20°C - określoną w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) refraktometrycznego oznaczania zawartości cukrów w moszczach gronowych i zagęszczonych moszczach gronowych - określoną w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
3) oznaczania zawartości alkoholu w procentach objętościowych - określoną w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
4) oznaczania zawartości ekstraktu całkowitego (suchej masy ogółem) - określoną w załączniku nr 4 do rozporządzenia;
5) oznaczania zawartości cukrów redukujących - określoną w załączniku nr 5 do rozporządzenia;
6) oznaczania zawartości sacharozy - określoną w załączniku nr 6 do rozporządzenia;
7) oznaczania zawartości glukozy i fruktozy - określoną w załączniku nr 7 do rozporządzenia;
8) wykrywania wzbogacania moszczy gronowych, zagęszczonych moszczy gronowych i win metodą magnetycznego rezonansu jądrowego deuteru (SNIF-NMR/RMN-FINS) - określoną w załączniku nr 8 do rozporządzenia;
9) oznaczania zawartości popiołu - określoną w załączniku nr 9 do rozporządzenia;
10) oznaczania alkaliczności popiołu - określoną w załączniku nr 10 do rozporządzenia;
11) oznaczania zawartości chlorków - określoną w załączniku nr 11 do rozporządzenia;
12) oznaczania zawartości siarczanów - określoną w załączniku nr 12 do rozporządzenia;
13) oznaczania kwasowości ogólnej - określoną w załączniku nr 13 do rozporządzenia;
14) oznaczania kwasowości lotnej - określoną w załączniku nr 14 do rozporządzenia;
15) oznaczania kwasowości związanej - określoną w załączniku nr 15 do rozporządzenia;
16) oznaczania zawartości kwasu winowego - określoną w załączniku nr 16 do rozporządzenia;\
17) oznaczania zawartości kwasu cytrynowego - określoną w załączniku nr 17 do rozporządzenia;
18) oznaczania zawartości kwasu mlekowego - określoną w załączniku nr 18 do rozporządzenia;
19) oznaczania zawartości kwasu L-jabłkowego - określoną w załączniku nr 19 do rozporządzenia;
20) oznaczania zawartości kwasu D-jabłkowego - określoną w załączniku nr 20 do rozporządzenia;
21) oznaczania zawartości kwasu jabłkowego ogółem - określoną w załączniku nr 21 do rozporządzenia;
22) oznaczania zawartości kwasu sorbowego - określoną w załączniku nr 22 do rozporządzenia;
23) oznaczania zawartości kwasu L-askorbinowego - określoną w załączniku nr 23 do rozporządzenia;
24) oznaczania wartości pH - określoną w załączniku nr 24 do rozporządzenia;
25) oznaczania zawartości dwutlenku siarki - określoną w załączniku nr 25 do rozporządzenia;
26) oznaczania zawartości sodu - określoną w załączniku nr 26 do rozporządzenia;
27) oznaczania zawartości potasu - określoną w załączniku nr 27 do rozporządzenia;
28) oznaczania zawartości magnezu - określoną w załączniku nr 28 do rozporządzenia;
29) oznaczania zawartości wapnia - określoną w załączniku nr 29 do rozporządzenia;
30) oznaczania zawartości żelaza - określoną w załączniku nr 30 do rozporządzenia;
31) oznaczania zawartości miedzi - określoną w załączniku nr 31 do rozporządzenia;
32) oznaczania zawartości kadmu - określoną w załączniku nr 32 do rozporządzenia;
33) oznaczania zawartości srebra - określoną w załączniku nr 33 do rozporządzenia;
34) oznaczania zawartości cynku - określoną w załączniku nr 34 do rozporządzenia;
35) oznaczania zawartości ołowiu - określoną w załączniku nr 35 do rozporządzenia;
36) oznaczania zawartości fluorków - określoną w załączniku nr 36 do rozporządzenia;
37) oznaczania zawartości dwutlenku węgla - określoną w załączniku nr 37 do rozporządzenia;
38) oznaczania zawartości pochodnych cyjankowych - określoną w załączniku nr 38 do rozporządzenia;
39) wykrywania obecności izotiocyjanianu allilowego - określoną w załączniku nr 39 do rozporządzenia;
40) oznaczania wskaźnika Folin-Ciocalteu - określoną w załączniku nr 40 do rozporządzenia;
41) oznaczania stosunku izotopów tlenu o masie atomowej 18 i 16 (18O/16O) w wodzie zawartej w winie - określoną w załączniku nr 41 do rozporządzenia.

§ 2.

Analizę fermentowanych napojów winiarskich pod względem jakości handlowej przeprowadza się, stosując co najmniej jedną z następujących metod:

1) oznaczania gęstości i ciężaru właściwego w temperaturze 20 °C - określoną w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) oznaczania zawartości alkoholu w procentach objętościowych - określoną w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
3) oznaczania zawartości ekstraktu całkowitego (suchej masy ogółem) - określoną w załączniku nr 4 do rozporządzenia;
4) oznaczania zawartości cukrów redukujących - określoną w załączniku nr 5 do rozporządzenia;
5) oznaczania zawartości popiołu - określoną w załączniku nr 9 do rozporządzenia;
6) oznaczania alkaliczności popiołu - określoną w załączniku nr 10 do rozporządzenia;
7) oznaczania zawartości chlorków - określoną w załączniku nr 11 do rozporządzenia;
8) oznaczania zawartości siarczanów - określoną w załączniku nr 12 do rozporządzenia;
9) oznaczania kwasowości ogólnej - określoną w załączniku nr 13 do rozporządzenia;
10) oznaczania kwasowości lotnej - określoną w załączniku nr 14 do rozporządzenia.

§ 3.

Analizę wyrobów winiarskich pod względem jakości handlowej można przeprowadzać metodami innymi niż określone w rozporządzeniu, jeżeli stosowanie innych metod zapewnia porównywalną powtarzalność i odtwarzalność wyników, z tym że uznaje się za ostateczny wynik analizy przeprowadzonej metodą określoną w rozporządzeniu.

§ 4.

Przepisy § 1 tracą moc z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
A. Tański

* Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

Załączniki do rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 12 maja 2003 r. (poz. 1173)


Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12

Załącznik nr 13

Załącznik nr 14

Załącznik nr 15

Załącznik nr 16

Załącznik nr 17

Załącznik nr 18

Załącznik nr 19

Załącznik nr 20

Załącznik nr 21

Załącznik nr 22

Załącznik nr 23

Załącznik nr 24

Załącznik nr 25

Załącznik nr 26

Załącznik nr 27

Załącznik nr 28

Załącznik nr 29

Załącznik nr 30

Załącznik nr 31

Załącznik nr 32

Załącznik nr 33

Załącznik nr 34

Załącznik nr 35

Załącznik nr 36

Załącznik nr 37

Załącznik nr 38

Załącznik nr 39

Załącznik nr 40

Załącznik nr 41


POWIĄZANE

W sprawozdaniu z cyfrowej dekady 2024 wezwano do zintensyfikowania wspólnych dzi...

Przywódcy państw członkowskich nie doszli wczoraj do porozumienia w sprawie obsa...

Nvidia wyprzedza Apple i Microsoft pod względem kapitalizacji rynkowej, stając s...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę