aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1
aaaaaaaaKongres Mięsny

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

29 września 2003

z dnia 31 stycznia 2003 r.

w sprawie ustanowienia dopłaty do wywozu mięsa wieprzowego

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 26 września 2002 r. o administrowaniu obrotem towarami z zagranicą, o zmianie ustawy - Kodeks celny oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1572) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Ustanawia się do dnia 31 grudnia 2003 r. dopłatę do wywozu 40,9 tys. ton świeżych lub chłodzonych półtusz wieprzowych, oznaczonych kodem PCN0203 11 10 0.

2. Dopłatą do wywozu są objęte półtusze wieprzowe pochodzenia krajowego, wywiezione poza obszar celny krajów Unii Europejskiej, klasy E, U, R, nieskórowane, bez głowy, ogona, nogi przedniej, części podgardla i przepony.

3. Półtusze wieprzowe, o których mowa w ust. 1, spełniają wymagania jakościowe określone normą PN-91/A-82001 wraz ze zmianą A2 do tej normy (PIM-A-82001/A2) oraz są oznakowane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 września 2002 r. w sprawie sposobu badania zwierząt rzeźnych i mięsa tych zwierząt oraz mięsa zwierząt łownych (Dz. U. Nr 155, poz. 1296).

4. Określa się stawkę dopłaty do wywozu w wysokości 2,30 zł do 1 kg towaru, o którym mowa w ust. 1, zwanego dalej "towarem".

5. Na dopłaty do wywozu przeznacza się środki finansowe w wysokości 94 070 tys. zł.

§ 2.

1. Ilość towaru, o której mowa w § 1 ust. 1, zostanie rozdysponowana następująco:

1) l część - 15,0 tys. ton;

2) II część - 15,0 tys. ton;

3) III część - 10,9 tys. ton.

2. Wnioski o udzielenie pozwolenia na wywóz towaru składa się do Prezesa Agencji Rynku Rolnego w następujących terminach:

1) od dnia 7 lutego do dnia 18 lutego - na l część;

2) od dnia 10 marca do dnia 17 marca - na II część;

3) od dnia 22 kwietnia do dnia 8 maja - na III część.

3. Ilości towaru niewykorzystane w poszczególnych terminach, o których mowa w ust. 2, przechodzą na kolejne terminy. Wnioski o udzielenie pozwolenia na ilości towaru niewykorzystane z trzeciej części składa się od dnia 26 maja do dnia 3 czerwca.

4. Prezes Agencji Rynku Rolnego rozpatruje wnioski o udzielenie pozwolenia na wywóz towaru w terminie 7 dni od dnia upływu terminu składania wniosków.

§ 3.

Warunkiem udzielenia pozwolenia na wywóz towaru jest złożenie przez wnioskodawcę kaucji w wysokości równowartości 30 euro za tonę.

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
w z. C. Siekierski

* Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).


POWIĄZANE

Komisja Europejska przyjęła wczoraj wniosek określający nowe wspólne rozwiązanie...

Rząd Ukrainy wprowadził zmiany w procedurze weryfikacji eksporterów rolnych w st...

Sądy wciąż będą puchnąć od nowych spraw. Wzrost rdr. będzie nawet 30-proc. W 202...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę