ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

29 października 2003

417

z dnia 11 marca 2003 r.

w sprawie cen minimalnych buraków A i B

Na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o regulacji rynku cukru (Dz. U. Nr 76, poz. 810 i Nr 122, poz. 1322 oraz z 2002 r. Nr 127, poz. 1086) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się na rok rozliczeniowy od dnia 1 lipca 2003 r. do dnia 30 czerwca 2004 r.:

1) cenę minimalną buraków A o zawartości cukru 16% w wysokości 122,84 zł za tonę;

2) cenę minimalną buraków B o zawartości cukru 16% w wysokości 85,24 zł za tonę.

§ 2.

1. Cenę minimalną buraków A i B o zawartości cukru powyżej 16% zwiększa się o dopłatę w wysokości:

1) 0,9% ceny, o której mowa w § 1 pkt 1 albo pkt 2 - za każde 0,1% zawartości cukru powyżej 16% do 18% włącznie;

2) 0,7% ceny, o której mowa w § 1 pkt 1 albo pkt 2 - za każde 0,1% zawartości cukru powyżej 18% do 19% włącznie;

3) 0,5% ceny, o której mowa w § 1 pkt 1 albo pkt 2 - za każde 0,1% zawartości cukru powyżej 19%.

2. Cenę minimalną buraków A i B o zawartości cukru poniżej 16% zmniejsza się o opust w wysokości:

1) 0,9% ceny, o której mowa w § 1 pkt 1 albo pkt 2 - za każde 0,1% zawartości cukru poniżej 16% do 15% włącznie;

2) 0,7% ceny, o której mowa w § 1 pkt 1 albo pkt 2 - za każde 0,1% zawartości cukru poniżej 15%.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
A. Tański

* Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).


POWIĄZANE

Tylko do 29 lipca 2022 r. w ARiMR będzie można wnioskować o przyznanie pomocy na...

Jeszcze przez niecały tydzień – do 1 sierpnia 2022 r. – rolnicy mogą starać się ...

Zapał inwestorów w odnawialne źródła energii hamuje niestabilność polskiego praw...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę