Adama_poleposition_15.03_30.04

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

29 października 2003

417

z dnia 11 marca 2003 r.

w sprawie cen minimalnych buraków A i B

Na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o regulacji rynku cukru (Dz. U. Nr 76, poz. 810 i Nr 122, poz. 1322 oraz z 2002 r. Nr 127, poz. 1086) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się na rok rozliczeniowy od dnia 1 lipca 2003 r. do dnia 30 czerwca 2004 r.:

1) cenę minimalną buraków A o zawartości cukru 16% w wysokości 122,84 zł za tonę;

2) cenę minimalną buraków B o zawartości cukru 16% w wysokości 85,24 zł za tonę.

§ 2.

1. Cenę minimalną buraków A i B o zawartości cukru powyżej 16% zwiększa się o dopłatę w wysokości:

1) 0,9% ceny, o której mowa w § 1 pkt 1 albo pkt 2 - za każde 0,1% zawartości cukru powyżej 16% do 18% włącznie;

2) 0,7% ceny, o której mowa w § 1 pkt 1 albo pkt 2 - za każde 0,1% zawartości cukru powyżej 18% do 19% włącznie;

3) 0,5% ceny, o której mowa w § 1 pkt 1 albo pkt 2 - za każde 0,1% zawartości cukru powyżej 19%.

2. Cenę minimalną buraków A i B o zawartości cukru poniżej 16% zmniejsza się o opust w wysokości:

1) 0,9% ceny, o której mowa w § 1 pkt 1 albo pkt 2 - za każde 0,1% zawartości cukru poniżej 16% do 15% włącznie;

2) 0,7% ceny, o której mowa w § 1 pkt 1 albo pkt 2 - za każde 0,1% zawartości cukru poniżej 15%.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
A. Tański

* Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).


POWIĄZANE

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła XX edycję Programu Stypendiów Po...

Podczas VII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji ponownie zgłosz...

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, realizując wniosek zgłoszony na Posiedzeniu...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę