informacje
o stosowaniu
® zarejestrowana nazwa ADAMA Polska

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

16 stycznia 2004

36

z dnia 23 grudnia 2003 r.

w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej niektórych półproduktów i produktów przemysłu cukrowniczego

Na podstawie art. 15 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 44, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Określa się szczegółowe wymagania w zakresie jakości handlowej:

1) cukru przemysłowego,

2) cukru (cukru białego),

3) cukru ekstra białego (cukru rafinowanego),

4) płynnego cukru (roztworu cukru),

5) płynnego cukru inwertowanego (roztworu cukru inwertowanego).

6) syropu cukru inwertowanego,

7) syropu glukozowego,

8) syropu glukozowego w proszku,

9) jednowodnej glukozy (jednowodnej dekstrozy),

10) bezwodnej glukozy (bezwodnej dekstrozy),

11) fruktozy - stanowiące załącznik do rozporządzenia.

2. Przepisy rozporządzenia nie dotyczą produktów, o których mowa w ust. 1, występujących w następujących postaciach:

1) pudrów;

2) cukrów lodowatych (cukrów lodowych);

3) głów cukrowych.

§ 2.

Produkty i półprodukty przemysłu cukrowniczego, o których mowa w § 1 ust. 1, będące w obrocie w dniu wejścia w życie rozporządzenia, niespełniające wymagań w nim określonych, mogą pozostawać w obrocie do dnia 12 lipca 2004 r.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
W. Olejniczak

* Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).
** Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy Rady 2001/111/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. dotyczącej niektórych rodzajów cukrów przeznaczonych do spożycia przez ludzi.
*** Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 208, poz. 2020 i Nr 223, poz. 2220 i 2221.


Załącznik do rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 23 grudnia 2003 r. (poz. 36)


POWIĄZANE

To już drugi rok, kiedy rolnicy składają wnioski o płatności obszarowe w wersji ...

W związku z pismami KRIR w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie o...

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki spotkał się w czwartek z protestującymi prze...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę