aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

14 maja 2004

1149

z dnia 30 kwietnia 2004 r.

w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się Pepino mosaic virus

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94 i Nr 96, poz. 959) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Niedopuszczalne jest wprowadzanie i przemieszczanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nasion pomidora ( Lycopersicon lycopersicum L. ) Karsten ex Farw., porażonych przez Pepino mosaic virus.

§ 2.

1. Nasiona pomidora pochodzące z państw trzecich mogą być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych (Dz. U. Nr 61, poz. 571) i są zaopatrzone w świadectwo fitosanitarne potwierdzające, że nasiona te były poddane metodzie ekstrakcji kwasów oraz:

1) pochodzą z obszarów, na których nie stwierdzono występowania Pepino mosaic virus, lub

2) nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Pepino mosaic virus na roślinach w miejscu produkcji w czasie ich pełnego cyklu wegetacyjnego, lub

3) reprezentatywna próba nasion została poddana urzędowemu badaniu 2 ' na obecność Pepino mosaic virus i w wyniku tego badania nasiona zostały uznane za wolne od Pepino mosaic virus.

2. Nasiona pomidora pochodzące z państw trzecich, przed wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, poddaje się w punkcie wwozu granicznej kontroli fitosanitarnej na obecność Pepino mosaic virus.

§ 3.

1. Nasiona pomidora pochodzące z państw członkowskich Unii Europejskiej mogą być przemieszczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zostały poddane metodzie ekstrakcji kwasów oraz:

1) pochodzą z obszarów, na których nie stwierdzono występowania Pepino mosaic virus, lub

2) nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Pepino mosaic virus na roślinach w miejscu produkcji w czasie ich pełnego cyklu wegetacyjnego, lub

3) reprezentatywna próba nasion została poddana urzędowemu badaniu 2) na obecność Pepino mosaic virus i w wyniku tego badania nasiona zostały uznane za wolne od Pepino mosaic virus.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do przemieszczania nasion pomidora przeznaczonych dla ostatecznego odbiorcy niezajmującego się zarobkowo produkcją roślinną; sposób opakowania nasion pomidora powinien wskazywać, że są one przeznaczone do sprzedaży dla takiego odbiorcy.

§ 4.

Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa przeprowadza urzędowe kontrole miejsc produkcji roślin i owoców pomidora na obecność występowania Pepino mosaic virus.

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
W. Olejniczak

* Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305). 
** Badania przeprowadzane przez urzędową służbę ochrony roślin z zastosowaniem uznanych międzynarodowo metod.


POWIĄZANE

- Usprawnione prace legislacyjne: mniej konfliktów kompetencyjnych i lepsze mech...

Metan: Parlament przyjmuje nowe prawo mające na celu ograniczenie emisji z sekto...

Eurodeputowani opowoedzieli się wczoraj na sesji plenarnej Parlamentu Europejski...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę