Adama_1-15.08.2020
Bayer_dekalb_lipiec_2020

Rozporządzenie w sprawie akcyzy

19 czerwca 2002

z dnia 19 listopada 2001 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego
(Dz. U. z dnia 26 listopada 2001 r.)

Na podstawie art. 6 ust. 10 pkt 2, art. 32 ust. 5, art. 36 ust. 5, art. 37 ust. 2, ust. 3 pkt 1 lit. a)-c) oraz e), pkt 2 i ust. 4, art. 38 ust. 2 i 3 oraz art. 47 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076, z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100, z 2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107 oraz z 2001 r. Nr 12, poz. 92, Nr 39, poz. 459, Nr 56, poz. 580, Nr 63, poz. 639, Nr 80, poz. 858, Nr 90, poz. 995, Nr 106, poz. 1150 i Nr 122, poz. 1324) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 119, poz. 1259 oraz z 2001 r. Nr 29, poz. 324 i Nr 126, poz. 1388) w załączniku nr 3 w poz. 14 na końcu dodaje się odpowiednio w kolumnach 2, 3, 4 następujący kod PCN i odpowiadającą mu nazwę grupy towarów oraz stawkę podatku akcyzowego w brzmieniu:

 Poz. Kod PCN Nazwa grupy towarów (towaru) Stawka podatku akcyzowego w zł na jednostkę wyrobu lub w % podstawy opodatkowania1)
1 2 3 4
   "ex 3824 90 95 0 e) mieszaniny olejów napędowych zawierające w masie mniej niż 70% olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, służące do napędu silników spalinowych2)
w tym o zawartości siarki:

- powyżej 0,05% do 0,2% włącznie

- powyżej 0,005% do 0,05% włącznie

 - do 0,005%

1.076,00 zł/1.000 l

1.062,00 zł/1.000 l

1.001,00 zł/1.000 l

995,00 zł/1.000 l"


§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


POWIĄZANE

Do końca lipca polskie banki pozytywnie rozpatrzyły ponad 1 mln wniosków o odroc...

– Korzyści dla firm z inwestowania w odnawialne źródła energii są duże. To m.in....

Inflacja i skutki lockdownu oraz trwającej wciąż pandemii coraz bardziej dają si...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę