dnikukurydzy_210818

Rozporządzenie w sprawie akcyzy

19 czerwca 2002

z dnia 19 listopada 2001 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego
(Dz. U. z dnia 26 listopada 2001 r.)

Na podstawie art. 6 ust. 10 pkt 2, art. 32 ust. 5, art. 36 ust. 5, art. 37 ust. 2, ust. 3 pkt 1 lit. a)-c) oraz e), pkt 2 i ust. 4, art. 38 ust. 2 i 3 oraz art. 47 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076, z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100, z 2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107 oraz z 2001 r. Nr 12, poz. 92, Nr 39, poz. 459, Nr 56, poz. 580, Nr 63, poz. 639, Nr 80, poz. 858, Nr 90, poz. 995, Nr 106, poz. 1150 i Nr 122, poz. 1324) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 119, poz. 1259 oraz z 2001 r. Nr 29, poz. 324 i Nr 126, poz. 1388) w załączniku nr 3 w poz. 14 na końcu dodaje się odpowiednio w kolumnach 2, 3, 4 następujący kod PCN i odpowiadającą mu nazwę grupy towarów oraz stawkę podatku akcyzowego w brzmieniu:

 Poz. Kod PCN Nazwa grupy towarów (towaru) Stawka podatku akcyzowego w zł na jednostkę wyrobu lub w % podstawy opodatkowania1)
1 2 3 4
   "ex 3824 90 95 0 e) mieszaniny olejów napędowych zawierające w masie mniej niż 70% olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, służące do napędu silników spalinowych2)
w tym o zawartości siarki:

- powyżej 0,05% do 0,2% włącznie

- powyżej 0,005% do 0,05% włącznie

 - do 0,005%

1.076,00 zł/1.000 l

1.062,00 zł/1.000 l

1.001,00 zł/1.000 l

995,00 zł/1.000 l"


§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


POWIĄZANE

Od 13.11.2018 r. do 27.11.2018 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rol...

Grupa EFL podpisała umowę finansowania 10 ciągników siodłowych IVECO Stralis Nat...

Prawie połowa pracowników Inspekcji Weterynaryjnej podpisała się pod wnioskami o...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę