CTR_80917FestiwalZupSwiata_250817_750

RPP oczekuje spadku inflacji

28 lutego 2005

Zmiana nastawienia z restrykcyjnego na łagodne, którego dokonała w piątek Rada Polityki Pieniężnej, nie zapowiada automatycznej obniżki stóp procentowych na kolejnych posiedzeniach.

Rada Polityki Pieniężnej niespodziewanie zasygnalizowała zamiar szybszego złagodzenia polityki monetarnej i zmieniła nastawienie na ekspansywne ("łagodne") z restrykcyjnego pozostawiając stopy procentowe bez zmian. Piątkowa decyzja Rady przekroczyła oczekiwania analityków, którzy oczekiwali zmiany nastawienia o jeden stopień, na neutralne. Na decyzję rynek, szczególnie długu, zareagował dyskontując obniżkę stóp na marcowym posiedzeniu.

Przyjęcie łagodnego nastawienia nie oznacza wizji natychmiastowej obniżki stóp procentowych. To nastawienie łagodne teoretycznie może utrzymać się dłuższy czas. W tej chwili trudno powiedzieć, może nawet pół roku –  powiedział Stanisław Nieckarz, uważany przez analityków za jednego z największych zwolenników szybszego luzowania polityki pieniężnej.

Prezes NBP Leszek Balcerowicz dodał, że zgodnie z definicją przyjętą przez Radę, nastawienie łagodne oznacza, że prawdopodobieństwo obniżek stóp jest większe niż prawdopodobieństwo podwyżek. Zwracam uwagę na to, że mówimy o prawdopodobieństwach –  powiedział Balcerowicz.

W żadnym wypadku nie ma tutaj automatyzmu. To nie oznacza, że w bezpośrednim okresie czasu będziemy dokonywali obniżek stóp. To będzie znowu zależało od oceny sytuacji –  dodał Dariusz Filar, członek Rady.

Jego zdaniem na poprawę oceny zagrożenia celu inflacyjnego wpływ miało zarówno poprawianie się bilansu ryzyk, wśród których Rada wymienia przede wszystkim kurs złotego i ceny ropy naftowej, korzystniejsza od poprzedniej lutowa projekcja inflacyjna, jak i najnowsze ekspertyzy dotyczące cen żywności.

To wszystko razem w sposób kumulatywny wpłynęło na to, że Rada oceniła iż z perspektywy oddziaływania jej instrumentów inflacja może się kształtować lepiej –  powiedział Filar.

W komunikacie po posiedzeniu członkowie Rady napisali, że ich zdaniem perspektywy inflacji wyglądają korzystniej niż zakłada lutowa inflacja, ze względu na większe niż zakładano umocnienie złotego oraz możliwość szybszego spadku dynamiki cen żywności.

Po piątkowym posiedzeniu RPP podała tylko, że najnowsza projekcja daje 50 proc. szans na utrzymanie inflacji rocznej w przedziale 1,2-4,0 proc. w IV kwartale 2005 roku, w przedziale 0,4-4,2 proc. w IV kwartale 2006 roku oraz w przedziale 0,5-4,6 proc. w IV kwartale 2007 roku.

Cel inflacyjny to inflacja roczna w wysokości 2,5 proc. z możliwym odchyleniem plus/minus 1 pkt proc. Poprzednia, listopadowa projekcja inflacyjna szacowała 50- procentowe prawdopodobieństwo, że wzrost cen utrzyma się w przedziale 2,5-5,2 proc. w IV kwartale 2005 roku i 1,3-4,8 proc. w IV kwartale 2006 roku.

RPP: Perspektywa CPI może być korzystniejsza niż w projekcji

RPP uznała, że perspektywa inflacyjna może być nawet korzystniejsza niż przewiduje to projekcja, którą NBP przedstawi w poniedziałek i dlatego zmieniła nastawienie na łagodne z pominięciem neutralnego.

W ciągu kilku miesięcy następowała zmiana bilansu ryzyk, czyli czynników wpływających na inflację w kierunku podwyższenia lub obniżenia i doprowadziła do tego, że obecnie bilans ten może kształtować się korzystniej niż przedstawiono w lutowej projekcji –  powiedział na konferencji po posiedzeniu RPP szef NBP Balcerowicz.

Mieliśmy do czynienia z pewnym poprawianiem się bilansu ryzyk, to nie jest zjawisko nagłe. Natomiast to poprawianie się bilansu ryzyk plus projekcja lutowa plus najnowsze ekspertyzy dotyczące przede wszystkim kształtowania się cen żywności, to razem wpłynęło na to, że Rada oceniła, że w perspektywie oddziaływania się jej instrumentów inflacja może się kształtować lepiej –  powiedział członek RPP Dariusz Filar.

Zdaniem Balcerowicza, na obniżanie się inflacji nawet poniżej 2,5 proc. może wpływać "to co do tej pory działo się z kursem, a także możliwość niższej dynamiki cen żywności". Rada podkreśla, że istnieje niepewność dotycząca kształtowania się cen ropy i kursu złotego –  powiedział szef banku centralnego. Czynniki, które mogłyby spowodować, że inflacja będzie niższa (niż w projekcji) w opinii RPP przeważają –  dodał.

Zdaniem Stanisława Nieckarza z RPP, decyzja Rady nie zapadła pod wpływem zaskakującego spadku inflacji w styczniu, gdy wskaźnik CPI obniżył się do 4,0 proc. z 4,4 proc. w grudniu. To nie jest pod wpływem stycznia, praktycznie ten bilans wahał się tak od listopada, grudnia roku ubiegłego (...) Kurs dnia dzisiejszego, tak mocny kurs nie jest konieczny do realizacji długookresowego celu inflacyjnego –  powiedział dziennikarzom Nieckarz po konferencji.

Rada napisała w komunikacie, że dotychczasowa skala umocnienia złotego była większa niż uwzględniono w projekcji inflacyjnej. Jednak według ujawnionych już przez RPP informacji, nowa projekcja przy założeniu niezmienionych parametrów w polityce pieniężnej przewiduje, że jest 50 proc. szans na utrzymanie CPI w IV kwartale 2005 roku w przedziale 1,2-4,0 proc. wobec 2,5-5,2 proc. w poprzedniej projekcji, a w IV kwartale 2006 roku w przedziale 0,4-4,2 proc. wobec 1,3-4,8 proc.

Dodatkowo, nowa projekcja NBP daje 50 proc. szans na utrzymanie inflacji w przedziale 0,5-4,6 w IV kwartale 2007 roku. Tymczasem w listopadowej projekcji NBP przewidywał, że inflacja na koniec 2006 roku spadnie do około 3 proc. z przewidywanych w sierpniu powyżej 3,5 proc.

Według tamtej projekcji, maksimum w cyklu inflacyjnym, czyli około 4,5 proc. miało przypaść w I kwartale 2005 roku, aby w trzecim kwartale 2005 roku inflacja obniżyła się do górnej granicy celu, czyli 3,5 proc.


POWIĄZANE

Oszacowaliśmy, że w ciągu pięciu lat w związku z efektem handlowym wdrożenia umo...

Energa Obrót, lider Segmentu Sprzedaży Grupy Energa, przekroczyła próg trzech mi...

W czwartek częściowo wchodzi w życie CETA - umowa o wolnym handlu między UE a Ka...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę